Samfund

Danskerne splittede i spørgsmål om skat på boliggevinster

Op imod halvdelen af danskerne mener, at det ville være mere retfærdigt med en beskatning af fortjeneste på boligsalg.

De hastigt stigende boligpriser i dele af Danmark har skabt debat om de store fortjenester for ejere af fast ejendom.

Og danskerne er uenige, når det kommer til spørgsmålet om skat på boliggevinster.

I en ny Megafon-undersøgelse foretaget af TV 2 svarer 44 procent, at det ville være mere retfærdigt, hvis man i Danmark beskattede fortjenesten ved salg af bolig, imens 26 procent er uenige i spørgsmålet.

Spørger man Preben Merrild Angelo, direktør hos RealMæglerne, fungerer det nuværende system til boligbeskatning ikke. Der er derfor grund til at skele mod vores naboer hinsidan.

- Der er en stor fordel ved at lave en driftsbeskatning efter svensk forbillede. Her betaler man 22 procent i skat, hvis man sælger boligen med fortjeneste, mens man kan trække 50 procent fra i tilfælde af tab, forklarer Preben Merrild Angelo.

Den svenske boligmodel

I Sverige sker boligbeskatningen ved en kombination af løbende beskatning – som i Danmark – samtidig med avancebeskatningen.

Her beskattes man, lidt forenklet, 22 procent af gevinsten. Det er dog muligt at overføre gevinsten til nye låneoptag, hvorfor man i princippet kan udskyde skattebetalingen til den dag, man forlader boligmarkedet.

Tidligere betalte man i Sverige renter af den udskudte betaling, men det blev for nylig delvist afskaffet, så det kun er gevinster på over tre millioner svenske kroner, der løber renter på. I Sverige kan man således rentefrit investere beløb på op til tre millioner kroner i nye låneoptag og boligkøb.

Mere retfærdigt system

Hensigten er at gøre systemet mere retfærdigt, og det kan man gøre med den svenske model, mener direktøren.

- På den måde slipper man for at høre om en mand, der tjener stort ved at sælge sin lejlighed på Vesterbro og om en fra Lolland, som har tabt stort på at sælge sit hus, fordi man betaler skat af en værdi, der er samfundsskabt, siger Preben Merrild Angelo.

Debatten om lige præcis dét udsving på boligmarkedet er ikke ny.

Siden marts 2020 har markedet været på himmelkurs rent prismæssigt. Lejlighedspriserne er gennemsnitligt vokset med 15,5 procent, mens sommer- og fritidshuse er blevet 24 procent dyrere.

Ikke siden tiden op til finanskrisen i 00’erne er boligpriserne steget så hurtigt som nu, og det fik i marts Finanstilsynet til at advare om, at der var god grund til at holde særligt øje med dele af boligmarkedet.

- I dag har vi en ulighedsmaskine

Rune Lund, finansordfører hos Enhedslisten, mener, at det er på høje tid, at boligejerne bør beskattes for værdistigningerne.

- Det nuværende system er ikke retfærdigt, og derfor bør boligejerne beskattes af den samfundsskabte værdi. Som det er i dag, er det en ulighedsmaskine, der også skaber geografisk skævhed, siger han til TV 2.

Louise Schack Elholm, Venstres skatteordfører, er tilfreds med dele af systemet, som vi kender det.

- Vi får løbende 40 milliarder ind om året i ejendomsskatter, og det sikrer stabilitet. Det får man ikke i samme grad i beskatning ved salg, siger V-skatteordføreren, som peger på, at det svenske skatteniveau generelt også er lavere den det danske.

- Det er derfor bedre med en løbende beskatning end den, man får ved et salg, hvis der kommer en finanskrise, mener Louise Schack Elholm.

Skattefri boliggevinster er manglende logik

Først på ugen sparkede PFA-topchef Allan Polack bolden op i boligdebatten med et forslag om, at man beskatter gevinsten ved salg af bolig, så førstegangskøbere har bedre mulighed for at komme ind på markedet.

- Boliggevinster er jo samfundsskabte – det er ikke noget, du selv har skabt. Og selvom vi har løbende boligskatter, som kan være svære at betale for rigtig mange, så er det ulogisk, at det du selv skaber – for eksempel din lønindkomst – til gengæld bliver beskattet meget højt, sagde Allan Polack til Berlingske.

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) afviste tidligere på ugen, at regeringen skulle være på vej med indgreb.

- Regeringen følger udviklingen, men regeringen har ikke planer om indgreb på boligmarkedet, lød det fra Simon Kollerup i en skriftlig kommentar.