Samfund

Ny bro vil kunne skabe vækst og skære timer af transporten – men forslaget glæder ikke alle

Kritiker frygter særligt, at Als og Fyn ender med at blive forbundet med en motorvej.

Cirka 11 kilometers hav adskiller Fyn og Als.

Men i årevis er der blevet kæmpet en brav kamp for og imod en bro, der forbinder Faaborg med Sønderborg og dermed Sønderjylland med Fyn.

Torsdag præsenterede regeringen sit udspil til en ny, stor infrastrukturaftale, og i den forbindelse rykkede Fyn og Als lidt nærmere.

Som en del af planen lægger regeringen nemlig op til at bruge 20 millioner kroner på en såkaldt forundersøgelse af muligheden for at bygge en fast forbindelse mellem de to landsdele. Den faste forbindelse vil, hvis den bliver til virkelighed, formentlig skulle gå fra Bøjden i Faaborg-Midtfyn Kommune til Fynshav på Als.

I øjeblikket sejler en færge mellem de to destinationer, og overgangen tager omkring 50 minutter. Hvis der etableres en bro, vil biler kunne tage turen mellem Fyn og Sønderjylland på cirka syv minutter.

Det er dog langt fra alle, der mener, at projektet er nogen god idé, og derudover har det også fortsat lange udsigter.

I forbindelse med den såkaldte tekniske gennemgang af regeringens infrastrukturplan lød det fra transportminister Benny Engelbrecht (S), at der vil gå adskillige år inden en fast forbindelse eventuelt vil kunne stå klar til brug:

- Det afhænger af, hvad forundersøgelserne måtte vise og de politiske prioriteringer. Jeg vil nødigt sætte en dato på, men det kommer ikke til at gå i gang i første rul – altså inden 2025 – fordi en forundersøgelse vil nok også tage noget tid.

Et milliardprojekt

En bro mellem Fyn og Als har længe været på tale, og tilbage i 2011 bad Region Syddanmark rådgivningsvirksomheden Cowi komme med deres besyv.

Fem år senere, i 2016, kom Cowi med en såkaldt trafikal analyse af en fast forbindelse mellem Fyn og Als. Analysen var baseret på Landstrafikmodellen, som regeringen også har benyttet i forbindelse med udregningen af deres infrastrukturplan. Her nåede man frem til, at der potentielt kunne være store tidsbesparelser at hente ved en bro mellem Fyn og Sønderjylland.

Faktisk kunne man skære helt op mod to timers transport væk, hvis det blev muligt at køre direkte fra Faaborg til Sønderborg uden at man skulle over Lillebæltsbroen. Det ville ikke kun gavne transporten mellem Sønderjylland og Fyn, men også gøre transport til og fra det nordlige Tyskland hurtigere, nåede COWI frem til.

I rapporten fra 2016 regnede Cowi ikke på betydningerne for samfundsøkonomien eller prisen på at anlægge broen, men i en rapport fra 2019 anslår Vejdirektoratet, at en fast forbindelse mellem Als og Fyn vil give en gevinst for samfundet på cirka 11,4 milliarder kroner.

Det vil desuden gøre tusindvis af nye arbejdspladser lettere tilgængeligt for personer bosat i områderne, skriver Vejdirektoratet. I samme rapport når de frem til, at det vil koste omkring 22,4 milliarder kroner at anlægge broen.

Kritiker frygter motorvej

Blandt de mest ihærdige forkæmpere for en ny forbindelse mellem Sønderjylland og Fyn er dels flere store virksomheder fra området og dels borgmestrene i Faaborg-Midtfyn samt Sønderborg Kommune. Derfor er der også glæde på borgmesterkontoret i Sønderborg, hvor Erik Lauritzen (S) glæder sig over, at forbindelsen nu bliver taget op til overvejelse.

- Der er projekter nok at gå i gang med. Derfor er det svært at komme ind med et nyt projekt og en ny idé og overbevise om, at det her er det rigtige. Så det er en kæmpe sejr for os, siger Erik Lauritzen til TV 2.

På den modsatte side står blandt andre foreningen ”Sydfyns Fremtid – Als-Fyn Bro og motorvej nej tak”, der har læge og konservativ politiker Vibeke Schaffalitzky de Muckadell som formand. Hun frygter at en fast forbindelse mellem Als og Faaborg-Midtfyn, hvor hun selv bor, vil føre til flere biler i området.

- Det vil gå meget ud over natur- og dyrelivet og de landskaber, vi har hernede, som er så uvurderlige for vores område, siger Vibeke Schaffalitzky de Muckadell.

Selvom det langt fra ligger fast, hvilken type vej, der kunne forbinde Als og Fyn, frygter hun, at det vil ende med en motorvej. I øjeblikket løber der en landevej ned til færgelejet i Bøjden, hvor man kan sejle mellem Fyn og Als, men flere af beregningerne tager udgangspunkt i en motorvejsløsning.

I projektbeskrivelsen i regeringens infrastrukturplan står der dog, at "som et led i forundersøgelsen undersøges mulighederne for at opgradere den eksisterende Rute 43 mellem Svendborgmotorvejen og Faaborg til motortrafikvej", men det er ifølge Vibeke Schaffalitzky de Muckadell et røgslør.