Samfund

Kongeriget Danmark udvides med et areal svarende til Jylland

Efter FN's Havretskonvention får den pågældende kyststat eksklusive og suveræne rettigheder til havbundens naturlige ressourcer, herunder olie og gas.

I en ny aftale udvider Kongeriget Danmark sine grænser med et areal på størrelse med Jylland.

Det oplyser Udenrigsministeriet i en pressemeddelelse.

Det er ved Danmarks grænse på kontinentalsoklen nord for Færøerne, at Danmark får rettigheder over ressourcerne i undergrunden på et areal svarende til 27.000 kvadratkilometer.

Ifølge udenrigsminister Jeppe Kofod (S) er aftalen et skoleeksempel på et internationalt samarbejde, hvor man sammen med færøske, norske og islandske kolleger på fredelig vis har forhandlet sig frem til den maritime grænse mellem de tre stater:

- Der er tale om det sidste store skridt i en årelang indsats for at sikre en FN-baseret, forhandlet løsning på landenes overlappende krav på kontinentalsokkel i Nordatlanten, siger Jeppe Kofod til TV 2.

Ekspert: Danmark viser vejen til fredelig grænsedragning

Forhandlingerne har stået på siden 2017 og ifølge Jeppe Strandsbjerg, der er seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier med speciale i arktisk geopolitik, kan aftalen tjene som inspiration til fremtidige grænsedragninger.

- Med det sikkerhedspolitiske klima, der er i Arktis, er de nordiske lande gået forrest med et godt eksempel. Danmark har andre krav i Arktis, der blandt andet overlapper med Rusland. Her kan dagens aftale bruges som pejlemærke. Rusland er også interesseret i et fredeligt samarbejde om grænserne, hvis samarbejdsviljen er der, siger han.

Strandsbjerg understreger, at aftalen ikke betyder det store her og nu, og at afgørelsen kun giver adgang til havbund, og ikke fiskeriet i farvandet eksempelvis.

- Der er ikke de store ressourcer at hente så hverken Danmark eller Færøerne bliver markant rigere af det her, men det viser, at samarbejdet fungerer mellem de nordiske lande.

Efter FN's Havretskonvention får den pågældende kyststat eksklusive og suveræne rettigheder til havbundens naturlige ressourcer, herunder olie, gas og andre mineraler samt visse levende ressourcer, såsom krabber og muslinger.