Mink-sagen

Affaldsselskaber melder klar til at brænde opgravede mink

Når millioner af døde mink graves op til maj, vil 13 affaldsanlæg stille ovne til rådighed til forbrænding.

Regeringen besluttede i november sidste år, at millioner af mink skulle aflives af frygt for et muteret coronavirus.

Cirka fire millioner døde mink blev gravet ned på militære områder ved Nørre Felding nær Holstebro og Kølvrå ved Karup.

Det udløste skarp kritik fra beboere i de to områder, der frygtede konsekvenserne for miljøet.

Politikerne besluttede efterfølgende, at minkene skulle graves op, når dyrene efter et halvt år ikke længere ville udgøre en smitterisiko.

Nu nærmer tidspunktet sig for opgravningen af de døde mink. Det ventes at ske til maj.

Udsædvanlig opgave

Opgaven med at grave dyrene op og transportere dem er sendt i udbud. Det samme er opgaven med at destruere minkene.

Denne opgave melder landets affaldsselskaber klar til at påtage sig.

- Vi ser det som en miljøopgave, der skal løses. Og vi vil gerne bidrage til, at det bliver løst så godt og effektivt som overhovedet muligt.

- Derfor stiller Dansk Affaldsforenings anlæg sig selvfølgelig til rådighed for at løse den opgave, siger Mads Jakobsen.

Han er formand for Dansk Affaldsforening, der er en sammenslutning af kommunale affaldsselskaber.

Ifølge formanden har 13 anlæg landet over vist interesse for at påtage sig opgaven med at afbrænde minkkadaverne.

Der var enkelte anlæg, der allerede i efterår hjalp til med at brænde nogle af de døde mink.

Men for de fleste affaldsanlæg er det en usædvanlig opgave.

- Vi arbejder normalt ikke med døde dyr i affaldsanlæggene. Det er normalt Daka, der håndterer landbrugets døde dyr.

- Det gør man, før dyrene går i forrådnelse. De her dyr har ligget i gravene i et halvt år, siger Mads Jakobsen.

Mink som feta

Han har fået oplyst, at de døde mink på nuværende tidspunkt har en konsistens, der bedst kan sammenlignes med feta.

Dyrene vil ifølge affaldsformanden ikke blive afbrændt på én gang, men løbende over en periode.

De vil blive blandet op med blandt andet husholdningsaffald under forbrændingen, oplyser Mads Jakobsen.

Han forventer ikke, at afbrændingen vil give anledning til lugtgener.

Samlet set er der ifølge Mads Jakobsen tale om mellem 15.000 og 20.000 ton minkkadavere.

Han forventer, at man vil lave en slags prøveafbrænding i midten af maj for at se, at forbrændingsprocessen forløber som planlagt.

Hvis den gør det, vil de døde dyr blive brændt i perioden fra slutningen af maj til begyndelsen af juli.