Samfund

Notat om Bølgen: Bygningerne er sikre, men der skal laves flere undersøgelser

Bach Gruppen har bygget de tre sidste bygninger i Bølgen i strid med byggetilladelsen, og ifølge rådgivende ingeniør er nye undersøgelser nødvendige.

- Med baggrund i de anførte forudsætninger viser beregningerne, at der ikke er risiko for, at bygningerne ikke er sikre at opholde sig i.

Sådan står der i det notat, som Bach Gruppens rådgivende ingeniør har skrevet til Vejle Kommune, efter 'Operation X' i sidste uge afslørede, at de tre sidste bølger ikke er bygget på den måde, som beregningerne har anvist i byggetilladelsen.

Bach Gruppen købte sig ind i byggeriet i 2009, da de første to bølger næsten var færdigbyggede. Fra 2015 til 2018 byggede Bach Gruppen de sidste tre bølger.

Vejle Kommune gav Bach Gruppen et påbud med frist i fredags om at sende dokumentation for, at den måde, de tre sidste bølger er konstrueret på, er godkendt af en certificeret rådgiver.

Fredag modtog Vejle Kommune så en mail fra Bach Gruppen. Her var der vedhæftet et tre sider langt notat, som er udarbejdet af ingeniørfirmaet Sweco.

- Her redegør Sweco for de konstruktive ændringer, der er lavet, og der står videre, at det skal verificeres af en certificeret statiker, som det nu engang skal efter bygningsreglementet, siger Lars Buksti, chef for Plan og Miljø i Vejle Kommune.

En statiker er en ingeniør med ekspertise i bærende konstruktioner.

Man har ikke lavet beregningerne

Sweco skriver også i redegørelsen, at de ikke har haft mulighed for at efterprøve om arbejdet er udført som beskrevet i projekteringen, og det er en vigtig forudsætning, at disse forhold kan verificeres.

Derudover anbefaler Sweco, at der bør laves nye statiske beregninger og undersøges en række dokumenter fra byggeriet, som har afgørende betydning for eftervisning af konstruktionernes bæreevne, og det kan blive nødvendigt at udføre såkaldte 'destruktive' undersøgelser af bygningerne.

Det var ikke hvad den juridiske direktør Martin Rasmussen lagde op til overfor Operation X i Bach Gruppens første udtalelse om Bølgens konstruktionsændring. Her fastslog han, at 'alle beregninger' for konstruktionsændringen var lavet, og det nu ville blive indrapporteret til kommunen.

- Det er vigtigt at understrege, at fordi ændringen ikke er meddelt under byggeriet, skal vi nu søge om ændringen efter BR18 (et nyere bygningsreglement, red.). Det vil sige, at materiale fra tidligere i processen, ikke bare kan sendes ind, som det var, skriver Martin Rasmussen i et nyt svar.

I det første interview med Operation X henviste Martin Rasmussen til, at det rådgivende ingeniørfirma Sweco havde lavet 'alle beregninger', men det kunne juridisk chef fra Sweco Peder Nielsen ikke genkende. Han fortalte TV 2, at Sweco kun havde lavet et oplæg til konstruktionsændringen kaldet 'Foreløbigt tryk', og at der var forskel på et oplæg og en tegning til udførelse i byggeri.

Dokumentet kaldet 'Foreløbigt tryk' har Bach Gruppen ikke ønsket at sende til TV 2, og det var heller ikke sendt til kommunen sammen med det nye notat, da svarfristen udløb fredag.

Professor emeritus i bygningskonstruktioner fra SDU Bjarne Christian Jensen, har læst Swecos nye notat og er tilfreds med den plan, der bliver skitseret for at undersøge konsekvenserne af Bach Gruppens konstruktionsændring af Bølgen.

- Nu bliver der jo taget hånd om det. Det er virkelig godt. Man har ikke lavet beregningerne. Det skal man til nu, og det har man bedt Sweco om. Jeg hæfter mig ved, at Sweco præciserer, at de skal have fat i alle de grundlæggende data, og om nødvendigt også tage boreprøver af betonen.

Selvom Sweco vurderer byggeriet er sikkert, så tager ingeniørfirmaet i notatet forbehold for, at det kan komme på tale at lave fysiske ændringer på bygningerne.

- Sweco finder dog anledning til at understrege, at det på nuværende tidspunkt ikke kan udelukkes, at beregningerne vil lede til et behov for et udbedringsprojekt for at kunne opfylde kravene efter Bygningsreglementet, står der sidst i notatet.

Ifølge Lars Buksti skriver Vejle Kommune tilbage til Bach Gruppen for at aftale det videre forløb og klarlægge, hvornår man kan forvente at modtage dokumentationen.

I strid med byggetilladelsen

De tre bølger skulle ifølge byggetilladelsen have været bygget med såkaldte Freyssinet-liner – hvilket er nogle kraftige stålwirer, som skulle holde de 34 meter høje bygninger stabile. Men Bach Gruppen har valgt "en helt anden løsning" i følge juridisk direktør, Martin Rasmussen.

Det er i strid med byggetilladelsen, hvor der står, at kommunen skal orienteres eller godkende det, hvis der sker "væsentlige ændringer" under byggeriet - og dermed er Bølgen bygget i strid med reglerne.

Martin Rasmussen har over for TV 2 forklaret, at de ikke har informeret kommunen, fordi "man ikke har følt, at det var en væsentlig ændring".

- Det har vores rådgiver vurderet, sagde Martin Rasmussen.

Men det har Sweco, der dengang var rådgiver for Bach Gruppen, afvist.