Samfund

Skat vinder stort retsslag mod TDC’s tidligere ejere

Mens Skatteministeriet kan glæde sig over sejren over de tidligere TDC-ejere, dømte retten imod styrelsen i en anden sag.

I en skattesag, der potentielt kan blive milliarder værd, har Østre Landsret mandag dømt til Skatteministeriets fordel.

Fem kapitalfonde, der fra 2006 til 2013 ejede størstedelen af teleselskabet TDC, er blevet dømt til at betale skat af en udbyttebetaling på 1,05 milliarder kroner. Dermed skal de formentligt tilbagebetale et trecifret millionbeløb.

Samtidig har Østre Landsret dog givet firmaet NetApp medhold i ét af to anklagepunkter. Det betyder, at NetApp blot skal betale 26 millioner kroner tilbage til den danske statskasse, men ikke de knap 160 millioner kroner, som Skatteministeriet også havde lagt op til i deres anklage mod det amerikanske firma.

Sagerne er en del af et større sagskompleks, der har det til fælles, at virksomhederne og Skatteministeriet er uenige om, hvorvidt der skal betales skat i Danmark.

Der er tale om i alt 27 verserende sager med et samlet skatteprovenu på knap syv milliarder kroner, der er ved at blive behandlet ved Landsskatteretten eller Landsretten. Mandagens afgørelser kan komme til at få afgørende betydning i forhold til de resterende sager.

En tom skal til en milliard

Sagerne handler om såkaldte ”gennemstrømningsselskaber”.

I 2006 overtog fem internationale kapitalfonde – Apax, Blackstone, KKR, Permira og Providence under det samlede firmanavn NTC – omkring 88 procent af aktierne i TDC. NTC ville gerne have overtaget hele TDC, men nogle af aktionærerne stejlede, og derfor forblev TDC på børsen, mens selskabet var på kapitalfondenes hænder.

I 2010 begyndte kapitalfondene at frasælge deres ejerandele, og i september 2013 solgte KKR som den sidste af kapitalfondene sine aktier i TDC.

Ifølge Finans udbetalte TDC udbytte for 59 milliarder kroner i de syv år, kapitalfondene var ejer og medejer af den danske virksomhed.

Udbytte og kapitalfonde

  • En kapitalfond er en investeringsfond, der opkøber virksomheder med salg for øje. Som en del af denne proces, bliver virksomhederne ofte strømlinet.
  • Typisk har kapitalfondes ejerskab en levetid på 3-7 år inden virksomheden bliver solgt videre.
  • I TDCs tilfælde begyndte overtagelsen i slutningen af 2005. Syv år senere var den sidste af de fem kapitalfonde ude af TDC igen.
  • Udbytte er en andel af overskuddet, man får, som aktionærer i en virksomhed.
  • I 2007 blev kapitalfondene bag TDC anklaget for såkaldt ”selskabstømning” af blandt andre tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen (S).
  • Året inden, i 2006, havde TDC udbetalt udbytte for godt 40 milliarder kroner til ejerne.

Fordi kapitalfondene på intet tidspunkt ejede alle aktierne i TDC, gik alle udbyttemilliarder dog ikke til dem. Afgørelsen mandag drejer sig om godt en milliard kroner, der i 2011 blev udbetalt i udbytte til kapitalfondene.

Ifølge Skatteministeriet sendte de fem kapitalfonde deres andel af udbyttemilliarder til selskabet NTC Parent Sarl i Luxembourg. Fordi Danmark har en skatteaftale med Luxembourg, gjorde dette, at kapitalfondene ikke behøvede at betale skat af pengene i Danmark.

Men, mener Skatteministeriet, virksomheden i Luxembourg var kun en tom skal og en måde, at pengene kunne blive skubbet videre til skattelylande. Selskaber som disse kaldes også ”gennemstrømningsselskaber”, fordi pengene udelukkende flyder igennem dem.

Skattestyrelsen har holdt fast på, at virksomheden i Luxembourg var en måde at omgå og misbruge skattereglerne.

Omvendt har de fem kapitalfonde ment, at de holdt sig inden for lovens rammer, hvilket Landsskatteretten tidligere har givet dem ret i. I sin afgørelse mandag skriver Østre Landsret dog:

- At udbyttet (...) blot er kanaliseret videre til kapitalfondene og eventuelt ultimativt til investorerne, og at NTC Holding G.P. & Cie S.C.A. (selskabet i Luxembourg, red.) ikke herudover har haft en selvstændigt begrundet funktion.

- Kapitalfondene ville (ikke, red.) kunne opnå skattefrihed af udbyttet, såfremt TDC i stedet havde udloddet udbyttet direkte til dem.

Amerikansk selskab får millionmedhold

I den anden sag, der er blevet afgjort mandag, er den amerikanske it-koncern NetApp blevet dømt til at tilbagebetale 25,75 millioner kroner.

Samtidig har Østre Landsret dog givet den amerikanske virksomhed medhold i en anden del af sagen, der handler om et langt større beløb. Her havde Skatteministeriet krævet, at NetApp skulle betale omkring 158,5 millioner kroner i kildeskat, fordi virksomheden i 2005 udloddede udbytte for godt en halv milliard kroner.

Her fandt retten dog, at pengene ikke skulle beskattes i Danmark.

Fra Danmark blev pengene nemlig sendt til Cypern, men derfra røg de videre til USA. Var pengene røget direkte fra Danmark til USA, ” ville (det, red.) have været muligt at udlodde udbyttet direkte fra det danske selskab til det amerikanske selskab, uden at dette ville have udløst dansk beskatning”, som Østre Landsret skriver i sit sagsresumé.

Ifølge Søren Friis Hansen, der er juraprofessor ved CBS Law, tilsiger en såkaldt præjudiciel afgørelse fra EU-Domstolen i 2019, at aktiviteten i gennemstrømningsselskabet er afgørende:

- EU-Domstolen sagde, at man kan se bort fra et mellem-holdingselskab, hvis det er en tom skal – altså hvis der ikke er anden aktivitet. De danske skattemyndigheder har fået et rigtig godt redskab til at bekæmpe det her, men der skal være en konkret afgørelse. Hvis man nu har aktiviteter i Luxembourg, så er det ikke misbrug at sende pengene derhen.