Samfund

På Langeland fortsætter debatten om udrejsecenteret: Har regeringen fulgt loven?

- Det kan jo bringe tankerne tilbage på minksagen, hvor man ikke umiddelbart havde undersøgt reglerne ordentligt, siger advokat.

Har regeringen handlet ulovligt i sagen om udrejsecenteret for kriminelle udlændinge?

Det mere end hentydede lokalpolitikeren i Langelands Kommunalbestyrelse Arno Kruso (S), da han fik mikrofonen til torsdagens borgermøde på øen.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) var inviteret til Langeland for at forsvare regeringens beslutning om at placere udrejsecenteret netop her. Han skulle i den grad stå skoleret.

- Det kan man kraftedeme ikke

Arno Kruse henviste til, at kommunalbestyrelsen ingen mulighed har haft for at udtale sig i sagen om placeringen af udrejsecenteret. Og ifølge lokalpolitikeren er det i klar strid med planloven.

Hvad siger planlovens paragraf 57a, stk. 4?

"Der skal gives kommunalbestyrelsen lejlighed til at udtale sig, inden en statslig myndighed eller en koncessioneret eller tilsvarende virksomhed træffer beslutning om beliggenheden eller udførelsen af større anlæg eller institutioner inden for kommunen."

Kilde: Retsinformation.

Allerede onsdag aften sagde Mattias Tesfaye da også til TV 2 FYN, at regeringen hverken har involveret kommunen eller lokale folketingspolitikere, fordi de ikke skal "fedtes ind i beslutningen".

- Det kan man kraftedeme ikke bare gøre. Det betyder jo, at beslutningen er ugyldig, når vi ikke er blevet hørt, uddyber Arno Kruso i dag til TV 2.

Til borgermødet svarede ministeren på kritikken og sagde, at han "ikke er jurist", men at han selvfølgelig stoler på, at paragrafferne er på plads, når udlændingestyrelsen med vejledning fra kammeradvokaten har købt en ejendom.

- Men jeg vil sørge for, at vi hurtigst muligt får sendt et brev til Langelands Kommunalbestyrelse, hvor vi får penslet ud, hvorfor vi mener, at det her er juridisk fuldstændigt holdbart, sagde han.

Borgmester ringet op aftenen inden pressemøde

Forløbet er foregået således: I sidste weekend købte regeringen ejendommen Holmegaard, som tilbage i 2017 var asylcenter, og som siden af Langeland Kommune har været godkendt til kursus- og feriecenter.

Tirsdag aften ringede Mattias Tesfaye til Langelands borgmester, Tonni Hansen, og orienterede om, at Holmegaard nu skal være udrejsecenter for de udvisningsdømte udlændinge.

Onsdag morgen var der pressemøde, hvor regeringen præsenterede planerne om det nye udrejsecenter. Onsdag aften indkaldtes Langelands Kommunalbestyrelse til hastemøde. Og torsdag aften fremførte bestyrelsen så deres kritik over forløbet og beslutningen over for Mattias Tesfaye til borgermødet.

- Jeg fik min morgenmad galt i halsen, da jeg så det pressemøde. Vi vidste jo ingenting om det, siger Arno Kruso.

Lokalpolitikeren mener, at det er "dybt godnat", at Mattias Tesfaye og regeringen ikke har taget kommunalbestyrelsen med i ligningen.

- I første omgang skal de jo undersøge, om sådan et udrejsecenter kræver tillæg til kommuneplan eller lokalplan. Det er kommunalbestyrelsen, der har kompetencerne til at ændre i begge dele, siger han.

Leder tankerne hen på minksagen

Sebastian Scheffmann er advokat i Jensen Advokatfirma og beskæftiger sig blandt andet med planlovgivning. Ifølge ham er det ikke til "soleklart" at sige, om der er tale om lovbrud eller ej. Han henviser til, at det ikke tydeligt står i loven, præcis hvor lang tid en kommunalbestyrelse skal have til at udtale sig.

- Men det er dog næppe fra tirsdag aften til onsdag morgen, da det jo ikke umiddelbart giver kommunalbestyrelse den nødvendige tid til at stimle sammen og blive enige om noget, siger han.

Advokaten forestiller sig, at staten på bagkant går ind og udarbejder en såkaldt "anlægslov" for på den måde at skabe hjemmel til beslutningen.

- Det kan jo bringe tankerne tilbage på minksagen, hvor man ikke umiddelbart havde undersøgt reglerne ordentligt, inden der blev truffet afgørelse, siger han.

Vigtig for demokratiet

Spørger man Michael Tophøj Sørensen, er en opringning til Langelands borgmester ikke nok til at efterleve loven. Han er landinspektør og lektor på Institut for Planlægning ved Aalborg Universitet.

- Det er ikke bare borgmesteren, der skal informeres. Kommunalbestyrelsen skal også have lejlighed til at drøfte det til et møde og udtale sig, siger han.

Ifølge lektoren er planloven vigtig for vores demokratiske grundlag. For den giver kommunerne retten til at udtale sig.

- Og kommunalbestyrelserne agerer jo på borgernes vegne, siger han.

Dog henviser Michael Tophøj Sørensen til, at loven opererer med et "strengt hierarkisk system". Det betyder, at staten i særlige tilfælde kan "trumfe" ting igennem imod en kommunalbestyrelses vilje, lyder det.

- Særligt i forbindelse med sådan nogle 'ikke i min baghave'-projekter, der jo næsten per definition er upopulære at have liggende i sin kommune og lokalområde. For de skal jo være et eller andet sted, siger han.

TV 2 har forsøgt at få interview med Mattias Tesfaye, hvilket ikke har været muligt. Til gengæld har udlændinge- og integrationsministeriet sendt følgende svar i en mail, hvor de afviser at have gjort noget forkert.

- Der er rejst spørgsmål om, hvorvidt regeringens beslutning om etablering af udrejsecenteret er i strid med planloven og dermed ugyldig, fordi kommunalbestyrelsen ikke har haft lejlighed til at udtale sig officielt. Det er dog ikke den juridiske vurdering. For at sikre et godt og konstruktivt forløb i forbindelse med etableringen af udrejsecentret, vil Udlændingestyrelsen selvfølgelig nu indgå i en dialog med kommunalbestyrelsen på Langeland.