Plejehjemmene bag facaden

Efter TV 2-dokumentar: Derfor gik det galt på udskældt plejehjem

Også Styrelsen for Patientsikkerhed har givet Huset Nyvang en række påbud i kølvandet på TV 2s dokumentar.

En kritisk personalesituation var med til at skabe stærkt kritisable forhold på demensplejecentret Huset Nyvang i Randers.

Sådan lyder det i en uvildig undersøgelse af ældreplejen i Randers Kommune, som TV 2 er i besiddelse af.

Konklusionerne fra den omfattende undersøgelse skal efter planen præsenteres på et ekstraordinært møde i Randers Byråd onsdag aften.

TV 2 og TV2 ØSTJYLLAND kan dog allerede nu fortælle, at Huset Nyvang ikke havde reel mulighed for at leve op til de målsætninger, der blev sat af politikere og pårørende, da plejehjemmet blev åbnet i 2017.

- Forudsætningerne for at varetage en drift i balance var ikke til stede fra starten, lyder det i rapporten.

Forklaringen skal blandt andet findes i, at der på plejecentret har været utrolig høj udskiftning i personalet. Samtidig har de ansatte på Huset Nyvang ikke haft de fornødne, demensfaglige kompetencer.

- Det er (derfor) fortsat sådan, at der ikke er balance mellem de faktiske samlede kompetencer i personalegruppen på Huset Nyvang og de kompetencekrav, som følger af målgruppens behov, lyder det i rapporten, som dog understreger, at det er "en situation, som plejecenterlederen er helt bevidst omkring".

Dokumentar afslørede omsorgssvigt

Et flertal uden om borgmesteren krævede rapporten iværksat, efter TV 2 sidste sommer viste dokumentaren ’Plejehjemmene bag facaden’, der ved hjælp af skjulte optagelser påviste alvorlige omsorgssvigt af ældre og demente på plejecentre i Aarhus og Randers.

Med de pårørendes samtykke filmede TV 2 blandt andet 91-årige Niels Christian Nielsen på demensplejehjemmet Huset Nyvang i Randers Kommune.

Optagelserne viste blandt andet, at den demenssyge mand måtte gå rundt med afføring i bukserne i næsten 10 timer, selvom han flere gange bad plejepersonalet om hjælp.

Eksperter kaldte efterfølgende forholdene for ”uhyrlige” og vurderede, at der var tale om omsorgssvigt, og at der blev brugt en hård tone over for Niels Christian Nielsen.

Som direkte konsekvens af TV 2s afsløringer foretog Styrelsen for Patientsikkerhed sidste oktober et tilsynsbesøg på Huset Nyvang. Dengang påtalte styrelsen i alt 14 kritiske punkter i plejehjemmets arbejde.

Blandt de største brister var en sikring af borgernes livskvalitet, værdighed og trivsel, og der manglede konkrete metoder og arbejdsgange for at undgå magtanvendelse mod de demente.

Pårørende mere tilfredse nu

Niels Christian Nielsens døtre oplyser, at deres far stadig bor på Huset Nyvang. De er mere tilfredse med plejen end tidligere.

Undersøgelsen fra Randers konkluderer da også, at størstedelen af de pårørende til plejehjemmets beboere har en høj tilfredshed med både personalet og ledelsen.

Rapporten peger også på, at Huset Nyvang er inde i en positiv udvikling, som følge af en handlingsplan, som byrådet har vedtaget i begyndelsen af 2021.