Samfund

Danske forskere finder hemmeligheden bag et sundt vægttab

Et nyt videnskabeligt studie viser, at kombinationen af fedmemedicin og træning i løbet af ét år kan give et varigt vægttab for svært overvægtige.

Mange overvægtige danskere kender sikkert til problematikken.

Hvordan er det muligt at holde kiloene væk fra sidebenene efter en succesfuld slankekur?

Danske forskere fra Københavns Universitet og Hvidovre Hospital giver nu svaret i et nyt videnskabeligt studie.

Resultaterne viser, at en kombination af moderat til intensiv motion samt indtagelse af fedmemedicin giver et sundt vægttab med dobbelt så effektive sundhedsgevinster som enkeltbehandlingerne hver for sig.

Forsøgspersonerne var alle karakteriseret som svært overvægtige med et Body Mass Index (BMI) på mellem 32 og 43.

Desuden kan studiet for første gang påvise, at træning i sig selv kan bruges til at vedligeholde et sundt vægttab for personer med svær overvægt.

BMI

BMI (Body Mass Index) er et tal for, om din vægt er for høj eller for lav.

Det beregnes efter formlen:

 • BMI = vægt (kilo)/højde (meter) * højde (meter)

Vejer du eksempelvis 75 kilo og er 1,73 høj, så dividerer du 75 med 2,99 (1,73*1,73) og får resultatet 25.

 • BMI under 18,5: Undervægtig
 • BMI mellem 18,5 og 25: Normalvægtig
 • BMI mellem 25 og 30: Overvægtig
 • BMI over 30: Svært overvægtig

BMI-tallet skal dog tages med et forbehold.

For eksempel kan veltrænede mennesker med store muskler eller mennesker med tung knoglestruktur have højt BMI uden at være overvægtige. Formlen gælder kun for voksne personer.

Positiv nyhed

Professor Signe Sørensen Torekov har ledet det danske forskningsprojekt, der har været i gang de seneste fem år.

Hun kalder studiets fund for "godt nyt for folkesundheden" over for TV 2.

- Det er en rigtig god nyhed, at man ved at træne knap to timer om ugen kan bibeholde et stort vægttab. Samtidig viser resultaterne, at træningen forøger den enkeltes sundhed i form af en række faktorer som mindre fedtmasse, større muskelmasse, højere kondital samt forøget livskvalitet, siger hun.

Studiet er torsdag blevet udgivet i verdens mest anerkendte og citerede videnskabelige tidsskrift, New England Journal of Medicine.

Når man taber sig, så kæmper man mod sin urbiologi

Signe Sørensen Torekov, professor ved Biomedicinsk Institut på Københavns Universitet

Overvåget træning i ét år

De 195 forsøgspersoner, der gennemførte studiet, skulle først gå på et otte ugers forløb med en lavkaloriediæt, hvor de indtog cirka en tredjedel af deres normale energiforbrug.

Det medførte, at de svært overvægtige forsøgspersoner, der samtidig var i dårlig form og havde et lavt kondital, tabte sig omkring 13 kilo.

Herefter blev deltagerne inddelt i fire forskellige grupper ud fra lodtrækning, så forskerne var i stand til at sammenligne resultaterne af de forskellige typer behandling.

Grupperne fik disse navne og havde følgende grad af fysisk aktivitet:

 • Placebo - 'snydemedicin' og opretholdt almindeligt aktivitetsniveau

 • Træning - uden fedmemedicin

 • Fedmemedicin - og opretholdt almindeligt aktivitetsniveau

 • Træning og fedmemedicin i kombination

Forsøgspersonerne i to af grupperne skulle herefter træne i ét år.

Træningen bestod af minimum 150 minutters moderat motion, 75 minutters højintens træning eller en kombination af begge hver uge.

Det skete enten på motionshold eller via individuel træning, og deltagernes aktivitetsniveau blev løbende monitoreret via et pulsur.

Overvægt og fedme

 • 51 % af den voksne befolkning er overvægtige eller fede 
 • 99 % af overvægt og fedme skyldes uhensigtsmæssig livsstil: for lidt fysisk bevægelse og for meget (usund) mad
 • Cirka 1 % af overvægt og fedme skyldes hormonforstyrrelser
 • Overvægt og fedme giver øget risiko for en række sygdomme og for tidlig død

Kilde: Sundhed.dk

Fedmemedicinen havde til hensigt at hæmme forsøgspersonernes appetit. Det skete ved hjælp af daglige indsprøjtninger med lægemidlet Liraglutid, der er en efterligning af det appetithæmmende hormon GLP-1.

Deltagernes vægt blev løbende målt, og forsøgspersonerne skulle desuden følge sunde kostråd via pjecer og retningslinjer fra Sundheds- og Fødevarestyrelsen i forsøget på at opnå et vægttab.

Gavnlige sundhedseffekter

Resultaterne viser, at kombinationen af træning og fedmemedicin var den mest effektive måde at tabe sig på.

Efter ét år var både træningsgruppen og fedmemedicinsgruppen alene i stand til at vedligeholde vægttabet på omkring 13 kilo. Placebogruppen havde derimod taget halvdelen af vægttabet på igen.

Forskerne undersøgte også forsøgspersonernes kropssammensætning, og her var der godt nyt for den gruppe, der kombinerede træning og fedmemedicin.

De gavnlige sundhedsgevinster viste sig at være dobbelt så gode som ved enkeltbehandlingerne hver for sig. For kombinationsgruppen tabte dobbelt så meget fedtmasse, og samtidig formåede deltagerne at forøge muskelmassen en smule.

- De to træningsgrupper fik samtidig forøget konditallet og højnet livskvaliteten, forklarer Signe Sørensen Torekov.

Vi har desværre ikke løst hele gåden, for vi kender endnu ikke effekterne på lang sigt

Berit Heitmann, professor og forskningschef

Forskere er ikke i mål

Berit Heitmann er professor på Københavns Universitet og forskningschef på Parker Instituttet på Frederiksberg Hospital.

Hun kalder det danske studie for "stort og velgennemført" og mener, det er interessant, at det er den kombinerede effekt af træning og medicin, der viser sig at give den bedste sundhedseffekt.

- Vægttabet er sundt, når kroppens sammensætning bliver bedre i form af mindre fedt og mere muskelmasse, siger hun til TV 2.

Ifølge professoren er den store udfordring ikke at tabe sig, men at holde vægttabet over tid.

Tallene taler nemlig sit tydelige sprog, da det kun er mellem fem til femten procent af danskerne, der formår at opretholde et vægttab set over en femårig periode.

Selvom det videnskabelige studie bidrager med ny viden, venter der stadig meget arbejde for forskerne i fremtiden.

- Vi har desværre ikke løst hele gåden, for vi kender endnu ikke effekterne på lang sigt, påpeger Berit Heitmann.

En kamp mod biologien

Resultaterne i forhold til forsøgspersonernes vægt og kropssammensætning i placebogruppen kommer ikke som en overraskelse for professor Signe Sørensen Torekov.

Hun mener, at der tidligere har været meget lidt fokus på, hvordan man som svært overvægtig vedligeholder vægten.

- Når man taber sig, så kæmper man mod sin urbiologi, siger hun.

For når man først har tabt sig, vil kroppen nedsætte sit energiforbrug. Samtidig falder niveauet af appetithæmmende hormoner i blodet, hvilket fører til, at hjernen fejlagtigt tror, at man nærmest er ved at dø af sult.

- Dermed bliver det endnu sværere at holde vægttabet. Man er oppe imod kraftige biologiske processer, da kroppen vil forsøge at bibeholde sin vægt, siger Signe Sørensen Torekov.

På baggrund af forskernes fund mener hun, at der i fremtiden skal større fokus på, hvad der skal ske i tiden efter et vægttab.

- Det er ikke nok kun at få vejledning omkring sund kost og blive vejet hver måned. Man skal have bedre mulighed for træning, som gerne må bestå af højintens motion, siger Signe Sørensen Torekov.

TV 2 har forsøgt at få en kommentar fra Sundhedsstyrelsen til studiets fund, men myndigheden har ikke ønsket at svare på henvendelsen.