Samfund

Forhadt rovdyr kan være på vej mod udryddelse i Danmark

Stik imod forventninger er det i seneste jagtsæson lykkedes at nedlægge 11.000 eksemplarer af den invasive mårhund.

Indtil for ikke så længe siden så det ud til, at kampen mod mårhunden ville være mere eller mindre forgæves.

Men de seneste år er udviklingen vendt, da en målrettet indsats fra danske jægere har gjort et massivt indhug i bestanden af mårhunde. Og at der er blevet længere mellem mårhundene i det danske dyrerige kan mærkes, skriver Jyllands-Posten.

- Det er en succeshistorie. I mange lokalområder er det gået så godt, at bestanden næsten er nede på nul. Og hvis vi kunne lokke alle jægere til at gøre en indsats, tror jeg, at vi kunne udrydde dem, siger specialkonsulent Mariann Chriel fra Miljøstyrelsen til avisen.

FAKTA OM MÅRHUNDEN

  • Mårhunden stammer fra Østasien. Den blev udsat for mellem 70 og 90 år siden i Sovjetunionen og har  herfra spredt sig til Tyskland.
  • Bestanden i Danmark er formentlig efterkommere af tamme dyr, der er undsluppet fra fangenskab, samt dyr, der er indvandret fra Tyskland.
  • Mårhunden blev første gang registreret i naturen i Danmark i 1980 ved Vejle.
  • Fra 1995 til 2003 blev 25 mårhunde registreret. Siden er antallet steget kraftigt.
  • Mårhunden kan bevæge sig op mod 200 kilometer på land og kan også krydse fjorde på op til 10 kilometer.

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet

Kan få 10-11 hvalpe om året

Mårhunden er en invasiv dyreart, som er kommet hertil fra Asien. Bestanden vandt for alvor fodfæste i Danmark i slutningen af 00’erne - primært i Jylland.

Siden har bestanden været i vækst med en fordobling eller mere hvert år. Et mårhundepar kan rask væk få 10-11 hvalpe om året, og uden nævneværdige naturlige fjender i dyrehierarkiet, er der ikke mange snubletråde i formeringen.

Den er ingen kostforagter, men lever af kadavere og frugt, og i høj grad også af fugleæg, tudser og padder.

Miljøstyrelsen har tidligere opfordret til at sætte en målrettet jagt ind på det umiddelbart nuttede og vaskebjørnslignende pelsdyr.

- Mårhunden er en belastning for biodiversiteten, sagde Mariann Chriel til TV 2 i september sidste år.

Svær at få ram på

Mårhunde har ikke været sådan at få ram på. Dels er den ikke risikovillig nok til at vade i fælder, dels skal den jagtes i tusmørke med natkikkertsigte, hvor den er mest aktiv.

Først for lidt mere end et år siden år siden fik jægerne lov at bruge natsigte på deres geværer. Og siden har mårhunden levet livet farligt.

I jagtsæsonen 2018-2019 nedlagde jægerne 3.366 mårhunde, i sæsonen 2019-2020 steg tallet til 7.999. Og i den seneste jagtsæson nåede det foreløbige tal op på 10.939 nedlagte mårhunde, oplyser seniorforsker Thomas Kjær Christensen fra Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet, der står for at udarbejde vildtstatistikken i Danmark.