AstraZeneca-vaccine sættes på pause - alle, der har fået den inden for to uger, får brev

Sundhedsstyrelsen vil sammen med Lægemiddelstyrelsen lave en ny vurdering af vaccinen i uge 12.

Al vaccination mod coronavirus med AstraZeneca indstilles i Danmark.

Det oplyser Sundhedsstyrelsen og Lægemiddelstyrelsen.

Det skyldes indberetninger af alvorlige tilfælde med blodpropper hos personer, der er blevet vaccineret med covid-19-vaccinen fra AstraZeneca i flere europæiske lande.

Én indberetning vedrører et dødsfald i Danmark. Det kan på nuværende tidspunkt ikke konkluderes, om der er en sammenhæng mellem vaccinen og blodpropperne, skriver Sundhedsstyrelsen.

På baggrund af den bekymring, som er rejst fra lægemiddelmyndighederne, har Sundhedsstyrelsen ud fra et forsigtighedsprincip valgt at standse vaccination med covid-19-vaccinen fra AstraZeneca.

14 dages pause

Indtil videre er lige over 140.000 danskere vaccineret med vaccinen fra AstraZeneca.

Vaccinen er ikke fravalgt, men sat på pause, understreger styrelsen. Pausen varer indtil videre i 14 dage, og Sundhedsstyrelsen vil sammen med Lægemiddelstyrelsen lave en ny vurdering i uge 12. Pausen gælder både personer, der stod til at få deres første stik, og personer som står i kø til stik nummer to.

- Det, vi gør nu, er, at vores kollegaer i Lægemiddelstyrelsen sender et brev til alle, der har fået vaccinen inden for de sidste 14 dage, fordi det er vinduet for, hvornår man vil se de her bivirkninger. Der skriver de, hvad personerne skal være opmærksomme på i forhold til symptomer fra blodpropper, og at de skal tale med deres læge, hvis de oplever nye eller overraskende symptomer fra deres krop (efter vaccinen, red.), siger Søren Brostrøm til TV 2.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) kalder beslutningen et "forsigtighedshensyn" over for TV 2:

- Selvom der på nuværende tidspunkt ikke er påvist en sammenhæng mellem vaccinen og de alvorlige bivirkninger, så skal vi handle rettidigt og forsigtigt, indtil konklusionen foreligger. Borgere skal kunne være trygge ved de vacciner, der tilbydes, derfor reagerer vi ved de mindste tegn på en mulig risiko, siger han.

Han understreger, at det stadig er sikkert at lade sig vaccinere, og at man kan have tillid til det samlede danske vaccinationsprogram mod covid-19, som fortsætter i takt med, vi modtager vaccinerne.

Pause i syv andre lande

I syv andre europæiske lande - Østrig, Estland, Litauen, Letland, Italien, Norge og Luxembourg - har man for nuværende sat brugen af et særligt parti, ABV5300, af AstraZeneca-vaccinen i bero, mens undersøgelserne står på.

EMA, Det Europæiske Lægemiddelagentur, har vurderet, at der ikke er problemer med den specifikke sending af vaccinen, som er blevet leveret til i alt 17 lande.

Nu er det op til EU at lave en nærmere undersøgelse af en eventuel sammenhæng mellem vaccinen fra AstraZeneca og de alvorlige tilfælde med blodpropper, der er indberettet.

Lægemiddelstyrelsen skriver, at borgere, der er blevet vaccineret med AstraZeneca-vaccinen inden for de sidste 14 dage, og som oplever længerevarende symptomer i mere end 3 dage, bør gå til egen læge.

Har du hørt eller set noget, som du mener, at TV 2 skal vide?
Tak for din henvendelse.

Man bør også konsultere sin læge, hvis man oplever nye symptomer inden for de 14 dage, efter at evt. almindeligt kendte, forbigående symptomer, som er oplevet de første dage efter vaccinationen, er forsvundet.

- Jeg forstår godt, hvis man bliver bekymret, men man skal huske på, at der endnu ikke er påvist en sammenhæng mellem vaccinerne fra AstraZeneca og tilfældene af blodpropper. Det er det, vi nu vil undersøge, lyder det fra Tanja Erichsen, der er enhedschef i Lægemiddelstyrelsen.

Ændringer i vaccinationsplan

Alle, der har booket tider og invitationer til vaccination med vaccinen fra AstraZeneca, får aflyst tiden. Senere vil nye tider kunne bookes via vacciner.dk.

Ændringerne smitter af på vaccinationskalenderen, hvor AstraZeneca nu er taget helt ud for at "illustrere et worst-case scenarie".

Ifølge den nye kalender vil alle danskere, der er 16 eller ældre, have fået tilbudt vaccination senest i uge 28, den anden uge af juli. Alle kan være færdigvaccineret cirka 4 uger derefter, 15. august. Tidligere var datoen 18. juli.

Vaccinationstider med en af de andre vacciner fra henholdsvis Pfizer og Moderna ændres ikke. Frontpersonale på 65 år eller ældre vil fortsat modtage tilbud om vaccination med en af de to andre vacciner.

Statsminister Mette Frederiksen kommenterede på nyheden om, at vaccinen fra AstraZeneca sættes på pause under et doorstep kort efter:

- Selvfølgelig er det med ærgrelse, at vi modtager de erfaringer og denne nyhed, lød det.

AstraZeneca oplyser i et skriftligt svar til TV 2, at man er opmærksom på Sundhedsstyrelsens beslutning, men at man ikke kan kommentere på de enkelte tilfælde.

- Patientsikkerhed er førsteprioriteten for AstraZeneca. Vi har klare og stringente sikkerhedsstandarder for godkendelsen af al slags ny medicin - heriblandt covid-19-vaccinen fra AstraZeneca, lyder det.