Coronavirus

Politisk aftale giver automatiske nedlukninger helt ned på sogneniveau

Der er indgået en politisk delaftale om automatisk nedlukning i kommuner med høj covid-19 smitte.

Partierne bag genåbningsaftalen er nået til enighed om en delaftale, der automatisk vil indføre restriktioner i kommuner, hvis det testkorrigerede incidenstal kommer over 200.

Det oplyser flere af partierne til TV 2. Alle partier undtagen Nye Borgerlige er en del af genåbningsaftalen. Partierne er blevet enige om, at en konkret model skal træde i kraft senest 12. april.

Som led i aftalen vil der også være mulighed for automatiske nedlukninger helt ned på sogneniveau, hvis et sogn har et incidenstal over 400 per uge, der er registreret flere end 20 smittetilfælde i alt de seneste syv dage, og positivprocenten er på 2 procent eller mere.

- Det her giver mulighed for at forebygge noget mere, og også tage nogle initiativer på et tidligt tidspunkt, så man måske undgår at ramme den blodrøde kurve, siger sundhedsordfører Kirsten Normann Andersen fra SF til TV 2.

Butikker kan også lukke

Med aftalen lægges der op til, at de enkelte kommuner får nogle flere beføjelser og forpligtelser til at lukke eksempelvis skoler og daginstitutioner, hvis det testkorrigerede incidenstal er over 200. Efterskoler og højskoler undtages for nedlukning, men elever opfordres til at blive på skolerne, lyder det i aftalen. Nedlukningen kan ophæves, når sognet eller kommunen er under niveauet i en uge i træk, fremgår det af aftalen.

Der lægges også op til, at liberale erhverv, videregående uddannelser, storcentre, indkøbscentre og butikker lukker ved så høje incidenstal, men de beslutninger træffes fortsat af det ansvarlige ministerium og epidemikommissionen.

Ifølge Kirsten Normann Andersen vil det formentlig blive "en formsag", at butikker og lignende også lukker ned, hvis smitten kommer ud af kontrol.

- Det giver rigtig god mening, at det er det her man satser på, fremfor at skulle lukke hele landet ned igen, siger hun.

Hos Enhedslisten siger sundhedsordfører Peder Hvelplund, at aftalen skal sikre, at kommunerne får flere værktøjer til at håndtere lokale udbrud.

- Det er vores værn imod en større nedlukning, for det giver muligheden for, at man kan sætte ind hurtigt og effektivt, hvis vi oplever lokale udbrud med eksponentiel stigning. Det er helt afgørende, at vi kan gribe ind hurtigt, siger han.

Af aftalen fremgår det også, at det er Statens Serum Institut, der kommer til at fastlægge grænsen for, hvornår incidenstallet er for højt i en kommune eller i et sogn. Lige nu er vurderingen et testkorrigeret incidenstal på 200 for kommuner og 400 for de enkelte sogn. Du kan finde dit sogn ved at gå ind på sogn.dk.

Bred aftale om genåbning

Alle Folketingets partier med undtagelse af Nye Borgerlige indgik 22. marts en aftale om en langsigtet genåbningsplan for Danmark.

Som et led i aftalen åbner liberale erhverv som for eksempel frisører igen 6. april med krav om negativ coronatest.

Der indføres også et krav om et coronapas, der viser, om man er vaccineret eller har en negativ coronatest. Børn er undtaget kravet om at vise coronapas.

Fra slutningen af marts vil appen 'MinSundhed' fungere som et funktionelt, men simpelt coronapas. Ved udgangen af maj forventes en mere avanceret og brugervenlig app at blive lanceret.

Herefter vil samfundet åbnes med 14 dages interval, lyder det i aftaleteksten.