Coronavirus

AstraZeneca-pause skal forlænges, mener professorer

Lørdag blev to ansatte i Region Hovedstaden indlagt med symptomer på blodprop i hjernen. Den ene er død.

Sundhedsmyndighederne gjorde det rigtige, da man besluttede at sætte vaccinationer med AstraZeneca-vaccinen på pause, og pausen bør forlænges efter et nyt dødsfald.

Det siger to ledende professorer til Jyllands-Posten.

Ifølge professor og ledende overlæge Lars Østergaard på Infektionsmedicinsk afdeling på Aarhus Universitetshospital, er man nødt til at fortsat at holde vaccinen fra AstraZeneca ud i strakt arm, indtil en undersøgelse har redegjort for sammenhængen mellem blodpropper og vaccinen.

- Så længe man har en mistanke, som man ikke fuldstændig kan afkræfte, er man nødt til at komme med en god forklaring og bruge den tid, der skal til, så man kan undersøge det ordentligt, siger han til Jyllands-Posten.

I bero siden 11. marts

I artiklen stemmer professor i immunologi og mikrobiologi på Københavns Universitet Jan Pravsgaard i og siger, at man er nødt til at forlænge pausen.

Ifølge ham er det vigtigt at undersøge de særlige symptomer, der har optrådt hos flere borgere, der har fået vaccinen. Til Jyllands-Posten siger han, det er vigtigt at finde ud af, om der eksempelvis er særlige grupper af befolkningen, som kan være sårbare overfor vaccinen.

Meldingen kommer i kølvandet på det andet dødsfald hos en person, der var vaccineret med vaccinen fra AstraZeneca. Lørdag døde en kvindelig ansat i Region Hovedstaden med en blodprop i hjernen. Samme dag blev en anden kvinde indlagt med symptomer på en blodprop i hjernen.

Det var i kølvandet på 60-årig kvindes død, at myndighederne 11. marts meddelte, at man 14 dage frem ville standse udrulningen af vaccinen fra AstraZeneca. Kvinden havde et meget usædvanligt sygdomsbillede med et lavt antal blodplader, blodpropper i små og store kar samt blødninger.

Flere lande fortsætter

Siden de danske sundhedsmyndigheder satte brugen af vaccinen i bero, har flere lande verden over også valgt at sætte deres udrulning på pause, da flere havde oplevet lignende tilfælde med særprægede blodpropper hos vaccinerede borgere. Flere lande har dog genoptaget deres vaccinationer, efter både Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) og verdenssundhedsorganisationen WHO fortsat anbefaler at bruge vaccinen.

På trods af meldingerne fra henholdsvis EMA og WHO holder flere lande dog fortsat vaccinen på standby, mens den mulige sammenhæng mellem de særlige symptomer og vaccinen granskes yderligere.

I Norge gik læger torsdag frem og sagde, at de havde fundet en sammenhæng mellem AstraZenecas vaccine og blodpropper.

Herhjemme sagde Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm samme dag, at man forventer en afklaring i næste uge.

AstraZeneca-forløbet

 1. 2021

  1. AstraZeneca godkendes til brug i Danmark

   Sundhedsstyrelsen (SST) anbefaler, at AstraZeneca fortrinsvis bliver tilbudt personer under 65 år uden risiko for et alvorligt forløb med covid-19.

  2. To dødsfald i Østrig

   Østrig gør opmærksom på to sager om dødsfald, som ser særlige ud, og det noterer Lægemiddelstyrelsen i Danmark sig på det tidspunkt. Østrig vælger samtidig at sætte et bestemt parti af vaccinen på pause, fordi det er samme parti, som begge borgere er vaccineret med.

  3. Lægemiddelstyrelsen hører om livstruende sag

   Lægemiddelstyrelsen gøres opmærksom på en livstruende sag om en dansk kvinde. Sygdomsbilledet ligner sagen fra Østrig. I den europæiske bivirkningsdatabase finder Lægemiddelstyrelsen to lignende tilfælde med samme symptombillede.

  4. Dansk kvinde død

   Den danske kvinde afgår ved døden, og Lægemiddelstyrelsen indhenter yderligere informationer fra hendes læge. Politiet oplyser, at der er bestilt obduktion. Lægemiddelstyrelsen indleder dialog med Sundhedsstyrelsen om det særlige dødsfald og orienterer EU's lægemiddelagentur (EMA).

  5. Orienterer øvrige myndigheder

   Lægemiddelstyrelsen bestiller en hasteproces fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Lægemiddelstyrelsen informerer også Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut om dødsfaldet og gennemgår sagen i detaljer. EMA melder ud, at de ikke mener, at det drejer sig om et problem med et bestemt parti.

  6. AstraZeneca pauseres i Danmark

   Endelig beslutning om at sætte AstraZeneca på pause træffes og meldes ud. Lægemiddelstyrelsen vurderer, at der ikke er tale om problemer med et bestemt parti, og derfor pauseres al vaccination. Offentligheden hører om det danske dødsfald for første gang

  7. EU beder AstraZeneca om en rapport

   EMA melder ud, at flere lande har sat brugen af AstraZeneca i bero. EMA fastholder, at fordelene ved vaccinen opvejer bivirkningerne og understreger, at man er i gang med at undersøge vaccinen. EMA bedes gå i gang med at kigge på globale data for vaccinen og aflevere en rapport.

  8. Norge sætter AstraZeneca på pause

   De norske myndigheder melder ud, at tre ansatte i sundhedsvæsenet er blevet ramt af blodpropper efter vaccinen. En af dem er død, og vedkommende havde det samme usædvanlige sygdomsbillede som i Danmark. Vaccinen sættes på pause i Norge.

  9. Retter henvendelse til Norge

   Lægemiddelstyrelsen retter henvendelse til Norge og har kontakt flere gange for at gennemgå detaljerne i de norske sager i forhold til de danske. Lægemiddelstyrelsen indkalder Sundhedsstyrelsen til møde og orienterer om de norske forhold.

  10. "Usædvanligt sygdomsbillede"

   Lægemiddelstyrelsen sender opdaterede breve til borgere og læger, der fortæller om, at man i de norske sager har set særlige blødninger hos patienterne. EMA udsender nyhed om, at adskillige lande pauserer efter de norske sager og fortæller, at man undersøger et "usædvanligt sygdomsbillede."

  11. Alle sager gennemgås i EU

   Alle sager fra EU gennemgås på et møde i EU's bivirkningskomité. Lande med sager præsenterer dem for hinanden. EMA udsender nyhed om, at alle medlemslande skal indsende oplysninger om mulige sager, og at man vil holde ekstraordinært møde 18. marts. 

  12. EMA vurderer, at vaccine er sikker og effektiv

   EU's lægemiddelagentur konkluderer, at vaccinen er sikker og effektiv mod covid-19, men at der også kan være en mulig sammenhæng mellem vaccinen og de usædvanligt sjældne symptomer med blødning, blodpropper og lave antal blodplader. EMA vurderer, at vaccinering med AstraZeneca kan fortsætte.

  13. Danmark fastholder pause af AstraZeneca

   Lægemiddelsstyrelsen og Sundhedsstyrelsen fortæller på et pressemøde, at Danmark for nuværende kommer til at fastholde pausen af vaccinering med AstraZeneca til uge 12.

  14. Region Hovedstaden indberetter to tilfælde

   Region Hovedstaden indberetter, at to ansatte er blevet indlagt med henholdsvis symptomer på blodprop i hjernen og hjerneblødning, og at den ene er afgået ved døden. Det sker inden for 14 dage efter at have fået AstraZeneca-vaccinen. De to tilfælde er endnu ikke koblet til vaccinen.

  15. Forlængelse af pausen med AstraZeneca

   Sundhedsstyrelsen og Lægemiddelstyrelsen holder et pressemøde, hvor pauseringen af AstraZeneca endnu engang forlænges - denne gang til uge 15, hvor der tages en ny beslutning. I uge 15 ventes Sundhedsstyrelsen at træffe en ny beslutning.

Kilde: Tanja Erichsen, enhedschef i Lægemiddelstyrelsen, Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen, pressemøder 19. marts og 25. marts.

Udarbejdet af Sebastian Goos (goos@tv2.dk)