Coronavirus

Kan man blive smittet med coronavirus to gange? Overvejende nej, siger dansk studie

Nyt dansk studie bekræfter forskeres mistanker og antagelser, men fortsat meget om covid-19, smittespredning og gensmitte er uvist.

Kan man blive smittet med coronavirus, hvis man allerede har været smittet?

Det er et af de mange spørgsmål, som videnskaben siden coronapandemiens begyndelse har forsøgt at finde svar på – og som et forskerhold på Statens Serum Institut nu har undersøgt i et nyt dansk studie.

Svaret er: Overvejende nej. I hvert fald ikke hos 80 procent af dem, der har været smittet indenfor de sidste seks måneder.

Smitte med SARS CoV-2 fortæller ikke, om en person får symptomer eller ej

Søren Riis Paludan, professor

Det danske studie

Det danske forskerhold har gennemgået de over ti millioner prøver, som fire millioner danskere fik foretaget sidste år.

Derefter har forskerne kigget på prøver fra 11.068 personer, der i første bølge fra slutningen af februar til maj 2020 fik konstateret coronavirus. Af dem blev 72 personer i anden bølge fra september til december konstateret positive med coronavirus igen.

Det svarer til en beskyttelse mod en senere infektion på 80,5 procent. For ældre over 65 år bliver beskyttelsen vurderet til at være 47 procent.

Ifølge forskerne bag tyder studiet desuden på, at de fleste vil være beskyttede mod at blive smittet igen i mindst et halvt år.

Det er gode nyheder, men studiet får ikke de eksperter, som TV 2 har talt med, til at falde ned af stolen af overraskelse.

Samtidig er det vigtigt ikke at tolke for meget på resultaterne fra studiet, lyder det fra blandt andet Søren Riis Paludan, der er professor i virologi ved Aarhus Universitet.

- Det er en rigtig flot undersøgelse, men der er også mange indbyggede begrænsninger, siger han til TV 2.

Heller ikke Jan Pravsgaard Christensen, der er professor ved Institut for Immunologi og Mikrobiologi på Københavns Universitet, eller Allan Randrup Thomsen, professor i eksperimentel virologi ved Københavns Universitet, er overraskede over studiets resultater.

Studiet har ikke undersøgt for covid-19

Det ville nemlig have været meget mere overraskende, hvis studiet havde givet svaret på, om man kan få covid-19 to gange – sådan som Statens Serum Institut i øvrigt stiller spørgsmålstegn ved i pressemeddelelsens overskrift om det nye studie.

Det giver studiet ikke svar på.

Min største anke er ikke materialet, men hvor langt man kan gå i fortolkningen af det

Søren Riis Paludan

Årsagen er den simple, at de danske forskere har undersøgt tusindvis af prøver for virusinfektionen SARS CoV-2 og ikke sygdommen covid-19.

Sagt på en anden måde: Studiet har ikke undersøgt, om de smittede har været asymptomatiske eller har haft symptomer på sygdom – og dermed har haft sygdommen covid-19, som coronavirussen SARS CoV-2 kan forårsage.

Og den viden er af flere grunde vigtig. Ikke mindst når det gælder årsagen til, at Danmark nu to gange har været lukket helt ned på grund af frygt for overbelastning af det danske sundhedsvæsen.

Ifølge Søren Riis Paludan er der nemlig himmelvid forskel på, om en smittet person har haft alvorlige symptomer eller bare har været en smule sløj.

Det gælder både i forhold til immunforsvarets reaktion, risikoen for smittespredning og risikoen for at blive smittet igen, men også i forhold til om en person ved gensmitte bliver syg. Altså mange af de spørgsmål som forskerne stadig kæmper med at forstå.

- Smitte med SARS CoV-2 fortæller ikke, om en person får symptomer eller ej. Hvis studiet havde givet mulighed for at inddele personer i forhold til symptomer på covid-19, ville det have været virkelig spændende - og måske havde det givet et andet billede, siger Søren Riis Paludan.

Studiet viser ikke, om gensmittet kan give smitten videre

Der er fortsat mange uvisse aspekter ved SARS CoV-2 og covid-19, men en gennemgående antagelse blandt forskerne er, at immunforsvarets reaktion er mindre, hvis en person kun har milde eller slet ingen symptomer.

Det er rart at få bekræftet, hvad vi har mistænkt på baggrund af mindre omfattende studier og antagelser

Allan Randrup Thomsen, professor

Og det betyder, at immunforsvaret i mindre grad kan bekæmpe en ny infektion med coronavirus, end det er tilfældet hos de personer, der har haft covid-19.

Derfor skal man ifølge Søren Riis Paludan ikke overfortolke det danske studie.

- Jeg er ikke blevet klogere på, i hvor høj grad gensmitte giver beskyttelse mod at få covid-19. Min største anke er ikke materialet, men hvor langt man kan gå i fortolkningen af det, siger Søren Riis Paludan.

Han fremhæver desuden også, at studiet ikke siger noget om, hvorvidt en gensmittet person kan give smitten videre. Dét hænger ifølge mange forskere også sammen med, i hvor høj grad personen har været syg med covid-19 eller ej.

- Beskyttelsen er højere hos personer med symptomer

Det danske studie er offentliggjort i det anerkendte tidsskrift The Lancet og blandt andet gengivet i det lige så anerkendte medie New York Times. Der er ingen tvivl om, at studiet på baggrund af datamaterialet er unikt – hvilket det også bliver fremhævet som af både danske og udenlandske eksperter.

Der skal da nok være nogen, som ikke har ladet sig teste, hvis de har haft milde symptomer

Jan Pravsgaard Christensen

- Det er et godt solidt arbejde, og det er rart at få bekræftet, hvad vi har mistænkt på baggrund af mindre omfattende studier og antagelser, siger Allan Randrup Thomsen.

Han fremhæver, at studiet viser værdien af de danske registre, og at det er meget få lande, som kan lave et lige så omfattende studie.

Samme pointe bliver fremhævet i New York Times, men her hæfter eksperterne sig også ved, at studiet ikke har undersøgt, om de smittede har haft symptomer på covid-19.

Ændrer smittede danskere adfærd?

Om danskere efter overstået smitte ændrer adfærd og i højere eller mindre grad overholder myndighedernes anbefalinger eller restriktioner har også betydning for risikoen for gensmitte. Usikkerheden ved en eventuel ændret adfærd er et af de aspekter, som forskerholdet selv påpeger i studiet.

En anden gruppe forskere er netop nu ved at undersøge, om danskere ændrer adfærd efter smitte med coronavirus, oplyser Michael Bang Petersen, der er professor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet og formand for forskergruppen.

 Det er forventningen, at resultaterne først er klar om et halvt år.

I New York Times konkluderer flere forskere på baggrund af studiet, at beskyttelsen ved gensmitte formentlig vil være højere end 80 procent hos de personer, der har haft symptomer og dermed sygdommen covid-19.

- En stor del af disse (positive tests fra studiet, red.) vil være asymptomatiske infektioner, og en stor del af dem vil sikkert være mennesker, som har haft snerten af virussen, siger Florian Krammer, der er immunolog ved Ichan School of Medicine ved Mount Sinai i New York.

I virkeligheden ved forskerne det ikke, for det er endnu ikke blevet undersøgt til bunds. Heller ikke i det nye danske studie.

Ældre har større risiko for at blive smittet igen

Mens det danske studie ikke siger noget om risikoen ved at få covid-19 efter gensmitte, viser det derimod, at ældre over 65 år har en højere risiko for at blive smittet med coronavirus, selvom de allerede har været smittet én gang. Faktisk er der ifølge studiet risiko for, at hver anden ældre over 65 år kan blive gensmittet med coronavirus.

Men også her gælder det, at studiet ikke kan sige, hvorvidt det i praksis har nogen betydning – kan den ældre eksempelvis give smitten videre eller selv blive alvorligt syg?

De spørgsmål har forskerverdenen ikke svarene på endnu.

Ældre over 65 år er ifølge den seneste vaccinationskalender fra Sundhedsstyrelsen færdigvaccineret i midten af maj. Tidspunktet afhænger af, om vaccinerne bliver leveret som forventet.

Også i forbindelse med vacciner er det uvist, hvorvidt en vaccineret fortsat kan blive smittet - og give smitten videre.