Samfund

Hver tredje dansker vil deltage i påskefrokoster med mere end fem personer

Det kan betyde en ny smittestigning, som kan spænde ben for yderligere genåbning, lyder det fra eksperter.

På trods af coronarestriktioner forventer hver tredje dansker at deltage i indendørsarrangementer såsom påskefrokoster med mere end fem personer.

Det viser en Megafonmåling foretaget for TV 2 og Politiken.

I målingen svarer 33 procent, at de erklærer sig helt eller overvejende enige i spørgsmålet om, hvorvidt de forventer at "deltage i en påskefrokost eller lignende indendørsarrangementer i påsken med deltagelse af mere end fem personer".

Samtidig svarer halvdelen, at de ikke vil deltage i arrangementer med mere end fem personer.

Mange smittes i omgangskredsen

Hvis en tredjedel af danskerne holder påskefrokost med mere end fem, kan det sætte gang i en ny stigning i antallet af smittede.

Det er Christian Wejse, lektor på Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet, og Allan Randrup, professor i eksperimentel virologi på Københavns Universitet, enige om.

Ifølge Allan Randrup angiver hver tredje smittede omgangskredsen som årsag, så det er en væsentlig kilde til smitte.

- Det, vi kan risikere, hvis der sker en større smittespredning før påske, er, at det kan påvirke de åbninger, som man kan foretage efter påske, siger Allan Randrup.

- Hvis folk på eget initiativ laver "private genåbninger", jamen så æder det af forudsætningerne for at få en større genåbning.

Coronatræthed og ensomhed

Michael Bang Petersen er adfærdsforsker på Aarhus Universitet og forsker i danskernes adfærd under coronapandemien.

Han fortæller, at man lige nu kan se, at bekymringen for coronavirus er på et relativ lavt niveau blandt danskerne, både i forhold til ens egen udsathed, men også i forhold til i hvor høj grad samfundet er udsat for virussen.

Desuden ser man også en stigende coronatræthed.

- Der er høje niveauer af ensomhed, og når man spørger folk direkte, siger de, at de har sværere ved at overholde restriktioner nu end tidligere, siger Michael Bang Petersen.

- Undersøgelser viser også, at det, vi har savnet mest under coronakrisen, er normalt samvær med venner og familie. Og det oplever vi formentlig nu, at vi har mulighed for at have.

Ryk påskefrokosten udendørs

Lektor Christian Wejse anbefaler, at man rykker påskefrokosten udenfor, hvis man skal holde et arrangement.

For udenfor er smitterisikoen lavere, om end den stadig eksisterer.

- Hvis man holder en påskefrokost udenfor, hvor man alligevel sidder meget tæt og krammer og rører ved det samme bestik, så er der nok ikke den store forskel, i forhold til hvis man holder det indendørs, fortæller han.

Udendørs fortyndes de små dråber, vi udånder, hvor der kan sidde virus i, og der er stort luftskifte, hvilket mindsker risikoen for smitte.

Allan Randrup sammenligner det med, hvis man ryger indendørs eller udendørs.

- Men risikoen er mindre udendørs, så det kan klart anbefales at stile mod at gøre det udendørs, siger Christian Wejse.