Samfund

700.000 danskere venter i uvished, men hjemmearbejde kan vare længe endnu

Næsten 700.000 danskere kommer til at vente i uvished på at vende tilbage til arbejdet, som de har kendt det.

Danmark er med små skridt på vej mod en form for genåbning.

Det stod klart mandag aften, da statsminister Mette Frederiksen (S) kunne fortælle om en langsigtet plan, som skal åbne landet i flere faser.

Men mange danskere har siden marts 2020 måttet arbejde hjemmefra næsten uafbrudt. Og der er ikke tegn i hverken sol, måne eller genåbningsplaner for, hvornår de kan skifte privatsfæren ud mod de vante rammer hos arbejdsgiveren.

- Det kommer til at afhænge af flere faktorer. Dels vil man se på, hvordan vaccineudrulningen fortsat kommer til at køre, dels vil man skele til indlæggelsestallene på landet hospitaler, efterhånden som andre dele af samfundet åbner, siger Torben Mogensen, formand for Lungeforeningen til TV 2.

Mette Frederiksen slog samme tone an, da hun udlagde facit fra regeringens forhandlinger med Folketingets partier.

- Vi er enige om, at der er et meget, meget vigtigt fikspunkt, når alle over 50 år er vaccineret. Det hviler dog på nogle forudsætninger om, at vi kan holde smitten nede, og at vi bruger coronapas, lød det fra Mette Frederiksen.

Vaccinerne danner en skillelinje

At der vil være en skillelinje, når vaccinerne har ramt befolkningen fra 50 år og opefter, vurderer Torben Mogensen som sandsynligt.

- Og det vil efter planen ske omkring slutningen af maj, siger han.

I den faglige referencegruppes risikovurdering løftes lidt af sløret for, hvornår de mange hjemmearbejdende danskere vil kunne forvente at veksle hjemmearbejdspladsen med kontorlandskabet.

- Det er i høj grad personer, der varetager kontor- /mødearbejde i bred forstand, der igen vil møde på arbejde efter en lempelse af restriktionen.

Meget nærmere kommer man ikke en konkret dato for, hvornår op imod 700.000 danskere med midlertidig base i privaten kan være på vej mod et mere normaliseret arbejdsliv.

En læreproces at arbejde hjemme

En af dem, der har arbejdet hjemme siden den første, store nedlukning i marts 2020, er Vicki Garland Lorentzen.

For den 39-årige kommunikationskonsulent i Banedanmark har det været en læreproces at arbejde hjemmefra. Og ikke uden udfordringer.

- Jeg har haft det meget dobbelt med at arbejde hjemme. Det ændrer sig hele tiden. Man skal lære, at der både er kontor, små børn i perioder og måske også håndværkere i huset, fortæller Vicki Garland Lorentzen.

4 ud af 10 har arbejdet hjemme

Danmarks Statistik har lavet en opgørelse, som fortæller, at 40 procent af de beskæftigede danskere enten af og til eller regelmæssigt arbejdede hjemme under andet kvartal i 2020 som følge af nedlukning.

Ansatte i både private virksomheder og dele af den offentlige sektor blev anbefalet så vidt muligt at arbejde hjemme. Helst uden at medarbejderens funktionalitet blev forringet.

Det gjaldt også Vicki Garland Lorentzen.

- Der ligger klart en opgave i at lære at arbejde hjemme, og for nogle er det barskt at være på konstant hjemsendelse. Det gjorde en verden til forskel, at jeg indrettede kontor, men rent fagligt synes jeg, det har fungeret godt, siger hun og erkender, at der kan være store forskelle fra person til person.

Manglende kontakt en udfordring

Både de fysiske rammer og familiestrukturer spiller ind i ligningen. Især når samfundet udenom også lukker af for de menneskelige kontakter.

En trivselsundersøgelse fra Finanssektorens Arbejdsgiverforening peger på trivselsproblemer i forbindelse med hjemmearbejdende medarbejdere og ledere.

- 79 procent angiver, at manglende kontakt med kollegaer har været en stor udfordring i forhold til medarbejdernes trivsel, mens 40 procent angiver, at deres medarbejdere generelt ikke har udvist større tegn på frustrationer/stress, konkluderer undersøgelsen.

For Vicki Gerland Lorentzen og hendes kolleger i det 11 mand store team, hun er tilknyttet, har det også krævet tilvænning.

- Vi har skullet lære at pleje det sociale i kraft af hybridmøder, men også det er vi blevet bedre til. Jeg mødes også fysisk med en kollega, og det har betydet meget, siger hun.

Undersøgelser peger på, at der bliver mere hjemmearbejde for mange danskere. Også når coronakrisen engang klinger af.

Opsagde lejemålet til fordel for hjemmearbejde

I nogle brancher forventer tre ud af ti virksomheder at have væsentlig mere hjemmearbejde på den anden siden af pandemien.

Bornerups Datacenter i Thisted har opsagt firmaets lejemål. Hjemmearbejde er med andre ord kommet for at blive for de 20 ansatte i virksomheden. Og det er måske ikke så ringe endda, som det hedder på de kanter.

- Det passer mig rigtig godt. Det at arbejde hjemme giver en stor frihed og fleksibilitet. Jeg synes, det er en stor tillid, de viser os, når de giver os lov til at planlægge vores egen arbejdsdag, siger Anette Jacobsen til TV MIDTVEST.

Det nordjyske IT-firma giver medarbejderne mulighed for at mødes fysisk i et såkaldt drop-in kontor, hvor de ansatte kan møde ind efter lyst og behov.

- Jeg tænker, jeg kommer til at bruge det én gang om ugen. Så kan man følge med i, hvad der sker og se folk i øjnene, lyder det fra Anette Jacobsen.

Danskerne blandt de bedste

Det er ikke et nyt fænomen for danskerne at arbejde hjemmefra.

Allerede i 2018 var Danmark blandt de bedste i hele Europa til at arbejde hjemmefra.

Det viser en undersøgelse foretaget af Eurostat, som viser, at 30 procent af danskerne arbejdede hjemme mindst én gang i 2018.

Et tal, der kun er overgået af tre andre europæiske lande i form af Island, Holland og Norge. Sydeuropæiske lande har til sammenligning før coronakrisen haft et gennemsnit på cirka 12 procent hjemmearbejdende.

For Vicki Garland Lorentzen er det blevet tydeligt, at det vil kræve rummelighed og hensyn at skulle arbejde hjemme. Hvis ikke det bliver en tilbagevenden til det mere traditionelle kontorliv.

- Jeg er bevidst om, at det kan se meget anderledes ud for andre. Og hvor vigtigt det er at møde hinanden med ekstra tålmodighed og nysgerrighed.