Samfund

Fagbevægelsen vil standse sygeplejekonflikt med opfordring til regeringen, erfarer TV 2

Ifølge TV 2s erhvervskommentator Ole Krohn, er forslaget en måde at dele sygeplejerskernes lønkamp op i to.

Fagbevægelsen Hovedorganisation, FH, vil have regeringen til at nedsætte et udvalg, der skal undersøge om sygeplejerskerne får for lidt i løn.

Det erfarer TV 2.

Undersøgelsen kan blive en central brik i forsøget på at undgå, at de nuværende overenskomstforhandlinger mellem Dansk Sygeplejeråd og kommunerne og regionerne ender i en strejke.

Ifølge TV 2s oplysninger, holdt FH’s forretningsudvalg et møde i går, hvor opfordringen til regeringen var eneste punkt på dagsorden.

TV 2 erfarer

Denne artikel bygger på oplysninger fra anonyme kilder, da informationerne kun har været mulige at fremskaffe under betingelse af anonymitet.

Det har TV 2 accepteret, fordi TV 2 finder oplysningerne relevante for offentligheden.

Ole Krohn, TV 2s erhvervskommentator, forventer, at regeringen vil tage vel imod forslaget.

- Så her i 11. time spiller man ud med en løsning på de mere langsigtede problemer med lønstrukturen, siger Ole Krohn.

En 52 år gammel reform spøger

Årsagen til sygeplejerskernes utilfredshed skal findes i Tjenestemandsreformen fra 1969, der ifølge sygeplejerskerne har givet et lønefterslæb, de stadig kæmper med i dag.

Den utilfredshed fik dem tidligere på året til at forkaste den overenskomst, der var blevet foreslået, og i stedet er lønkampen nu endt i Forligsinstitutionen.

Dansk Sygeplejeråd (DSR) sendte konfliktvarslet i slutningen af april, og hvis ikke DSR kan blive enige med kommunerne og regionerne om en ny overenskomst, der kan sendes til afstemning hos sygeplejerskerne, kan der potentielt udbryde strejke på fredag.

Hvis forligsmanden, Lise-Lotte Nilas, føler, at der er tilstrækkelig fremdrift i forhandlingerne, kan strejken dog blive udskudt i op til to gange 14 dage.

Udbryder der strejke, er omkring 5350 sygeplejersker udvalgt til strejke. Derudover har Radiografrådet, der også er en del af konflikten og samforhandler med DSR, varslet potentiel strejke for omkring 10 procent af sine 2500 medlemmer.

Kan blive det afgørende øjeblik, mener kommentator

Trods opfordringen fra FH, er konflikten dog ikke afblæst.

Dansk Sygeplejeråds medlemmer skal fortsat sige god for den aftale, som DSR og kommunerne samt regionerne kan forhandle sig frem til i Forligsinstitutionen.

Men hvis det lykkes at skille den overordnede kamp om lønstrukturen fra den konkrete overenskomstsforhandling, vil man være et godt stykke af vejen, vurderer Ole Krohn:

- Der har hele tiden været to kampe: Den lille, der foregår nede i Forligsinstitutionen, hvor man forsøger at rykke lidt på kommaerne uden, at de andre faggrupper bliver sure. Og så er der den her kamp om indplaceringen, der er den store, siger Ole Krohn.

Han understreger, at der fortsat er lang vej endnu, men at et analysearbejde kan blive en måde at dele konflikten op:

- Så kan det her blive det afgørende øjeblik, hvor man fandt nogle brikker, der kan lægges således, at man undgår en konflikt.