Coronavirus

Hvorfor er smittetallene i Danmark stabile, når landene omkring os lukker ned?

TV 2 har bedt to eksperter give deres bud på, hvorfor Danmark ikke er ramt af en tredje bølge ligesom flere andre lande i Europa.

Stigende smittetal og nye nedlukninger har ramt flere lande i Europa, og nogle kalder det 'en tredje bølge'.

Frankrig lukkede for få dage siden landet ned i en måned, og premierminister Jean Castex udtalte torsdag, at "det ligner mere og mere en tredje bølge".

I Tyskland advarede myndighederne tidligere på ugen om, at en tredje bølge af coronasmitte nu er en realitet i landet.

Og samme dag strammede de norske myndigheder restriktionerne i Oslo, så det blandt andet er forbudt at have mere end to besøgende i private hjem i den norske hovedstad.

Mens coronaen og en mulig tredje bølge raser gennem dele af Europa, ligger smittetallet herhjemme stabilt, og politikerne har stillet danskerne en yderligere genåbning i sigte efter påske.

Der er noget, som tyder på, at man i flere europæiske lande har haft svært ved at fastholde folks opbakning til restriktionerne

Flemming Konradsen, professor i global sundhed, KU

Men hvordan hænger det sammen, at smittetallet går én vej i Danmark og en helt anden i flere af vores nabolande? Og vil den såkaldte tredje bølge på et tidspunkt få fat herhjemme?

Nedlukningen i december

TV 2 har talt med Hans Jørn Kolmos, som er professor i klinisk mikrobiologi på Syddansk Universitet, samt Flemming Konradsen, som er professor i global sundhed på Københavns Universitet.

De peger begge på den stramme nedlukning, Danmark har været underlagt siden december, som en vigtig del af forklaringen på, hvorfor smittetallet i Danmark ligger stabilt nu.

- Jeg tror, vi tog tyren ved hornene i december, mens der var andre, som åbnede, siger Hans Jørn Kolmos.

Flemming Konradsen fortæller, at hvis man kigger på indekset over, hvor hårdt lande har lukket ned, så har Danmark i relativt lang tid ligget forholdsvist højt med en stram kurs i januar og februar.

- Hvorimod der i en række europæiske lande har været en lidt mindre hård stramning – og ellers har de i hvert fald først indført restriktionerne nu.

Både Hans Jørn Kolmos og Flemming Konradsen påpeger, at danskerne i almindelighed er gode til at overholde restriktioner, hvilket også spiller en vigtig rolle.

- Og der er noget, som tyder på, at man i flere europæiske lande har haft svært ved at fastholde folks opbakning til restriktionerne, siger Flemming Konradsen.

Den danske vaccineindsats

Den danske vaccineindsats kan også spille ind, om end den har en lille effekt, vurderer Hans Jørn Kolmos.

- Vi er slet ikke der med vaccinerne endnu, hvor de har den store gennemslagskraft, bortset fra at vi efterhånden bør kunne se, at færre ældre bliver indlagt.

Ifølge professoren er der stadig meget lang vej til, at der er vaccineret en tilpas stor del af den danske befolkning til, at det vil have en samfundsmæssig effekt i forhold til smitten.

Og for at opnå flokimmunitet skal omkring 70 procent af befolkningen være vaccineret. I skrivende stund er lidt over 5 procent af danskerne blevet færdigvaccineret.

Flemming Konradsen vurderer, at vaccinerne har begrænset antallet af indlagte og coronarelaterede dødsfald betydeligt herhjemme.

Virus er her, og de smitsomme mutationer breder sig. Alene af den grund vil vi se en opblussen af smitte

Hans Jørn Kolmos, professor i klinisk mikrobiologi, SDU

- Også i England ser man et markant fald i indlæggelser og døde. Det siger noget om, hvor effektive vaccinerne er for det, vi allermest ønsker.

- Det er noget, vi kan håbe på, at andre lande også vil se, lyder det fra Flemming Konradsen.

Han peger desuden på, at der testes "utrolig meget" i Danmark, og det kan bruges til relativt hurtigt at stoppe nye smittekæder.

Derudover har de danske myndigheder været gode til at holde øje med mutationer og brugt data til at fastholde den stramme kurs med strenge restriktioner.

Vil Danmark blive ramt af en tredje bølge?

Det er så det helt store spørgsmål. Og svaret fra Hans Jørn Kolmos er klart:

- Ja, det tror jeg, vi skal regne med. For virus er her, og de smitsomme mutationer breder sig. Alene af den grund vil vi se en opblussen af smitte, siger han.

Han peger også på, at en genåbning af samfundet vil være en risikofaktor for en tredje bølge.

- Men vi har fået smitten så meget i bund med restriktionerne, at vi har et godt udgangspunkt nu.

Flemming Konradsen siger også, at vi må indse, at der unægteligt vil opstå en øget smittespredning, så snart man letter trykket på virus ved at lempe restriktionerne.

- Det eneste, vi kan gøre, er at fastholde at få flere vaccineret og hele tiden være klar til at sætte ind lokalt, siger han.