Coronavirus

Mens Danmark genåbner, frygter nabolande tredje bølge af corona: - Der er en risiko for, at det går galt

Europa står "på kanten af en tredje bølge med corona". Samtidig er Danmark i fuld gang med genåbningen. Flere eksperter opfordrer til forsigtighed.

Mens smitten stiger flere steder, og restriktionerne strammes flere steder i Europa, er en større genåbning af det danske samfund undervejs.

Det får flere forskere til at understrege vigtigheden af, at man i Danmark går "forsigtigt til værks".

- Man skal være meget varsom med genåbningen. Der er en risiko for, at det går galt, som vi ser det i nogle af vores nabolande, siger Viggo Andreassen, der er lektor i matematisk epidemiologi ved Roskilde Universitet.

Både i Frankrig, Polen, Norge og Tyskland har man indført nye, skrappe restriktioner for at bremse smitten med coronavirus – særligt den britiske variant, B117.

Robert Koch-instituttet, der har ansvar for kontrol og forebyggelse af sygdom i Tyskland, forudser, at smittestigningen vil føre til en ny smitterekord i midten af april.

Samtidig advarer den tyske epidemiolog Dirk Brockmann om, at man står "på kanten af en en tr

edje bølge af corona".

Der er dog en væsentlig forskel, der adskiller Danmark fra de ovenstående lande.

- I Danmark var vi hurtige til at se alvoren og smitterisikoen ved de nye varianter og til efterfølgende at tage konsekvensen. Den ser vi effekten af nu, siger Viggo Andreassen.

Det kan vise sig at blive afgørende for, hvordan genåbningen af det danske samfund kommer til at udvikle sig.

Virologen påpeger dog, at man endelig ikke må tro, at B117 ikke trives i Danmark. For det gør den.

Resultat af genåbningsplanen endnu uvist

Måler man antallet af smittede per millioner indbyggere i løbet af den seneste uge, ligger Frankrig, Polen, Italien og Tjekkiet blandt de højeste i Europa med henholdsvis 2463, 3073, 2593 og 7216 smittede. Til sammenligning har Danmark 783 smittede.

På trods af det gode fundament af relativt lave smittetal, Danmark står på, skal man passe meget på med at konkludere, at Danmark går fri af en tredje bølge med corona.

Viggo Andreassen vurderer, at der går tre-fire uger, før man kan se konsekvenserne af den genåbning, regeringen satte i gang 1. marts.

Viser det sig, at genåbningen har været for stor og for hurtig, vil det tage yderligere et par uger at lukke landet ned igen, mener han.

- Min bekymring går på, om vi er lidt for dristige, og om vi for sent opdager det, hvis vi er på vej mod en ny bølge af samme karakter, som man så det før jul, hvor vi var for længe om at reagere på stigende smittetal, siger han.

Ifølge Thorkild Sørensen, der er professor i epidemiologi ved Københavns Universitet, har vi allerede set eksempler på lokale smitteudbrud flere steder i landet – eksempelvis på Københavns Vestegn og i Kolding.

Han deler bekymringen om, at der potentielt kan komme tegn på en tredje bølge.

- Med de lave smittetal vi ser nu, vil der gå længere tid, før vi ser tegn på en tredje bølge. Hvis det sker, bliver det nødvendigt at stramme restriktionerne igen – i hvert fald lokalt, som vi allerede har set det, siger han.

En kalkuleret risiko

Nina Weis, der er professor og forsker i infektionssygdomme ved Københavns Universitet, er af den klare overbevisning, at det er helt på sin plads med den fortsatte genåbning af Danmark.

Hun er overbevist om, at en fortsat nedlukning af Danmark vil resultere i adskillige negative konsekvenser, der kan koste flere mennesker livet.

- Jeg er ikke bekymret. Genåbningen er en kalkuleret risiko, og man må tage det i steps og lukke ned igen lokalt, hvis der kommer udbrud, siger hun.

Foråret og sommeren har tidligere vist sig at være gunstige forhold i bekæmpelsen af coronavirus, men Nina Weis påpeger, at der er to afgørende ting, der adskiller situationen, vi står i nu fra foråret 2020.

- Vi har nu med den britiske variant at gøre, som er mere smitsom. Det er den ene ting. Den anden ting er, at man i foråret 2020 havde afgrænset smitten relativt lokalt. Nu er smitten ude i hele landet, siger hun.

Netop derfor er en afgørende faktor for, at den kalkulerede risiko ikke bliver til alvorlige konsekvenser, at danskerne overholder de "beviseligt effektive restriktioner" med afstand, god håndhygiejne, mundbind og sygemelding ved symptomer.

- Der er ingen tvivl om, at man skal lukke op, men vi er ikke der, hvor vi har flokimmunitet baseret på vaccination i befolkningen, og derfor er vi stadig udsat for smitte, selvom vi går mod varmere tider, siger hun.

Den betragtning deler hun med Viggo Andreassen.

- B117 kan sagtens sprede sig voldsomt i løbet af sommer- og forårsperioden. Så vi kan bestemt ikke klare os uden social afstand, men det bør være muligt i et vist omfang at lempe nogle af restriktionerne, uden smittetallene løber fra os.

Også Thorkild Sørensen er af den overbevisning, at det er danskernes adfærd under genåbningen, der kommer til at gøre udslaget.

- Tredje bølge kan opstå, fordi virus stadig er til stede især med de mere smitsomme varianter. Derfor er kravene om test, isolation og at holde afstand – også når man er udenfor – så meget desto større.

Vaccineindsats kommer til at gøre en forskel ​

Den europæiske vaccineindsats kommer til at spille en stor rolle for, hvilken effekt smittetallene får i løbet af foråret og sommeren.

- Vi ser, at langt de fleste sårbare borgere i Danmark er blevet vaccineret. På den måde bliver belastningen på sygehusene og den meget sørgelige dødelighed begrænset ved en potentiel tredje bølge med corona, siger Thorkild Sørensen.

Også Viggo Andreassen mener, at vaccineindsatsen vil gøre en mærkbar forskel, "selvom det går lidt langsommere, end vi havde håbet".

Genåbningen af Danmark er ifølge de tre eksperter den rette vej at gå, men den er unægteligt forbundet med en "kalkuleret risiko".

Risikoen for udbruddet af en tredje bølge kan dog minimeres med en kombinationen af danskernes evne til at overholde restriktionerne og ikke mindst den fortsatte vaccineindsats.