Coronavirus

Mens deres skole lukker uden smitte, mister de endnu en del af deres sparsomme gymnasietid

Automatiske nedlukninger har ramt to gymnasier - nu diskuterer politikerne en mulig ændring.

Mandag udspillede sig et usædvanligt syn på en café i Københavns indre by:

Flere klasser med gymnasieelever demonstrerede for at kunne komme tilbage i skole - vel at mærke ved at passe deres undervisning.

Udstyret med hjemmemalede protestskilte og opkoblede Zoom-forbindelser var elever fra Gefion Gymnasium mødt op for at udstille den særlige situation, at de nu er hjemsendt fra skole, men godt må tage på café.

Blot to uger efter, at gymnasierne endelig åbnede igen, blev eleverne fra Gefion Gymnasium nemlig ramt af endnu en nedlukning i kraft af den omdiskuterede sogneregel.

Nedlukningen af Sankt Pauls Sogn i København førte til lukning af deres gymnasium, selvom det blot er 2,6 procent af gymnasiets 1250 elever, der bor i sognet. Tilmed uden nogen smitte på skolen.

En af de 97,4 procent, der bor udenfor sognet, er 18-årige Noa Ohm Oxmond. Han synes, at det er "lige at presse citronen" at lukke hans skole.

TV 2 tog en snak med ham og hans klassekammerater om en gymnasietid i coronaens tegn, der ikke blev, som den skulle have været.

Eleverne zoomer ud

- Jeg kender en del, som gik i gymnasiet for nogle år siden, siger Noa Ohm Oxmond.

- Der snakkede de alle sammen om de fællesskaber og fester, de havde. Jeg kan godt mærke, at jeg ikke har haft samme oplevelse.

Til sommer har Noa og klassekammeraterne færdiggjort to tredjedele af deres gymnasietid, og det har desværre ikke været helt den fornøjelse, de ellers havde set frem til.

Jeg tror, at der er meget af min gymnasietid, som vil føles som arbejdsdage, der bare flyder sammen.

Noa Ohm Oxmond, gymnasieelev

Selvom klassen har været gode til at mødes i Fælledparken og ønske hinanden god weekend med en øl eller tre, har det sociale liv været ramt.

- Når man er sendt hjem, er det svært at skabe nye kontakter og især at finde venner på tværs af de andre klasser. Det har været en svær omgang, siger Noa.

Klassekammeraterne fra 2.K har medbragt et skilt med teksten ”Fuck Zoom”. Den digitale fjernundervisning er blevet billedet på coronavirussens udmagring af deres gymnasietilværelse.

- Det er udmattende, at man skal kigge så meget på en skærm. Det svarer jo til at se Netflix en hel dag - det bliver man også træt i hovedet af. Det er bare ikke sundt for én, siger 18-årige Noa.

Særligt frikvartererne uden den sociale omgang trækker tænder ud. For i pauserne mellem undervisningen fortsætter snakken ikke ude på gangene, som den ellers ville have gjort.

- Det gør også, at jeg mister meget af motivationen. Man får energi på en anden måde, når man er på skolen og kan snakke med klassekammeraterne. Det er bare noget andet.

Og når undervisningen er overstået, venter lektierne og afleveringerne foran samme computer. Det bliver ”en stor pøl af at sidde og kigge i en skærm”, som Noas klassekammerat Liva Wozniak udtrykker det.

Efter noget tid begynder dagene pludselig at blive svære at skille ad, fortæller Noa.

- For mange fylder gymnasietiden meget i deres hukommelse. Jeg tror, at der er meget af min gymnasietid, som vil føles som arbejdsdage, der bare flyder sammen.

Eksaminerne skuer i horisonten

Mandagens demonstration blev arrangeret af eleverne på Gefion Gymnasium og aarhusianske Viby Gymnasium i samarbejde med Danske Gymnasieelevers Sammenslutning.

De to gymnasier er begge ramt af de nye regler, der trådte i kraft 12. april, hvor sogne med høje smittetal automatisk lukker ned.

Her bliver skoler, fritidsordninger og indendørs kultur- og idrætsliv lukket, hvis der i et sogn over de seneste syv dage har været mindst 20 smittetilfælde, antallet af smittede per 100.000 indbyggere er over 400, og hvis positivprocenten er over to.

Noa og hans klasse havde lige nået at dufte glæden ved at komme tilbage til skolen, inden de igen måtte koble sig på Zoom-forbindelsen.

Nu har de talt dagene: Omtrent 80 dages fysisk undervisning er det blevet til under hele deres år som 2.G’ere. Snart venter eksaminerne, og det bekymrer.

For hvordan skal det gå med forsøgene til biologieksamen, når det højest er blevet til to-tre undervisningsgange med pipetter og petriskåle i hænderne?

Og hvordan skal det gå med den praktiske del af musikeksamenen, når det meste af undervisningen har handlet om teori og partitur?

Sådan lyder nogle af de fælles bekymringer, eleverne står overfor. "Det er vores fremtid, det handler om," siger Noas klassekammerat Celina Rask om frygten for at en dårlig karakter i én af de afsluttende 2.G-eksaminer.

En lille ændring på vej

Men måske er der håb. I hvert fald for at undgå nedlukninger på minimum én uges varighed.

I et svar til TV 2 skriver Sundhedsministeriet nemlig, at partierne bag aftalen om automatiske nedlukninger af sogn nu har taget aftalen op til genovervejelse.

Med i drøftelserne har været en mere fleksibel løsning, hvor konkrete skoler og institutioner, "der ikke vurderes i nærliggende smittefare", vil kunne åbne hurtigere efter en skærpet testindsats.

En sådan ændring, synes Noa Ohm Oxmond lyder fornuftigt. Han er dog i forvejen tryg ved at komme fysisk på skolen, da der efter påsken blev indført coronatest af eleverne flere gange ugentligt.

Snart kan han og klassekammeraterne kalde sig 3.G'ere, og flere nedlukninger vil blive taget ilde op.

- Jeg startede på gymnasiet med en forventning om, at der er en masse spændende fester. Jeg glædede mig til ting som galla, at deltage i spændende udvalg og at få et stærkt sammenhold med de andre gymnasieelever.

- Nu er det min ambition, at vi når det hele i 3.G, siger Noa og smiler.