Coronavirus

Sådan genåbner Danmark onsdag

Tilskuere til fodbold, plads til flere i kirken og øl til folket. Bliv klædt på til genåbningen her.

Foråret er kommet, og det samme er næste store fase i genåbningen. Men inden du stormer ud og køber øl på dit nærmeste værtshus, er der nogle ting, du skal være opmærksom på.

For eksempel skal du bestille bord, hvis du vil sidde inde.

Men det er ikke kun værtshuse, der åbner med særlige regler. Der bliver også mulighed for mere idræt, kulturliv og skolegang.

Det sker som led i den udvidede genåbningsaftale, som alle partier med undtagelse af Nye Borgerlige indgik 15. april.

Her får du det store overblik over, hvad der igen er åbent fra og med onsdag, og hvad du skal være særlig opmærksom på.

Men først en hurtig guide til coronapasset, for det får du brug for.

Coronapasset er din dokumentation for enten:

 • At du er færdigvaccineret
 • At du har en negativ coronatest, enten PCR- eller hurtigtest, der ikke er ældre end 72 timer
 • Eller at du har en positiv coronatest, der er mellem 14 og 180 dage gammel.

Indtil en ny app er klar, fungerer appen MinSundhed som midlertidigt coronapas. Borgere, der ikke er digitale, kan bruge fysisk dokumentation for, at de er færdigvaccinerede eller har en negativ coronatest.

Forsamlingsforbud

Fra onsdag lempes forsamlingsforbuddet. Det betyder, at man må forsamles 50 personer udendørs, hvor man før måtte være 10.

Indendørs hedder forsamlingsloftet fra onsdag ti personer i stedet for fem.

Der gælder specifikke forsamlingslofter for specifikke områder som for eksempel idræt.

Planen er helt at udfase forsamlingsloftet efter følgende model:

 • 21. april hæves forsamlingsloftet til 10 personer indendørs og 50 udendørs
 • 6. maj hæves loftet til 25 indendørs og 75 udendørs
 • 21. maj hæves det til 50 indendørs og 100 udendørs
 • 11. juni hæves det til 100 indendørs - og fra denne dato afskaffes forsamlingsloft udendørs
 • 1. august afskaffes forsamlingsloftet helt

Hvad det betyder for større forsamlinger og arrangementer, står ikke klart, da der gælder særlige regler. En hurtigarbejdende ekspertgruppe forventes at komme med sine anbefalinger i denne uge.

Restauranter og barer

Restauranter, caféer, barer og værtshuse må onsdag igen åbne for servering både inde og ude. Indendørs servering skal dog ske under visse forudsætninger:

 • Gæster skal bestille bord, mindst 30 minutter før de møder op. Dette krav forsøges afskaffet af et politisk flertal
 • Der skal bæres mundbind
 • Krav om coronapas
 • Arealkrav på to kvadratmeter for siddende servering og fire kvadratmeter for stående
 • Maksimum ti personer i ét selskab
 • Serveringssteder skal lukke klokken 23, og sidste udskænkning er klokken 22. De må åbne igen klokken 5.

For udeservering gælder ikke krav om mundbind og coronapas. Der er heller ikke noget arealkrav.

Uddannelse

På uddannelsesområdet fortsætter den gradvise genåbning, som begyndte 8. februar med de yngste elever i grundskolen. Det betyder fra og med onsdag:

 • Elever i 5.-8. klasse har siden 6. april haft lov til at komme i skole hver anden uge. De får nu mulighed for udendørs fremmøde i de uger, hvor der ikke er adgang til indendørs undervisning. Det sker på samme vilkår som tidligere.
 • Afgangselever i grundskoler og på ungdoms- og voksenuddannelser må have 80 procent fremmøde, mens elever på erhvervsuddannelser må møde op i fuldt omfang. Genåbningen er geografisk differentieret og omfatter alle dele af landet med undtagelse af hovedstadsområdet.
 • Studerende på landets videregående uddannelser må have 30 procent fysisk fremmøde med mulighed for at anvende udendørsarealer til undervisningsbrug. Også her er genåbningen geografisk differentieret og omfatter alle dele af landet med undtagelse af hovedstadsområdet.

På Bornholm er uddannelserne allerede åbne, og øen er derfor ikke med i den differentierede genåbning.

Indkøbscentre og stormagasiner

I denne fase af genåbningen får de sidste indkøbscentre og stormagasiner lov til at åbne for almindelig handel. Det vil sige centre over 15.000 kvadratmeter.

Der er visse betingelser, som centrene skal overholde, herunder at fællesarealer bør afspærres. For kunder gælder der krav om mundbind eller visir.

Kultur, idræt og foreningsliv

Museer, kunsthaller, biblioteker og videnspædagogiske aktivitetscentre er også en del af genåbningen fra og med onsdag. Som et eksempel på sidstnævnte kan nævnes Experimentarium i Hellerup nord for København.

Alle steder er det vigtigt at huske coronapasset.

Foreningsliv, musik- og kulturskoler samt andre kunstskoler for børn under 18 år kan åbne med et forsamlingsloft på 25. Det gælder dog ikke for sangaktiviteter.

Daghøjskoler inklusive seniorhøjskoler kan åbne med testkrav svarende til testmodellen på uddannelsesområdet.

I forvejen er alle idræts- og foreningsaktiviteter tilladt udendørs med et forsamlingsloft på 25. Nu åbnes der også for indendørs idræt for de unge og de ældre.

Det vil sige, at alle indendørs idrætsgrene tillades i organiseret regi for børn og unge under 18 år med et forsamlingsloft på 25. Det er inklusive trænere og ledere over 18 år. Samtidig tillades indendørs idræt i organiseret regi for personer over 70 år. Her gælder et forsamlingsloft på ti personer og krav om coronapas.

Tilskuere på stadion

Der åbnes nu også for tilskuere til fodboldkampe i følgende turneringer:

 • Herrer: Superligaen, 1. division, 2. division og pokalfinalen
 • Kvinder: Gjensidige Kvindeligaen, 1. division og pokalfinalen
 • Desuden til A-landskampe for både kvinder og herrer

Der bliver dog i første omgang ikke mulighed for fulde huse. Kravene er som følger:

 • Klart adskilte sektioner med højst 500 siddende tilskuere og en meters afstand i hver. Desuden egne ind- og udgange
 • Krav om coronapas
 • Krav om registrering af samtlige tilskuere med henblik på smitteopsporing

Kirker og trossamfund

Hidtil har myndighederne anbefalet, at indendørs gudstjenester og kirkelige handlinger højst måtte vare 30 minutter, og at det skulle være uden fællessang. Men de anbefalinger lempes nu, så der igen bliver sang i kirkerne og længere gudstjenester.

De nye mere lempelige anbefalinger er ikke nærmere præciseret i genåbningsaftalen fra 15. april, men ifølge folkekirken.dk bliver der også lempet på arealkravene.

Det vil sige, at der ikke længere skal være 7,5 kvadratmeter per person, men i stedet to kvadratmeter per siddende person og fire kvadratmeter per stående.

Ved fællessang er der fortsat et afstandskrav på to meter, men uden fællessang er afstandskravet kun én meter. Det vil sige samme retningslinjer som i efteråret 2020.