Lægemiddelstyrelsen: 30-årig indlagt har samme usædvanlige sygdomsbillede

Man er lige nu i gang med at kigge på forskellige teorier om, hvad der skaber den kraftige reaktion hos nogle patienter.

Lægemiddelstyrelsen undersøger nu to sager om medarbejdere i Region Hovedstaden, som har været indlagt med henholdsvis blodprop i hjernen og hjerneblødning.

Begge havde udviklet de alvorlige symptomer inden for 14 dage efter vaccination med vaccinen fra AstraZeneca. Det er dog ikke sikkert, at vaccinen har noget med det at gøre, og derfor skal sagerne nu undersøges grundigt.

Det fortæller enhedschef Tanja Lund Erichsen fra Lægemiddelstyrelsen til TV 2.

30-årig med samme sygdomsbillede

Den ene medarbejder er død, men på nuværende tidspunkt kan Lægemiddelstyrelsen ikke bekræfte, om der er tale om det samme specifikke, usædvanlige sygdomsbillede, som en 60-årig kvinde i sidste uge døde af efter vaccination med AstraZeneca-vaccinen. Hun havde et lavt antal blodplader, blodpropper i små og store kar samt blødninger.

Den anden medarbejder er fortsat indlagt, og er en "30-årig kvinde, hvor vi foreløbigt vurderer, at det er det samme sygdomsbillede," siger Tanja Lund Erichsen.

Konkret holder alle europæiske sundhedsmyndigheder lige nu øje med det usædvanlige sygdomsbillede.

- Vi er i gang med at kigge på mange forskellige teorier om, hvad det er, der kan skabe det her kraftige immunologiske respons, som vi så hos den 60-årige kvinde i sidste uge, og nu har set hos den 30-årige, og som også er set i en række andre lande, siger Tanja Lund Erichsen.

Tanja Lund Erichsen understreger, at man ikke kan konkludere en sammenhæng mellem vaccinen og de særlige tilfælde på nuværende tidspunkt, da folk også kan dø af blodpropper eller hjerneblødninger, som opstår af andre grunde.

Vaccinen er på pause i Danmark

Efter dødsfaldet i sidste uge satte de danske myndigheder udrulningen af AstraZeneca-vaccinen på pause, og først i den kommende uge tager myndighederne igen stilling til, hvad der skal ske med vaccinen.

I mellemtiden har EU's lægemiddelagentur (EMA) torsdag meldt ud, at man anser vaccinen for at være effektiv og sikker, hvilket efterfølgende fik flere EU-lande til at genoptage brugen af den. Fra EMA's side kunne man dog ikke udelukke, at dødsfaldene kan relateres til vaccinen.

Fredag udtalte direktør Søren Brostrøm fra Sundhedsstyrelsen, at man i Danmark ønskede at købe mere tid til at få analyseret de mulige bivirkninger ved vaccinen.

Torsdag lød meldingen fra EMA, at der ud af næsten 20 millioner vaccinerede er fundet 25 tilfælde med personer, der efter vaccinen har fået en sjælden form for blødning eller blodprop. Det inkluderer ikke de seneste tilfælde i Danmark og øvrige lande.

AstraZeneca-forløbet

 1. 2021

  1. AstraZeneca godkendes til brug i Danmark

   Sundhedsstyrelsen (SST) anbefaler, at AstraZeneca fortrinsvis bliver tilbudt personer under 65 år uden risiko for et alvorligt forløb med covid-19.

  2. To dødsfald i Østrig

   Østrig gør opmærksom på to sager om dødsfald, som ser særlige ud, og det noterer Lægemiddelstyrelsen i Danmark sig på det tidspunkt. Østrig vælger samtidig at sætte et bestemt parti af vaccinen på pause, fordi det er samme parti, som begge borgere er vaccineret med.

  3. Lægemiddelstyrelsen hører om livstruende sag

   Lægemiddelstyrelsen gøres opmærksom på en livstruende sag om en dansk kvinde. Sygdomsbilledet ligner sagen fra Østrig. I den europæiske bivirkningsdatabase finder Lægemiddelstyrelsen to lignende tilfælde med samme symptombillede.

  4. Dansk kvinde død

   Den danske kvinde afgår ved døden, og Lægemiddelstyrelsen indhenter yderligere informationer fra hendes læge. Politiet oplyser, at der er bestilt obduktion. Lægemiddelstyrelsen indleder dialog med Sundhedsstyrelsen om det særlige dødsfald og orienterer EU's lægemiddelagentur (EMA).

  5. Orienterer øvrige myndigheder

   Lægemiddelstyrelsen bestiller en hasteproces fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Lægemiddelstyrelsen informerer også Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut om dødsfaldet og gennemgår sagen i detaljer. EMA melder ud, at de ikke mener, at det drejer sig om et problem med et bestemt parti.

  6. AstraZeneca pauseres i Danmark

   Endelig beslutning om at sætte AstraZeneca på pause træffes og meldes ud. Lægemiddelstyrelsen vurderer, at der ikke er tale om problemer med et bestemt parti, og derfor pauseres al vaccination. Offentligheden hører om det danske dødsfald for første gang

  7. EU beder AstraZeneca om en rapport

   EMA melder ud, at flere lande har sat brugen af AstraZeneca i bero. EMA fastholder, at fordelene ved vaccinen opvejer bivirkningerne og understreger, at man er i gang med at undersøge vaccinen. EMA bedes gå i gang med at kigge på globale data for vaccinen og aflevere en rapport.

  8. Norge sætter AstraZeneca på pause

   De norske myndigheder melder ud, at tre ansatte i sundhedsvæsenet er blevet ramt af blodpropper efter vaccinen. En af dem er død, og vedkommende havde det samme usædvanlige sygdomsbillede som i Danmark. Vaccinen sættes på pause i Norge.

  9. Retter henvendelse til Norge

   Lægemiddelstyrelsen retter henvendelse til Norge og har kontakt flere gange for at gennemgå detaljerne i de norske sager i forhold til de danske. Lægemiddelstyrelsen indkalder Sundhedsstyrelsen til møde og orienterer om de norske forhold.

  10. "Usædvanligt sygdomsbillede"

   Lægemiddelstyrelsen sender opdaterede breve til borgere og læger, der fortæller om, at man i de norske sager har set særlige blødninger hos patienterne. EMA udsender nyhed om, at adskillige lande pauserer efter de norske sager og fortæller, at man undersøger et "usædvanligt sygdomsbillede."

  11. Alle sager gennemgås i EU

   Alle sager fra EU gennemgås på et møde i EU's bivirkningskomité. Lande med sager præsenterer dem for hinanden. EMA udsender nyhed om, at alle medlemslande skal indsende oplysninger om mulige sager, og at man vil holde ekstraordinært møde 18. marts. 

  12. EMA vurderer, at vaccine er sikker og effektiv

   EU's lægemiddelagentur konkluderer, at vaccinen er sikker og effektiv mod covid-19, men at der også kan være en mulig sammenhæng mellem vaccinen og de usædvanligt sjældne symptomer med blødning, blodpropper og lave antal blodplader. EMA vurderer, at vaccinering med AstraZeneca kan fortsætte.

  13. Danmark fastholder pause af AstraZeneca

   Lægemiddelsstyrelsen og Sundhedsstyrelsen fortæller på et pressemøde, at Danmark for nuværende kommer til at fastholde pausen af vaccinering med AstraZeneca til uge 12.

  14. Region Hovedstaden indberetter to tilfælde

   Region Hovedstaden indberetter, at to ansatte er blevet indlagt med henholdsvis symptomer på blodprop i hjernen og hjerneblødning, og at den ene er afgået ved døden. Det sker inden for 14 dage efter at have fået AstraZeneca-vaccinen. De to tilfælde er endnu ikke koblet til vaccinen.

  15. Forlængelse af pausen med AstraZeneca

   Sundhedsstyrelsen og Lægemiddelstyrelsen holder et pressemøde, hvor pauseringen af AstraZeneca endnu engang forlænges - denne gang til uge 15, hvor der tages en ny beslutning. I uge 15 ventes Sundhedsstyrelsen at træffe en ny beslutning.

Kilde: Tanja Erichsen, enhedschef i Lægemiddelstyrelsen, Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen, pressemøder 19. marts og 25. marts.

Udarbejdet af Sebastian Goos (goos@tv2.dk)