Coronavirus

Her er Sundhedsstyrelsens regnestykke, der skrottede Johnson & Johnson-vaccinen

Johnson & Johnson-vaccinens fordele opvejer ikke risiciene, mener Sundhedsstyrelsen. Se to scenarier i artiklen her.

I det store vaccinebivirkningsregnestykke er Sundhedsstyrelsen kommet frem til, at vaccinen fra Johnson & Johnson skal droppes i Danmarks vaccinationsprogram.

Mandag blev det klart, at de amerikanskproducerede doser bliver droppet, blandt andet fordi Det Europæiske Lægemiddelagentur har vurderet, at vaccinen kan være årsag til sjældne, men alvorlige tilfælde af blodpropper.

Konsekvensen bliver blandt andet, at vaccinekalenderen endnu engang bliver rykket.

Ifølge vicedirektør i Sundhedsstyrelsen Helene Bilsted Probst har man lavet en grundig vurdering af vaccinen fra Johnson & Johnson, hvor man på den ene side har kigget på risikoen for de alvorlige bivirkninger, der er kendte.

På den anden side har Sundhedsstyrelsen kigget på, hvor stor potentialet er for at forebygge og undgå den sygdom, coronavirussen vil føre med sig, hvis den spreder sig.

- De to forhold har vi vejet op mod hinanden, og det er ikke faldet ud til vaccinens fordel. Derfor går vi ikke videre med Johnson & Johnson, siger Helene Bilsted Probst til TV 2.

Eksempel med kvinder

Sundhedsstyrelsen har udgivet et notat, hvori tal, estimater og scenarier bliver gennemgået. Her bliver afvejningen, som Helene Bilsted Probst taler om, tydeliggjort.

Man bruger et eksempel med gruppen af 125.000 kvinder mellem 30 og 34 år, som forventes at blive vaccineret i juni og juli som nogle af de allersidste i Danmark.

Simpelt fortalt regner man på, at droppes Johnson & Johnson, skal gruppen vente yderligere fire uger på at blive vaccineret, og i den periode vil cirka 250 af kvinderne blive smittet med coronavirus. Otte-ni af dem vil blive indlagt på et sygehus, men ingen vil skulle på intensiv.

Det scenarie sammenligner Sundhedsstyrelsen med beregninger om risikoen for at blive ramt af VITT, hvis man bliver vaccineret med en dose fra Johnson & Johnson. VITT er den nye og sjældne sygdom, som har skabt flere af de alvorlige blodpropper.

Ifølge estimatet vil mellem en og seks af de 125.000 kvinder i gruppen blive ramt af VITT. Ifølge Det Europæiske Lægemiddelagentur har sygdommen en dødelighed på omkring 20 procent, men ud fra danske og norske erfaringer kan den være oppe på 40 procent eller højere.

Eksempel med mænd

I Sundhedsstyrelsens notat bliver der også kigget på en anden gruppe - nemlig mænd mellem 55 og 59 år, som står over for at blive vaccineret her i maj.

En droppet Johnson & Johnson-vaccine vil for de 37.500 mænd i denne gruppe betyde, at de skal vente en uge med at få deres stik med en anden vaccine.

På den uge vil cirka 19 mænd ifølge Sundhedsstyrelsens beregninger blive smittet med coronavirus, og to af dem vil blive indlagt på et sygehus. Ingen skal videre på intensiv.

Det sammenligner notatet med, at mellem 0,19 og 0,38 af de 37.500 mænd i gruppen ifølge beregningerne vil blive ramt af VITT og dermed være i risiko for at få alvorlige blodpropper.

Den gode situation i Danmark

Regnestykkerne tager udgangspunkt i den konkrete situation i Danmark. I flere andre lande vaccinerer man stadig med Johnson & Johnson, og den europæiske vurdering er, at den samlet set giver gode muligheder for at forebygge covid-19.

Men ifølge Helene Bilsted Probst betyder Danmarks nuværende situation - de lave smittetal, den snarlige sommer, befolkningens måde at følge myndighedernes anbefalinger på, den store testkapacitet, og at de ældre er blevet vaccineret - at der samlet set er en lav risiko for at blive smittet, blive syg eller alvorlig syg af coronavirussen.

- Og det kan ikke opveje den risiko, der er for de her alvorlige bivirkninger, siger Helene Bilsted Probst.

Verdens mest forsigtige

Men det er ikke alle, som synes, det giver mening at droppe Johnson & Johnson.

Søren Riis Paludan, der er professor i immunologi på Aarhus Universitet, mener, det er et udtryk for "ekstremt forsigtighedsprincip".

- Jeg mener, at man har sat barren for højt nu, sagde han tidligere mandag til TV 2.

- Den her beslutning cementerer Danmark som verdens forsigtigste på coronavaccinefronten, kan man vist roligt sige.

Danmark er nu det eneste land, der har droppet to vacciner mod coronavirus. I april blev også AstraZeneca-vaccinen fjernet fra vaccinationsprogrammet.