Samfund

Nye beregninger: En ensartet CO2-afgift er den billigste løsning, hvis regeringen skal nå sit klimamål i 2030

Det bliver alt for dyrt at nå målet med den nuværende klima- og energipolitik, mener eksperter.

Ensartede CO2-afgifter er både den bedste og billigste løsning, hvis Danmark skal nå målsætningen om 70 procents reduktion i 2030.

Det slår Det Miljøøkonomiske Råd fast i en ny rapport.

- En drivhusgasafgift giver forbrugere og virksomheder tilskyndelse til at gennemføre de billigste reduktioner først, og dermed bliver de samfundsøkonomiske omkostninger lavest mulige, siger Lars Gårn Hansen, som er miljøøkonomisk vismand.

Konkret anbefaler rådet en ensartet afgift på 1200 kroner per ton CO2.

Og det kan kun gå for langsomt for politikerne med at få annonceret en plan, som virksomheder og danskerne kan forholde sig til, mener eksperterne.

Lige nu lever virksomhederne og investorerne i usikkerhed

Lars Gårn Hansen, miljøøkonomisk vismand

Fire gange billigere end den nuværende model

De forventede samfundsøkonomiske omkostninger ved en ensartet CO2-afgift er fire milliarder kroner per år, hvilket svarer til et årligt tab på 0,15 procent af BNP fra 2030.

Det er fire gange billigere end den nuværende plan, vurderer rådet.

Hovedpunkterne i rapporten

  • Ensartede CO2-afgifter er den billigste vej til at nå målet om 70 procent reduktion i 2030.
  • Rådet anbefaler en afgift på 1200 kroner per ton CO2. 
  • Det vil koste 4 milliarder kroner årligt, hvilket svarer til et årligt tab på 0,15 procent af BNP fra 2030.
  • Den løsning er cirka fire gange billigere end den nuværende, som beror på varierende afgifter og tilskud til vedvarende energi. 
  • På nuværende tidspunkt er udledninger af metan og lattergas fritaget fra afgifter. Hvis det ikke laves om, øges de samfundsøkonomiske omkostninger fra knap 4
    milliarder kroner til godt 12 milliarder kroner hvert år.
  • Beregningerne illustrerer, at mange af de billige
    reduktionsmuligheder ligger i landbruget. 

Kilde: Rapporten fra Det Miljøøkonomiske Råd

De klimaaftaler, der er indgået gennem det seneste års tid, indebærer en beskatning af fossile brændsler og tilskud til vedvarende energi. Hvis 2030-målet skal nås på denne måde, vil det koste mindst 18 milliarder kroner, viser beregningerne fra Det Miljøøkonomiske Råd.

- Et af problemerne ved at bruge tilskud er, at drivhusgasintensive varer ikke bliver dyrere. Dermed bliver markedet ikke vores allierede i den grønne omstilling, hvilket gør det samfundsøkonomisk dyrere at nå reduktionsmålet, siger Lars Gårn Hansen.

I rapporten slår rådet fast, at de nuværende afgifts- og støttesatser varierer så meget på tværs af brancher og teknologier, at Danmark er meget langt fra at have en ensartet beskatning.

Derfor skal politikerne i gang nu.

Danskerne lever i uvished

Det Miljøøkonomiske Råd anbefaler, at politikerne starter med at præsentere en plan for ensartning af afgifter på de områder, der i forvejen beskattes. Det gælder CO2 fra afbrænding af fossile brændsler og industrielle processer.

Ifølge Lars Gårn Hansen bør det være en overkommelig opgave, der kun kan gå for langsomt, så danskerne kan få klarhed over fremtiden.

- Lige nu lever virksomhederne og investorerne i usikkerhed, fordi der ikke er en klar plan for, hvad der skal ske i de kommende år. Det er ikke fair, siger Lars Gårn Hansen til TV 2.

Ifølge ham vil klarhed øge virksomhedernes villighed til at iværksætte grønne investeringer, og det vil reducere risikoen for fejlinvesteringer.

Politisk tilslutning til ensartede afgifter

Både Det Miljøøkonomiske Råd og Klimarådet har flere gange presset på, for at politikerne fremlægger en plan for ensartede CO2-afgifter. Senest da Klimarådet i en rapport 'dumpede' regeringen for sin indsats på klimaområdet.

Her var et af rådets konkrete anbefalinger, at regeringen får lagt en overordnet plan for at ensarte CO2-afgiften.

I december 2020 indgik regeringen og en lang række af folketingets partier en aftale om en grøn skattereform. Et af hovedpunkterne i aftalen var, at aftaleparterne vil sikre, at der i løbet af 2021 kommer en højere og mere ensartet afgift på CO2-udledninger.

Derudover er der en ambition om, at der i 2030 skal være en helt ensartet CO2-afgift.

Dengang blev finansminister Nicolai Wammen spurgt, hvorfor man skal vente så længe med at indføre en ensartet afgift.

- Det er en hovedmotor, men det er også en kompliceret motor. Og derfor vil vi gerne være sikre på, at vi gør det rigtigt, sagde han til TV 2.