GO'

Nemlig-direktør afviser anklager i interview med TV 2

Nemlig.coms direktør, Stefan Plenge, tog torsdag bladet fra munden.

Dårlige arbejdsvilkår og stort tidspres, hvor ansatte ikke har mere end ni sekunder til at samle varer.

Det er nogle af de anklager, som avisen Politiken den seneste tid har bragt mod Nemlig.com.

Men det passer ikke, og hvis det gør, så er det misforstået. Sådan lyder det fra Nemlig.coms direktør, Stefan Plenge.

For rigtigt nok er målsætningen eksempelvis at bruge maksimalt ni sekunder per varer, når man pakker, men det er ganske rimeligt, siger Stefan Plenge.

- Man skal kende forholdene, før man kan sige, om det er realistisk eller ej, men vi har naturligvis stillet rimelige krav, siger han til 'Go' aften LIVE'.

Direktøren, der under interviewet inviterede TV 2 ud i Nemlig.coms varehus, kalder anklagerne i Politiken for "voldsomme beskyldninger", og han kan ikke genkende det billede, der bliver tegnet af hans virksomhed.

Tavlen er der for medarbejderne

Iblandt de mange anklager mod virksomheden er der beskrivelser af en tavle, hvor medarbejdere rangeres efter deres arbejdsindsats.

Den omtalte tavle eksisterer, bekræfter Stefan Plenge. Men han afviser, at en dårlig placering på tavlen kan koste jobbet. Ifølge ham er tavlen der for medarbejdernes egen skyld.

- Vi har et meget fint system, hvor alle har mulighed for løbende at følge med i, hvordan det går, siger han, og forklarer, at der er så mange medarbejdere, at det er svært at tage en snak med alle om deres indsats på dagen.

Ifølge Politikens artikler er tavlen og det høje tidspres blandt andet med til at gøre, at der ikke er tid til at tage pauser - ikke engang for toiletbesøg. Også det afviser Stefan Plenge.

- Selvfølgelig kan man gå på toilettet. Selvfølgelig kan man gå ud og ryge eller tage en drikkepause, siger han.

Det gik for hurtigt

En ting, som han gerne vil vedkende, er, at coronapandemien skabte så stor og pludselig efterspørgsel, at Nemlig.com var nødt til at ansætte massevis af nye medarbejdere - hele 600 personer på syv uger.

Ifølge Stefan Plenge har man ikke været god nok til at tage hånd om de nye ansatte.

- På få måneder blev vi opmærksomme på, at vi ikke var gode til at få budt vores kolleger velkommen i virksomheden, siger han.

Blandt andet skulle Nemlig.com have været bedre til at indvie de nye medarbejdere i, hvad det kræver at arbejde der.

- Der er ingen tvivl om, at det at gå og pakke varer, det er et hårdt job, siger han.

Vil det sige, at de medarbejdere, Politiken har talt med, bare har fundet på anklagerne?

- Jeg anerkender 100 procent, at nogle medarbejdere har haft nogle oplevelser, de ikke har været glade for. Det er også derfor, vi straks begyndte at ændre på tingene, da vi hørte om det sidste år.

Har medarbejderne fået mere end ni sekunder per varer, når de samler varerne?

- Nej, det er bestemt ikke ændret, for det er helt fint, det niveau der er sat. Det er ikke et tilfældigt niveau, der er sat.