Coronavirus

Pressemøde om AstraZeneca kan ende i fire scenarier, men det vigtigste er tillid, siger eksperter

Dagens pressemøde om AstraZeneca skal resultere i en klar og tydelig melding, som alle forstår, lyder det fra eksperter.

Torsdag klokken 12.15 er der pressemøde om brugen af AstraZeneca i Danmark, og det kan munde ud i fire forskellige scenarier. Det fortalte direktør Søren Brostrøm fra Sundhedsstyrelsen på et pressemøde i sidste uge:

 • At vi genoptager AstraZeneca uden bekymringer.
 • At vi genoptager den med nogle ændringer af målgrupper eller forsigtighedsregler.
 • At pausen forlænges.
 • Og det kan teoretisk set også være, at vi siger, at vi slet ikke vil fortsætte med at bruge den.

Men det vigtigste på torsdagens pressemøde er, at myndighederne kommunikerer fuldstændig krystalklart. Det siger Hans Jørn Kolmos, der er professor i klinisk mikrobiologi ved Syddansk Universitet:

- Det er væsentligt, at myndighederne kommer ud med en klar afgørelse, der kan kommunikeres tydeligt og klart, så alle forstår det, siger han.

Klar kommunikation er nøgleordet

Vaccinen blev sat i bero 11. marts, da myndighederne havde modtaget indberetninger om alvorlig sygdom blandt nyvaccinerede, hvilket også er blevet observeret i flere andre lande.

Siden har de danske myndigheder undersøgt, om der er en sammenhæng mellem vaccinen og en sjælden kombination af bivirkninger, der kommer til udtryk ved blodpropper, blødninger og et lavt antal blodplader. Men det er altså endnu ikke bevist, at der er en sammenhæng mellem vaccinen og de yderst sjældne symptomer.

Hvis det vurderes, at vaccinen er sikker, skal det altså kommunikeres tydeligt ud til befolkningen, mener Hans Jørn Kolmos. Det er ikke godt nok at sige, at det er bedre at vaccinere med AstraZeneca, end at folk kan blive smittet med covid-19, lyder det:

- For det får ikke tilliden til AstraZeneca tilbage, og det kan have en effekt på den generelle skepsis. Det er meget naturligt, at befolkningen tænker sådan, siger Hans Jørn Kolmos.

Tilliden er afgørende

Samme toner lyder fra Allan Randrup Thomsen, som er professor i eksperimentel virologi på Københavns Universitet. Beslutningen om AstraZenecas videre skæbne handler i høj grad om befolkningens tillid, siger han:

- Meget kan gøres op i naturvidenskab og hårde beregninger, men sådan noget som vacccinationsprogrammers succes afgøres i høj grad af, om befolkningen vil acceptere de bivirkninger, der er, siger han.

Hvis vaccinen indstilles i Danmark, vil det i første omgang efterlade et hul, men ifølge Allan Randrup Thomsen vil det ikke være katastrofalt:

- Her er det godt, at vi har satset på mange forskellige fabrikanter, så der er andre muligheder for at få vacciner ind, siger han.

På nuværende tidspunkt er vaccinen fra Pfizer/BioNTech stadig den klart mest bestilte og leverede vaccine herhjemme.

Hver tredje vil sige nej i ny måling

En ny måling fra Megafon foretaget for TV 2 og Politiken viser, at hver tredje dansker vil sige nej tak til vaccinen fra AstraZeneca, hvis de får den tilbudt.

Det billede bekræftes af Michael Bang Petersen, som er professor ved institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet og ansvarlig for forskningsprojektet Hope, der blandt andet måler danskernes adfærd og holdninger under coronaepidemien.

- Vi kan se i de data, vi sidder med, at hele turbulensen omkring vaccinen fra AstraZeneca har skabt noget usikkerhed, men hvis vi kigger grundlæggende på opbakningen til vaccinationsprogrammet, så ser det ud til at være intakt endnu, siger han.

EU og WHO vurderer, at den er sikker

EU's lægemiddelagentur oplyste 18. marts, at der på det tidspunkt ud af næsten 20 millioner vaccinerede var fundet 25 tilfælde med personer, der efter vaccinen havde fået en form for blødning eller blodprop.

11. marts besluttede de danske myndigheder at slå bremsen i for udrulningen af AstraZeneca i 14 dage, fordi en 60-årig kvinde døde efter et usædvanligt sygdomsbillede med blodpropper, blødninger og et lavt antal blodplader.

Også i Norge har man undersøgt dødsfald i forlængelse af vaccination med doser fra AstraZeneca, men hverken i Norge eller i Danmark har man på nuværende tidspunkt konkluderet, at der er en sammenhæng.

EMA vurderede 18. marts, at vaccinen er effektiv og sikker, hvilket fik flere EU-lande til at genoptage brugen af den. Man kunne dog ikke udelukke, at dødsfaldene kan relateres til vaccinen. Også Verdenssundhedsorganisationen (WHO) vurderer, at vaccinens fordele overstiger eventuelle risici.

AstraZeneca-forløbet

 1. 2021

  1. AstraZeneca godkendes til brug i Danmark

   Sundhedsstyrelsen (SST) anbefaler, at AstraZeneca fortrinsvis bliver tilbudt personer under 65 år uden risiko for et alvorligt forløb med covid-19.

  2. To dødsfald i Østrig

   Østrig gør opmærksom på to sager om dødsfald, som ser særlige ud, og det noterer Lægemiddelstyrelsen i Danmark sig på det tidspunkt. Østrig vælger samtidig at sætte et bestemt parti af vaccinen på pause, fordi det er samme parti, som begge borgere er vaccineret med.

  3. Lægemiddelstyrelsen hører om livstruende sag

   Lægemiddelstyrelsen gøres opmærksom på en livstruende sag om en dansk kvinde. Sygdomsbilledet ligner sagen fra Østrig. I den europæiske bivirkningsdatabase finder Lægemiddelstyrelsen to lignende tilfælde med samme symptombillede.

  4. Dansk kvinde død

   Den danske kvinde afgår ved døden, og Lægemiddelstyrelsen indhenter yderligere informationer fra hendes læge. Politiet oplyser, at der er bestilt obduktion. Lægemiddelstyrelsen indleder dialog med Sundhedsstyrelsen om det særlige dødsfald og orienterer EU's lægemiddelagentur (EMA).

  5. Orienterer øvrige myndigheder

   Lægemiddelstyrelsen bestiller en hasteproces fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Lægemiddelstyrelsen informerer også Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut om dødsfaldet og gennemgår sagen i detaljer. EMA melder ud, at de ikke mener, at det drejer sig om et problem med et bestemt parti.

  6. AstraZeneca pauseres i Danmark

   Endelig beslutning om at sætte AstraZeneca på pause træffes og meldes ud. Lægemiddelstyrelsen vurderer, at der ikke er tale om problemer med et bestemt parti, og derfor pauseres al vaccination. Offentligheden hører om det danske dødsfald for første gang

  7. EU beder AstraZeneca om en rapport

   EMA melder ud, at flere lande har sat brugen af AstraZeneca i bero. EMA fastholder, at fordelene ved vaccinen opvejer bivirkningerne og understreger, at man er i gang med at undersøge vaccinen. EMA bedes gå i gang med at kigge på globale data for vaccinen og aflevere en rapport.

  8. Norge sætter AstraZeneca på pause

   De norske myndigheder melder ud, at tre ansatte i sundhedsvæsenet er blevet ramt af blodpropper efter vaccinen. En af dem er død, og vedkommende havde det samme usædvanlige sygdomsbillede som i Danmark. Vaccinen sættes på pause i Norge.

  9. Retter henvendelse til Norge

   Lægemiddelstyrelsen retter henvendelse til Norge og har kontakt flere gange for at gennemgå detaljerne i de norske sager i forhold til de danske. Lægemiddelstyrelsen indkalder Sundhedsstyrelsen til møde og orienterer om de norske forhold.

  10. "Usædvanligt sygdomsbillede"

   Lægemiddelstyrelsen sender opdaterede breve til borgere og læger, der fortæller om, at man i de norske sager har set særlige blødninger hos patienterne. EMA udsender nyhed om, at adskillige lande pauserer efter de norske sager og fortæller, at man undersøger et "usædvanligt sygdomsbillede."

  11. Alle sager gennemgås i EU

   Alle sager fra EU gennemgås på et møde i EU's bivirkningskomité. Lande med sager præsenterer dem for hinanden. EMA udsender nyhed om, at alle medlemslande skal indsende oplysninger om mulige sager, og at man vil holde ekstraordinært møde 18. marts. 

  12. EMA vurderer, at vaccine er sikker og effektiv

   EU's lægemiddelagentur konkluderer, at vaccinen er sikker og effektiv mod covid-19, men at der også kan være en mulig sammenhæng mellem vaccinen og de usædvanligt sjældne symptomer med blødning, blodpropper og lave antal blodplader. EMA vurderer, at vaccinering med AstraZeneca kan fortsætte.

  13. Danmark fastholder pause af AstraZeneca

   Lægemiddelsstyrelsen og Sundhedsstyrelsen fortæller på et pressemøde, at Danmark for nuværende kommer til at fastholde pausen af vaccinering med AstraZeneca til uge 12.

  14. Region Hovedstaden indberetter to tilfælde

   Region Hovedstaden indberetter, at to ansatte er blevet indlagt med henholdsvis symptomer på blodprop i hjernen og hjerneblødning, og at den ene er afgået ved døden. Det sker inden for 14 dage efter at have fået AstraZeneca-vaccinen. De to tilfælde er endnu ikke koblet til vaccinen.

  15. Forlængelse af pausen med AstraZeneca

   Sundhedsstyrelsen og Lægemiddelstyrelsen holder et pressemøde, hvor pauseringen af AstraZeneca endnu engang forlænges - denne gang til uge 15, hvor der tages en ny beslutning. I uge 15 ventes Sundhedsstyrelsen at træffe en ny beslutning.

Kilde: Tanja Erichsen, enhedschef i Lægemiddelstyrelsen, Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen, pressemøder 19. marts og 25. marts.

Udarbejdet af Sebastian Goos (goos@tv2.dk)