Coronavirus

SSI: Massetest og lokale nedlukninger skal fortsætte, selvom epidemien er under kontrol

Statens Serum Institut har vurderet risikoen ved 14 konkrete lempelser, der kan træde i kraft 21. maj. Se dem i bunden af artiklen. 

Coronapandemien er fortsat under kontrol, konkluderer Statens Serum Institut i et notat, som TV 2 er i besiddelse af.

- På trods af stigningen i antallet af nye tilfælde holder den observerede udvikling sig fortsat under niveauet for de tidligere prognoser for både smittetal og indlæggelser, og der vurderes at være bevaret epidemikontrol, står der i notatet.

Ifølge SSI er det på grund af modellen for automatiske nedlukninger og det massive antal tests, at vi har bevaret kontrollen.

Notatet er sendt til partiledere og ordførere forud for mandagens politiske forhandlinger om yderligere genåbning af samfundet.

Smittetrykket skal holdes nede

På trods af at smittespredningen er under kontrol, vurderer SSI, at genåbningen fortsat bør ske forsigtigt og trinvis, så der kan reageres hurtigt, hvis det bliver nødvendigt.

Selvom stigningen i smitte ikke giver lige så mange indlæggelser som tidligere, fordi mange ældre nu er vaccineret, er det nemlig stadig vigtigt, at smittetrykket holdes stabilt, påpeger SSI:

- Udover at bevare epidemikontrollen i forhold til belastning af sundhedsvæsenet, kan det være hensigtsmæssigt at holde smittetrykket nede for at forebygge spredning med nye virusvarianter, der har en øget smitsomhed, øget alvorlighed, eller som er koblet til nedsat effekt af antistoffer.

Ifølge SSI har det ved det aktuelle smitteniveau været muligt at begrænse smittespredningen af nye virusvarianter med intensiv kontaktopsporing, men i takt med stigende smitte vil denne indsats blive udfordret.

- Der er i de seneste uger set flere eksempler på større udbrud med mere smittesomme virusvarianter, og det må forventes, at der ved stigende smittetal generelt vil være en øget risiko for smittespredning med nye virusvarianter, der ikke effektivt kan inddæmmes med intensiv kontaktopsporing, står der i notatet.

Nedlukninger og coronapas er afgørende

For at holde smitten nede er det ifølge SSI afgørende, at den nuværende model for lokale nedlukninger bevares.

- Den lokale nedlukningsmodel vurderes at være et vigtigt redskab til at kunne bryde smittekæderne lokalt, og derved fungere som en mekanisme til at kontrollere epidemiudvikling nationalt, skriver SSI.

Også coronapasset bliver nævnt som afgørende for at mindske smitten.

- Brugen af coronapas forventes at mindske risikoen for superspredningsbegivenheder samt bevare incitamentet for den enkelte til at blive testet, skriver SSI.

Netop coronapasset er en af de ting, som med al sandsynlighed vil blive diskuteret ved de politiske forhandlinger i eftermiddag, fordi flere politiske partier ønsker en såkaldt "kørekortsmodel".

Stor genåbning bekymrer

Som oplæg til genåbningsforhandlingerne har SSI vurderet risikoen ved 14 konkrete lempelser, der kan træde i kraft 21. maj, hvis der er politisk flertal for det.

Overordnet konkluderer SSI, at kombinationen af alle 14 lempelser vil indebære "høj risiko for væsentlig smittespredning".

- Der må forventes flere lokaliserede udbrud i det omgivende samfund herunder skoler, daginstitutioner, arbejdsplader og på tværs af husstande, står der i notatet.

De 14 tiltag er vurderet ud fra fem kategorier: lav, lav-middel, middel, middel-høj og høj.

Risikoen ved lempelser

 1. Genåbning af resterende indendørs idræt: middel

  For genåbning af al indendørs idræt for voksne over 18 år samt musik- og kulturskoler og andre kunstskoler med et forsamlingsforbud på 50 er vurderingen middel.

 2. Genåbning af Folkeuniversitetet og aftenskoler: lav-middel

  For genåbning af folkeuniversitetet, aftenskoler, resterende dagselever og korte kurser på højskoler og efterskoler/frie fagskoler med forsamlingsforbud på 50 personer, er vurderingen lav-middel.

 3. Genåbning af indendørs forlystelsesparker, zoo og legelande: middel-høj

  Vurderingen for forlystelser, zoo med videre og legelande er middel-høj, da der vil være mange børn til stede, som er mindre end 12 år, og som derfor ikke testes regelmæssigt i daginstitutions- eller skoleregi.

 4. Genåbning af indendørs spillehaller, kasinoer m.v.: middel

  Vurderingen for spillehaller og kasinoer er middel, da det fortrinsvist vil være voksne personer over 18 år, der skal fremvise gyldigt coronapas, og en del af aktiviteten foregår siddende.

 5. 100 procent fremmøde for ikke-afgangsklasser på ungdoms- og voksenuddannelser: middel-høj

  Lempelsen omfatter et betydeligt antal elever og ansatte i de unge aldersgrupper, som generelt tegner sig for størstedelen af smitten aktuelt. Derfor er vurderingen middel-høj. 

 6. 50 procent fremmøde på videregående uddannelser: lav-middel

  Genåbning af videregående uddannelse med 50 procent fremmøde vurderes til lav-middel. Lempelsen skønnes at omfatte et mindre antal studerende og ansatte. 

 7. 100 procent fremmøde på videregående uddannelser: middel

  Lempelsen medfører mere end en fordobling af antallet af mulige fremmøde, om end lempelsen sker i en tid med eksamensaktivieteter og dermed sandsynligvis nedsat fremmøde i forhold til det absolutte mulige antal. at omfatte et mindre antal studerende og ansatte.

 8. Udfasning af forsamlingsforbuddet (50 indendørs, 100 udendørs): middel-høj

  Vurderingen tager udgangspunkt i, at lempelsen omfatter både forsamlinger indendørs og udendørs. En forøgelse af forsamlingsstørrelsen vil som udgangspunkt tilsvarende forøge risiko for smitte opstået i forbindelse med forsamlinger. 

 9. Fjernelse af grænser for antal deltagere ved udendørs og indendørs arrangementer med siddende publikum: lav-middel

  Vurderingen ved udendørs arrangementer er lav-middel, da der er krav om gyldigt coronapas samt formodentlig registrering af samtlige tilskuere, hvilket kan understøtte en effektiv smitteopsporing. Ved indenddørs er vurderingen middel. 

 10. Messer genåbner, herunder udstillinger, dyrskuer og begivenheder: middel

  Vurderingen er middel, da der er krav om gyldigt coronapas. Foregår oftest indendørs, men med arealkrav på fire kvadratmeter per person. Der skal udarbejdes en sundhedsplan forud for messen ved et deltagerantal på over 500.

 11. Markeder genåbner med max 500 deltagere: middel-høj

  Vurderingen for udendørs markeder er middel-høj, da der som udgangspunkt ikke er krav om coronapas eller tilmelding og dermed ringe mulighed for smitteopsporing. Der er sat en  grænse på maksimalt 500 besøgende, og markedet skal lukke klokken 18. 

 12. Udendørs motionsevents kan afholdes med max 3000 samtidige deltagere: middel

  Vurderingen er middel, da der er krav om coronapas, og der er registrering af alle deltagere, crew, officials og publikum, hvilket kan understøtte en effektiv smitteopsporing. Der er desuden smitteopsporing via timing chip

 13. Udendørs arrangementer for stående og i bevægelse med 2000 deltagere: middel

  Vurderingen er middel, da deltagerne og medarbejderne skal kunne fremvise coronapas (antigentest må være maksimalt være 24 timer gammel eller PCR-test foretaget inden for 72 timer), og der er registrering af alle deltagere, hvilket understøtter en effektiv smitteopsporing.

 14. Genåbning ved lempelse af hjemmearbejde: middel

  Ved 20 procent fremmøde for de medarbejdergrupper på arbejdspladserne, som i dag er omfattet af hjemmearbejde, vurderes risikoen at være middel. Der må forventes en yderligere stigning i antal medarbejdere, der møder fysisk på arbejde som en afledt effekt af den gradvise genåbning af samfundet.