Samfund

Sygeplejerskernes varslede strejke er udskudt

Der skal nu stemmes om nyt forslag i konflikten. Resultatet er klar i juni.

En del af landets sygeplejersker havde varslet mulig strejke fra fredag, men det er nu foreløbig udskudt.

Det sker, efter at forligsmanden har fremsat et mæglingsforslag i konflikten, der nu skal stemmes om.

Det nye forslag skal til afstemning blandt Sygeplejerådets cirka 80.000 medlemmer, ligesom Radiograf Rådets omtrent 2500 skal stemme om den.

Hvis et flertal ender med at sige god for den nye aftale, kan risikoen for en strejke på en lang række af landets sygehuse endeligt afblæses.

Krav om mere i løn

Aftaleforslaget kommer på bagkant af et længere forløb, hvor sygeplejerskerne og radiograferne har kæmpet for at få mere i løn.

I slutningen af marts stemte et snævert flertal af medlemmerne hos både Dansk Sygeplejeråd (DSR) og Radiograf Rådet nej til den kollektive overenskomst, som resten af de regionalt og kommunalt ansatte stemte for.

For knap en måned siden varslede DSR og Radiograf Rådet så konflikt på grund af nej’et, og siden har DSR forsøgt at lande en ny overenskomst med KL og Danske Regioner.

Forhandlingerne har foregået i regi af Forligsinstitutionen, og hvis ikke parterne havde været i nærheden af en aftale, kunne der potentielt være udbrudt strejke blandt 5600 sygeplejersker og radiografer fra på fredag.

Var det sket, skulle en lang række sygehuse have kørt med nødbemanding, hvilket ville have medført aflyste operationer.

Forligsmand Lise-Lotte Nilas' mæglingsforslag omfatter en fornyelse af overenskomster og aftaler indgået mellem Sygeplejerådet og regionerne samt kommunerne.

Et brev til regeringen

Sygeplejerskernes nej til den foreslåede overenskomst skal ses i lyset af den såkaldte Tjenestemandsreform fra 1969.

Her blev en række offentligt erhverv indplaceret i et lønhierarki, der ifølge de utilfredse sygeplejersker og radiografer har givet årtiers lønefterslæb til traditionelle kvindefag.

Tirsdag erfarede TV 2, at Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) i et brev til regeringen havde opfordret til at nedsætte et udvalg, der skulle undersøge om sygeplejerskerne får for lidt i løn.

Ifølge TV 2’s erhvervskommentator Ole Krohn var dette en måde at adskille den igangværende overenskomst fra utilfredsheden med den mere strukturelle lønramme.

Han kaldte det en ”central brik” i forsøget på at undgå en strejke, men det kræver altså fortsat, at medlemmerne hos Dansk Sygeplejeråd og Radiograf Rådet stemmer for aftalen.

Ved afstemningen i foråret, stemte 47,3 procent af DSR’s medlemmer nej til overenskomstaftalen, mens 46,5 procent stemte for. Det var dog kun omkring 54 procent af DSR’s medlemmer, der deltog i afstemningen.

Blandt radiograferne stemte 48 procent nej til den foreslåede overenskomst, mens 43,4 procent stemte for den. Stemmedeltagelsen var omkring 65 procent.

Resultatet af afstemningen om det nye mæglingsforslag vil blive offentliggjort 14. juni kort.