Coronavirus

Flere kvinder end mænd ramt af blodpropper efter vaccination med AstraZeneca

Det er for tidligt at sige noget håndfast om, hvorvidt kvinder har større risiko for at blive ramt af blodpropper efter vaccination, siger eksperter.

Tirsdag meddelte Tyskland, at 31 personer har fået alvorlige og sjældne blodpropper i hjernen efter at have modtaget vaccinen fra AstraZeneca.

Blandt dem er 29 kvinder, og de udgør derfor 93,5 procent af de tyske blodproptilfælde.

Men i det samlede tyske vaccinebillede er det kun to tredjedele af de personer, som er blevet vaccineret med AstraZeneca, der er kvinder.

Så hvorfor ser vi ikke flere mænd med et alvorligt sygdomsbillede? Er der blot tale om en statistisk tilfældighed, eller er tallene et udtryk for, at kvinder reagerer anderledes på vaccinen fra AstraZeneca end mænd?

Det har TV 2 spurgt to eksperter om.

For få oplysninger

Søren Risom Kristensen, der er ekspert i blodpropdannelse og klinisk professor ved Aalborg Universitet, vil ikke udelukke, at der er en sandsynlighed for, at kvinder har en anderledes og mere alvorlig reaktion på AstraZeneca-vaccinen.

- Ud fra de tyske tal, og hvad vi indtil videre ved om de andre lande, tror jeg på, at det er lidt mere end et tilfælde, siger han.

Professoren understreger dog, at der er tale om meget små tal lige nu, hvorfor det kræver yderligere oplysninger, før man kan udlede en sammenhæng.

Overlæge og professor ved Aarhus Universitetshospital Anne-Mette Hvas mener også, at der eksisterer for få oplysninger om de konkrete tilfælde til at kunne svare på spørgsmålet.

- Det er megasvært at sige på nuværende tidspunkt. I sig selv er det interessant at se på forholdet mellem mænd og kvinder, men tallene kan også være et udtryk for noget andet, siger hun.

Hun tilføjer, at det er vigtigt at have i baghovedet, at en stor del af de personer, der er blevet vaccineret med AstraZeneca-vaccinen, er frontpersonale i sundhedsvæsenet, hvor der arbejder flest kvinder.

I disse lande har man fundet tilfælde med blodpropper

Indtil videre har fem lande rapporteret om alvorlige tilfælde med blodpropper opstået efter vaccination med AstraZeneca:

  • Danmark
  • Norge
  • Tyskland 
  • Østrig 
  • Sverige

Danmark og Norge er de eneste to lande, som helt har indstillet udrulningen af AstraZeneca-vaccinen. Tyskland besluttede tirsdag midlertidigt at stoppe brugen af vaccinen på personer under 60 år.

Blodpropperne minder om anden kendt tilstand

Blodpropperne opdaget hos personer, der har fået vaccinen fra AstraZeneca, har vist sig ikke bare at være almindelige blodpropper.

I stedet er der tale om en meget sjælden tilstand med risiko for ikke bare én, men en kaskade af blodpropper i alle kroppens organer.

Søren Risom Kristensen fortæller, at tilstanden minder meget om en i forvejen kendt tilstand HIT (heparininduceret trombocytopeni).

HIT er kendt for at udløse et særligt antistof i kroppen, som kan føre til flere blodpropper, et lavt antal af blodplader og blødninger.

Antistoffet er fundet i blodprøver fra indlagte patienter vaccineret med AstraZeneca i både Norge og Tyskland, og forskerne arbejder derfor ud fra teorien om, at antistoffet kendt fra HIT er det samme, som bliver udløst på grund af vaccinen.

Men ifølge Søren Risom Kristensen har der ikke været nogle indikationer på, at kvinder er i større risiko for at få HIT, og det mener han kan tale imod en mulig sammenhæng mellem kvinder og risikoen for at få et alvorligt sygdomsforløb efter vaccination med AstraZeneca-vaccinen.

Kender til to kvindelige tilfælde i Danmark

I Danmark har AstraZeneca været sat på pause siden 11. marts. Pausen gælder til og med uge 15.

Lægemiddelstyrelsen har modtaget i alt ti indberetninger om blodpropper opstået efter vaccination med AstraZeneca.

Her kender man til kønnet i to af tilfældene, som begge har vist sig at være kvinder. Det drejer sig om en 60-årig kvinde, der er afgået ved døden, og en 30-årig kvinde ansat i Region Hovedstaden, som har været indlagt med alvorlige symptomer.

Kønnene på de resterende tilfælde er stadig ukendt. De alvorlige symptomer er endnu ikke påvist at stamme fra vaccinationen.

I Norge har man indtil videre opdaget seks tilfælde med alvorlige blodpropper. Der er kun blevet givet oplysninger på ét af tilfældene, som viste sig at være en 50-årig kvinde.

I Sverige er en kvinde i 60'erne også død efter at have været indlagt med en kombination af blodprop og blødninger. Hun er én ud af to rapporterede tilfælde.

De europæiske myndigheder er lige nu i gang med at undersøge, om der er en sammenhæng mellem vaccinen og de alvorlige og sjældne blodpropper.

Det europæiske lægemiddelagentur, EMA, har erklæret vaccinen for "effektiv og sikker" og anbefaler brugen af den. Det samme gør Verdenssundhedsorganisationen (WHO).