Coronavirus

Her bliver øboere skubbet foran i vaccinekøen

De første øboere har allerede smøget ærmet op og fået en vaccination, selv om de ikke er en del af de grupper, resten af landet stikker.

De næste uger vil flere danske øboere opleve det, som en del danskere måske drømmer om: Vaccinationskalenderen bliver opløst, og alle personer over 16 år kan blive vaccineret uden invitationer.

Tre ud af landets fem regioner har allerede nu planer om at føre den nye, målgruppefrie model ud i livet, mens en allerede har gjort det. Det viser en rundringning, som TV 2 har lavet.

Det kan lade sig gøre, fordi der mangler at blive vaccineret så få personer på øerne. Dermed er det lettere at vaccinere alle, fremfor at tage frem og tilbage ad flere omgange, forklarer flere regioner.

Her kan du få overblikket over, hvor mange øboere der skal vaccineres, hvornår det skal være, og hvor de skal møde op:

Region Nord

Læsø

I Nordjylland skal cirka 700 personer på Læsø vaccineres uden målgrupper - øen er i forvejen den kommune i landet, hvor andelen af påbegyndte vaccinationer er størst.

Der skal vaccineres 6. maj og 11. maj. De borgere, der ikke kan blive vaccineret på de to dage, vil blive tilbudt vaccine i en opsamlingsrunde, oplyser regionen.

Region Midt

Endelave, Tunø og Anholt

Sammenlagt drejer det sig om vaccination af cirka 110 beboere, oplyser Region Midt.

Gruppen af borgere på Anholt i alderen 16-64 år er cirka 40 personer, på Endelave er det cirka 53 personer, og på Tunø cirka 18 personer.

De tre øer vil begynde på den nye vaccinationsmetode i løbet af næste uge, og det er øens praktiserende læger, der skal stå for at vaccinere.

Samsø er anderledes, fordi øen har et vaccinationscenter, som borgere på øen bliver vaccineret i. Derfor følger Samsø vaccinationskalenderen, og borgerne bliver inviteret til invitation i den rækkefølge, SST har fastlagt.

Region Sjælland

Fejø, Femø, Sejerø, Orø, Omø, Agersø og Askø

I Region Sjælland er der syv øer, hvor man dropper vaccinationskalenderen.

På Fejø, Femø, Sejerø og Orø bliver det øens læge, der varetager vaccinationerne, oplyser regionen. Omø, Agersø og Askø arrangerer en model i samarbejde med regionen.

Vaccinationerne af alle personer over 16 år begynder i uge 20.

Region H

Christiansø

Region Hovedstadens eneste relevante ø, Christiansø, har allerede for et stykke tid siden vaccineret samtlige cirka 50 beboere. De har altså allerede benyttet sig af muligheden for at frigøre sig fra kalenderen.

Bornholm har eget vaccinationssted og kører efter Sundhedsstyrelsens kalender.

Det er endnu uafklaret, om Region Syd vil benytte sig af samme model.

Hvorfor kan det lade sig gøre?

Beslutningen om, at de små danske øer kan vaccinere uden målgrupper bunder i logistiske overvejelser.

I Sundhedsstyrelsens retningslinjer står, at man kan ændre i rækkefølgen, hvis det giver mening i forhold til leverancer - og på grund af det lille antal personer, der mangler, giver det ikke mening at tage frem og tilbage til øerne for at vaccinere meget små grupper, oplyser Region Midt til TV 2.

Fordi der er tale om relativt få personer, er den anderledes strategi heller ikke en, man forventer, vil gå ud over resten af regionernes vaccinationsindsats.

På Læsø er der endnu en grund til at få sat skub under vaccineudrulningen.

- Det giver rigtig god mening at få hele øens befolkning vaccineret, inden det store rykind af turister til sommer, siger regionsrådsformand Ulla Astman (S).