Samfund

Efter ny vaccinationskalender: Her er worst case-scenariet, der kan rykke genåbningen

Ifølge 'worst case-scenariet' vil de sidste borgere i Danmark vil først være færdigvaccineret i midten af august.

Der går længere tid end forventet, før den sidste dansker er færdigvaccineret med en covid-19-vaccine.

Det fremgår af en opdateret version af vaccinationskalenderen fra Statens Serum Institut.

Den viser, at alle danskere over 16 år nu kan forvente at være færdigvaccineret i uge 30 i juli såfremt brugen af AstraZeneca genoptages.

I seneste kalender var det uge 29. Dermed rykkes slutdatoen en uge.

Årsagen skal findes i, at vaccineproducenten Johnson & Johnson har meddelt, at de leveret 450.000 færre doser end forventet i april.

Samtidig har Sundhedsstyrelsen sat udrulningen af AstraZeneca-vaccinen i bero i yderligere tre uger.

Seruminstituttet regner med, at der kun vil være en lille forlængelse af ventetiden på vaccination, såfremt udrulningen af AstraZeneca genoptages 15. april.

- Vi arbejder så hårdt, vi kan for at få flere leverancer. Hvis det lykkes, kan det betyde, at kalenderen vil rykke frem igen. Det vil formentlig ske mange gange, at kalenderen rykker sig, siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S).

Lige nu ligger Danmark inde med 220.000 AstraZeneca-doser, der hurtigt vil kunne bringes i anvendelse ved en storskalavaccinationsindsats, skriver SSI.

Worst case-scenarie rykker planen flere uger

Genoptages brugen af AstraZeneca imidlertid ikke, vil dette forrykke vaccinationsprocessen.

Ifølge Sundhedsstyrelsens beregninger vil det betyde, at borgere over 50 år vil have endt deres vaccinationsforløb senest i uge 26. Hidtil var slutdatoen hos denne gruppe uge 24.

Worst case-scenariet betyder, at den sidste aldersgruppe, borgere i alderen 30-34 år, uden AstraZeneca vil blive tilbudt vaccine fra uge 26, og denne gruppe vil først være endeligt vaccineret i uge 32 i midten af august.

Vil påvirke genåbning af Danmark

SSI skriver, at en vaccineudrulning uden AstraZeneca også vil påvirke planen for genåbningen af Danmark.

- Det vil tilsvarende føre til forsinkelse af lempelse af restriktioner på tre uger. Tilsvarende vil borgerne skulle bibeholde den nuværende smitteforebyggende adfærd i den periode, lyder det.

Den bemærkning fra SSI ligger i forlængelse af den aftale om genåbning, der blev indgået mandag.

Her sagde statsminister Mette Frederiksen, at det danske samfund med få undtagelser åbnes helt, når alle over 50 år er vaccineret, og i aftalepapiret lød det som følger:

- Når vaccinationen af de ældste og sårbare borgere samt borgere over 50 år, der ønsker det, er gennemført, er det udgangspunktet, at skoler og uddannelser kan genåbne fuldt ud. Frem til den milepæl vurderer aftalepartierne ved hver faseovergang, om der er grundlag for at få endnu flere børn og unge fysisk tilbage.

Udgangspunktet har hidtil været, at personer i aldersgruppen over 50 år var blevet tilbudt vaccine i perioden uge 19-24, men det er rykket til uge 21-26.

Uro om AstraZeneca kan skabe mistillid

Statens Serum Institut skriver, at der må påregnes en betydelig kommunikationsindsats for at imødegå mistillid og bekymring samt forebygge en lav tilslutning til vaccination i kølvandet på, at AstraZeneca-vaccinen er sat på pause.

- De må forventes, at tilslutningen til vaccinen falder, lyder det i rapporten fra SSI.

Instituttet noterer sig, at tilslutningen til AstraZeneca-vaccinen i Danmark er lykkedes bedre end i mange andre lande, men at det ikke er givet, at befolkningen i samme høje grad vil tage imod AstraZeneca-vaccinen efter den har været på pause.

Danskernes vaccinationsvillighed er dog fortsat høj trods udmeldingen om, at brugen af AstraZeneca er sat på pause, skriver SSI med henvisning til denne rapport om danskernes adfærd og holdninger til coronaepidemien.