Coronavirus

Vaccinekalenderen holder ikke, viser gennemgang lavet af TV 2

Sundhedsstyrelsen siger, at vaccinekalenderen giver et øjebliksbillede og ikke kan bruges som en normal kalender.

Efter planen skal alle Danmarks sårbare være færdigvaccineret i uge 14.

Men sådan er virkeligheden ikke.

For regionerne kan slet ikke nå at blive færdige med gruppe 5, som består af sårbare, efter den plan, som sundhedsmyndighederne har lavet.

Ingen af de fem regioner har på nuværende tidspunkt planlagt at være færdige med at vaccinere gruppe 5 i uge 14, der slutter 11. april. Det står klart, efter en rundringning TV 2 har lavet til alle regionerne.

- Vi forventer ikke, at alle i målgruppe 5, som ønsker en vaccination, er færdigvaccineret i uge 14, lyder det blandt andet fra Region Nordjylland.

Meldingerne fra regionerne giver ikke grund til bekymring

Enhedschef Steen Dalsgård Jespersen, Sundhedsstyrelsen

I skrivende stund mangler man at færdigvaccinere over 130.000 patienter i gruppe 5. Lidt under halvdelen har ikke fået første stik endnu.

I Region Sjælland har man tider til første stik til alle i gruppen senest 12. april, fortæller læge Britta Ortiz.

- Det vil sige, at afhængigt af hvornår borgerne booker tid, kan gruppe 5 være færdigvaccineret med andet stik primo maj, siger hun.

Sådan ser Sundhedsstyrelsens vaccinekalender ud:

Alle ved, at der er problemer med gruppe 5

For patientforeningerne og lægerne kommer det ikke som nogen overraskelse. Der har nemlig været problemer med udrulningen af vacciner til de sårbare lige fra begyndelsen, lyder det.

- Vi ved alle, der har været problemer med at finde patienterne i gruppe 5. Det kan alle se. Patienterne har oplevet, at mindre syge end dem er blevet vaccineret først, siger næstformand i Praktiserende Lægers Organisation, Mireille Lacroix.

Myndighederne lukker nu for henvisninger til gruppe 5 med undtagelse af nogle få særlige tilfælde, fordi man anser gruppen som værende færdigvaccineret. Det bekræfter Statens Serum Institut for TV 2.

Sådan går det med vaccinekalenderen


Ingen af de fire første grupper, der alle efter planen skulle have fået to stik mellem uge 6 og uge 11, er blevet færdigvaccineret til tiden.

I alle grupperne er selvfølgelig et efterslæb af mennesker, der ikke har svaret på invitationen til at blive vaccineret, men selv iblandt gruppen af dem, der har sagt ja til vaccinen, mangler mange at få andet vaccinestik.

Gruppe 1 og gruppe 2 er dog næsten færdige. Men gruppe 3, der tæller borgere over 85 år, og gruppe 4, der er for frontpersonale i sundheds-, ældre- og dele af socialsektoren, er langt fra færdige.

I gruppe 3 er det omkring 15%, der mangler at blive færdigvaccineret, mens det i gruppe 4 er fire ud af fem, der mangler at få begge stik. Her skyldes det dog, at AstraZeneca-vaccinen er sat midlertidigt ud af funktion, mens den undersøges for alvorlige bivirkninger.

Men det er fuldstændig skudt ved siden af, at gruppe 5 bliver lukket, fordi der er mange sårbare, der ikke er blevet vaccineret, som nu bliver tabt på gulvet, siger direktør for Danske Patienter, Morten Freil.

- Der er rigtig mange, der henvender sig og siger, at deres læge eller hospitalet har vurderet, at de er i gruppe 5. Men de har ikke hørt noget endnu. Der er noget, der er gået galt, siger direktøren.

Det totale antal af patienter i gruppe 5, der endnu ikke har booket tid, fordi det enten er for besværligt, enten fordi det er for besværligt, eller fordi invitationerne ikke er nået frem, var på 35.000 i uge 12, forklarer han.

Og det er sundhedsmyndighederne, der bærer en stor del af ansvaret for det, hvis man spørger Danske Patienter.

- Det er vores klare opfattelse, at man ikke har fået fat på rigtig mange folk, som har udfordringer med at få en vaccine i gruppe 5.

Ændrede strategi midt i kalenderen

I begyndelsen af marts foreslog Danske Regioner en ændring af vaccinekalenderen, der betød, at man efter at have vaccineret de mest sårbare og udvalgte pårørende begyndte at vaccinere efter alder.

Den ændring trådte i kraft 11. marts.

En aktindsigt, som TV 2 har fået, viser, at Sundhedsstyrelsen allerede 4. februar vurderede, at der var problemer i forbindelse med den tidligere vaccinekalender.

Her fremgår det, at man havde forsøgt at indhente data på patienter fra det centrale nationalregister. Men det lykkedes kun at få korrekt data for 60 procent af målgrupperne.

- Sundhedsstyrelsen har på baggrund af valideringen vurderet, at metoden med dataudtræk fra nationale registre til identifikation af patienter i gruppe 5 og 10 ikke fungerer i sin nuværende form og ikke kan erstatte den lægefaglige vurdering, står der.

Det advarede blandt andet PLO om, og ifølge Mireille Lacroix viser det, hvor stor en opgave det er at finde de rette patienter til vaccination, hvis man går efter sårbarhed. Men hvis man skulle finde frem til hver patient manuelt, ville det være ekstremt tidskrævende.

- Vi skal jo også have tid til at kigge på andre patienter, siger Mireille Lacroix .

Danske Patienter mener dog, at det har haft store konsekvenser for mange personer, at man er skiftet til et aldersbaseret system, siger Morten Freil.

- Det er dybt problematisk, når man pludselig ændrer vaccinekalenderen. Alder er den væsentligste risikofaktor, men i aldersgrupperne omkring 50 år og derunder, der er kronisk sygdom også en risikofaktor.

Sundhedsstyrelsen afviser kritik

TV 2 har fremlagt kritikken for Sundhedsstyrelsen. Styrelsen mener ikke, at der er nogen grund til at være bekymret for vaccineplanen, når regionerne oplyser, de ikke er færdige med at vaccinere gruppe 5 i uge 14.

Det siger enhedschef Steen Dalsgård Jespersen i et skriftligt svar.

- Udrulningen for målgruppe 5 forløber nogenlunde som planlagt, og meldingerne fra regionerne giver ikke grund til bekymring for, at målgruppen ikke bliver vaccineret som aftalt, siger enhedschefen.

Desuden siger Sundhedsstyrelsen, at man skal bruge vaccinekalenderen til at give "et øjebliksbillede", og ikke bruge den som en normal kalender.

- Det er vigtigt at huske, at vaccinationskalenderen bygger på prognoser og forventninger om vaccineleverancer, og at disse løbende bliver opdateret, når vaccineproducenternes leveranceplaner bekræftes, siger Steen Dalsgård Jespersen.

TV 2 har forsøgt at få en kommentar fra sundhedsminister Magnus Heunicke (S) om, hvorvidt det er misvisende at sætte en dato for færdigvaccination, hvis den ikke er rigtig. Sundhedsministeriet henviser til Sundhedsstyrelsen.