Samfund

- Det kommer til at minde om klassens time, siger rektor om genåbning

På Hvidovre Gymnasium glæder man sig over at få de studerende tilbage. Selvom det kun er til undervisning en enkelt gang om ugen.

Glæde, taknemmelighed og lettelse.

Det er tre af de ord, der går igen hos de studerende og ansatte på Hvidovre Gymnasium, hvor eleverne fra på mandag må møde ind en enkelt dag om ugen til udendørs undervisning.

Og når elever og undervisere atter samles, bliver det det sociale, der kommer i fokus. Ikke det faglige, siger rektor Tania Shiekh Larsen.

Hun er superglad for, at eleverne kommer tilbage, selvom det er i begrænset omfang:

- Vi skal prøve at bruge dagen bedst muligt, men for at være helt ærlig bliver trivslen det altafgørende. Det kommer til at minde om klassens time, og så er det rigtig dejligt, hvis vi kan få noget fagligt ind.

Hvor afgangselever i gymnasier i landsdele som Jylland, Fyn, Vestsjælland og Sydsjælland kan vende tilbage til fuldt fremmøde hver anden uge, må afgangselever i hovedstadsområdet, som Hvidovre er en del af, Nordsjælland og Østsjælland kun mødes fysisk en enkelt dag om ugen grundet større forekomst af coronasmitte.

Elevrådsformand på Hvidovre Gymnasium Filippa Stjernholm Knudsen ser med lange blikke på forholdene for 3.g'ere i Vestdanmark, men anskuer også glasset som halvt fyldt frem for halvt tomt.

Elevrådsformand på Hvidovre Gymnasium, Filippa Stjernholm Knudsen, ser med lange blikke på forholdene for 3.g'ere i Vestdanmark, men anskuer også glasset som halvt fyldt frem for halvt tomt.

- Vi er megamisundelige på dem, der må komme tilbage hver dag i hver anden uge, men vi er glade for, at vi må se hinanden lidt. Også selvom vi ikke får særligt meget fagligt ud af det, siger hun.

Og netop det faglige niveau er faldet for en lang række elever i både grundskolen og på de gymnasiale uddannelser under coronakrisen.

Rapport: Nedlukning har svækket elevers faglighed

En undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut fra februar i år viser, at lærere og ledere på gymnasierne vurderer elevernes læringsudbytte under nedlukningen i 2020 til at være lavere end i den almindelige undervisning.

Særligt de svage elever i grundskole og gymnasie risikerer et fagligt efterslæb af undervisning over computer frem for i et klasselokale. 88 procent af de adspurgte ledere vurderede, at perioden med nødundervisning har haft en negativ betydning for de fagligt svage elevers læring.

Som konsekvens af rapporten afsatte et enigt Folketing i februar 600 millioner kroner til at styrke trivslen og fagligheden blandt børn og unge i grundskolerne, på de gymnasiale uddannelser samt på erhvervsuddannelserne.

Tilbage på Hvidovre Gymnasium skal lærerne tænke nyt og udelukkende tilrettelægge undervisning udendørs. Sanne Thrane, der er tysklærer på gymnasiet, ser dog muligheder i det benspænd.

- Det virtuelle kan rigtig meget, men det er i det personlige møde, at tingene virkelig sker med den dynamik, der er, når man mødes, frem for at sidde i joggingbukser. Du kan sende dem ud og tage billeder af ting, de skal fortælle om på tysk, så de kan godt undervises udenfor, siger Sanne Thrane.

Julius glæder sig til billedkunst

Det er ikke kun gymnasieelever, der kan skimte skolegården fra på mandag. Også i grundskolen kan eleverne glæde sig til et begrænset fysisk fremmøde fra mandag.

5. til 8.-klasser i størstedelen af landet kan nu mødes til undervisning en enkelt gang om ugen.

Men det er bedre end ingenting, siger Ea Claudine Beth Sloth, der går i 7. klasse på Lilleskolen Odense.

- På en skala fra et til ti over, hvor tilfreds jeg er med at vende tilbage, vil jeg sige syv. Det er bedre end ingenting, men jeg synes også, at hjemmeskole fungerer godt, siger hun.

Ea Claudine Beth Sloth har nydt ikke at tænke på transporttid og at blive undervist i natbukser, fortæller hun TV 2.

Hendes klassekammerat Julius August Larsen ser særligt frem til nogle af de mere kreative fag, som man ikke bare kan lære over computeren.

- Det bliver dejligt at komme tilbage. Undervisningen er anderledes i skolen end derhjemme, og nu får vi billedkunst igen, og det kan jeg rigtig godt lide, siger han.