Samfund

Vildsvin er tæt på at være udryddet på dansk grund

Intensiv jagt og opsætning af hegn langs grænse har tilsyneladende båret frugt og begrænset vildsvinebestand.

Det er lykkedes at begrænse bestanden af vildsvin på dansk grund.

Det skriver LandbrugsAvisen.dk.

På tre år er der nedlagt cirka 150 vildsvin i det sønderjyske, og det anslås, at der blot er en håndfuld vildsvin tilbage i grænselandet.

- Stille og roligt - i takt med at vi har gjort os flere erfaringer - har vi fået bragt bestanden ned, så vi i dag mener, at der nu er ganske få - formentlig under fem - vildsvin tilbage, siger vildtkonsulent i Naturstyrelsen Klaus Sloth til netmediet.

Hadet af dansk landbrug

Vildsvin er uønsket, fordi dyret kan bringe den frygtede svinesygdom afrikansk svinepest til Danmark. Det kan betyde stop for eksport af dansk svinekød.

Naturstyrelsen fik i 2018 til opgave at skyde dyrene med henblik på at udrydde den stigende bestand af vildsvin.

Ønsket om at komme dyret til livs førte til, at reglerne for jagt på vildsvin blev lempet, så det skovlevende dyr kan jages hele året døgnet rundt.

I 2019 blev der opført et vildsvinehegn langs den dansk-tyske grænse. Hegnet skal forhindre vildsvin, der er meget udbredt i Nordtyskland, i at krydse grænsen.

- Vi har haft et utroligt godt samarbejde med landmænd, jægere og lodsejere, der har åbnet deres døre for os, så vi i fællesskab har kunnet bortskyde vildsvinene, siger Klaus Sloth.

Får ingen chancer

Selv om der blot menes at være få vildsvin tilbage på dansk grund, bliver jagten på det uønskede dyr ikke helt indstillet.

Vildsvin er nemlig gode svømmere og kan godt krydse Flensborg Fjord og dermed undvige vildsvinehegnet.

- Da vi startede i sin tid, var vi bagud i forhold til vildsvinene, og havde der været for eksempel 500 vildsvin, havde det sikkert været en nærmest umulig opgave at få bortskudt bestanden.

- Nu er de næsten væk, og derfor handler det om at være godt forberedt, hvis der kommer nye vildsvin, så vi er foran dem nu, siger Klaus Sloth.