Coronavirus

Partier presser på for at genåbne skoler helt

Venstre vil sende alle elever tilbage til fysisk undervisning, mens Radikale Venstre vil lade det være op til den enkelte skole.

Med genåbningsaftalen, der trådte i kraft onsdag, kan skolerne undervise elever i 5. til 8. klasse på fuld tid, hvis de gør brug af udendørsundervisning.

Kravet er, at eleverne skal undervises udenfor hver anden uge. Indtil nu er de blevet undervist en uge på skolen og en uge hjemme.

Men Skolelederforeningen vurderer, at mere end halvdelen af skolerne vil holde fast i fjernundervisning, fordi kvaliteten bliver for ringe, og udeundervisning kræver mange ressourcer.

Det får nu partier til at presse på for at genåbne skolerne helt.

Ikke godt nok

Det gælder blandt andet Venstre.

Oppositionspartiets politiske ordfører, Sophie Løhde, forstår ikke, hvorfor Danmark ikke har gjort som i en række andre lande, hvor der er åbnet for al undervisning - under overvågning og restriktioner i forhold til smitte.

Det var det krav, som Venstre gik ind i genåbningsforhandlingerne med, men der var ikke opbakning til forslaget.

- Den nuværende situation er bedre end ingenting, men det er bestemt ikke godt nok, siger Sophie Løhde.

"Kan godt forstå, at de er ved at kløjes i det"

Også regeringens støtteparti Radikale Venstre ser gerne, at alle elever kommer tilbage i skole hver dag.

Partiet vil skrue ned for retningslinjerne, så det er mere op til den enkelte skole at sammensætte skoledagen.

- Jeg kan godt forstå, at der er lærere, der er ved at kløjes i, at de får nye retningslinjer hele tiden, siger undervisningsordfører Lotte Rod, som håber, at politikerne kan blive enige om, at eleverne kan komme tilbage til daglig fysisk skoleundervisning.

Hun henviser til retningslinjerne fra sidste år, hvor skolerne genåbnede med retningslinjer, som opfordrede til udeundervisning i videst muligt omfang, men samtidig gjorde det op til den enkelte skole at sammensætte undervisningen, så det gav mening.

- Vi mener, at det er forsvarligt, fordi vi siden sidst har lavet regler for, at hvis der er smitte på en skole, skal man reagere med det samme, siger den radikale folketingspolitiker.

Svært at få til at hænge sammen

Formand for Skolelederforeningen Claus Hjortdal er bekymret for, at skolesystemet er slidt af de mange skiftende retningslinjer.

- Det er rigtig svært at få det hele til at hænge sammen, siger han torsdag morgen til TV 2.

Den nye mulighed for udeundervisning hver anden uge er i mange tilfælde ikke muligt, fordi det kræver to lærere, hvilket der ofte ikke er ressourcer til, siger formanden.

I mange tilfælde vil skolerne derfor kun vælge én dags udeundervisning, mens de resterende fire dage vil fortsætte som fjernundervisning.

- Det er en frustration, selvom det er velment fra politisk side. Der er skoler, som kan få det til at fungere fornuftigt, og der er skoler, som slet ikke kan få det til at fungere. Det er den virkelighed, vi lever i, siger han.

S: Tempoet kan forsvares

Regeringen vil gerne så tæt på en normal skoledag som muligt, fortæller undervisningsordfører i Socialdemokratiet Jens Joel, som mener, at de nuværende regler giver frihed til, at de enkelte skoler kan indrette sig efter fysiske rammer, trivsel og faglige udfordringer.

- Det er forskelligt, hvad skolerne kan tilbyde. Det må vi have respekt for i en periode, hvor vi bliver nødt til at have restriktioner, siger han.

Regeringen er ikke klar til at åbne skolerne helt.

- Radikale Venstre og Venstre er begge med i de aftaler, vi har lavet. Vi kigger løbende på, om der er muligheder for at lukke mere op. Vi gør det i det tempo, som kan forsvares, og hvor vi stadig har styr på smitteudviklingen og pandemien, lyder det fra Jens Joel.