Coronavirus

Regionerne vil droppe vaccineplanen og gå efter alder: - Det fungerer ikke i øjeblikket

Mens Lungeforeningen byder regionernes forslag velkommen, frygter Gigtforeningen, at unge mennesker bliver kastet under bussen.

Vaccinestrategien har slået fejl, og det er på tide at skifte spor, hvis vi skal nå i mål i tide.

Sådan lyder budskabet fra Danske Regioner, der vil have regeringen til at ændre plan for, hvordan man prioriterer coronavaccinerne ud fra 12 definerede målgrupper.

Regionerne appellerer til, at man laver en mere simpel strategi, hvor man vaccinerer efter alder i stedet for en række kategorier såsom arbejdsfunktion.

Ifølge deres forslag skal man droppe den nuværende plan om at vaccinere yngre sårbare under 65 år og personale, der varetager samfundskritiske funktioner, og i stedet vaccinere direkte efter alder.

Det siger formanden for Danske Regioner, Stephanie Lose, (V) til Politiken.

- Det er helt åbenlyst, at denne proces med alt for mange forvirrede og frustrerede ældre, sårbare og pårørende ikke har været god nok. Vores ønske er et sporskifte i vaccinationsindsatsen, siger hun.

På nuværende tidspunkt har man vaccineret de fleste af landets plejehjemsbeboere, ligesom vaccinationen af personer med øget risiko og udvalgte pårørende samt frontpersonale er i gang.

Men når man er færdig med det, bør man altså skifte strategi, mener regionerne.

Borgerne vælter telefonerne

Danske Regioner har opbakning fra Lungeforeningen til at skrotte resterende vaccinegrupper og indføre et nyt system.

Læge Torben Mogensen, der er formand for Lungeforeningen, mener ligeledes, at den nuværende plan skal justeres og bakker op om regionernes forslag.

Ifølge Lungeforeningens formand bruger sundhedsvæsenet mange timer på at rådgive borgere, der ikke kan forstå, hvornår de skal vaccineres – og om de hører til i gruppe 5, der gælder udvalgte patienter med særligt øget risiko.

- Der har været meget forvirring om, hvornår folk skal vaccineres. For eksempel hvis man har en kronisk sygdom, hører man så til i gruppe 5, siger han til TV 2.

Torben Mogensen mener, at man bør tage alle sårbare personer med øget risiko for covid-19 ind i gruppe 5 og så derefter vaccinere efter alder, som regionerne foreslår. Lige nu er det kun ældre med øget risiko, der kommer med i gruppe 5.

- Der er nogen, der reelt hører til i gruppe 5, som ikke er i gruppen. Man bliver nødt til at samle dem op. Det gælder blandt andet unge mennesker med kroniske sygdomme, siger han og fortsætter:

- Det fungerer ikke, som det skal, i øjeblikket.

Herunder kan du se den fulde liste:

 1. Personer som bor i plejebolig med videre.
 2. Personer med alder på 65 år og over som modtager både personlig pleje og praktisk hjælp i eget hjem.
 3. Personer med alder på 85 år og over.
 4. Frontpersonale i sundheds-, ældre- og dele af socialsektoren.
 5. Personer med ​tilstande og sygdomme med øget risiko for alvorligt forløb ved covid-19, med aktuel sygehuskontakt eller henvist til vaccination på sygehus efter konkret lægefaglig vurdering, nærmere defineret efter Sundhedsstyrelsens rammer.​​
 6. Udvalgte pårørende til personer med helt særlig øget risiko for et alvorligt forløb, eller pårørende som er en uundværlig omsorgs- eller plejeperson.
 7. Personer med alderen 80-84 år.
 8. Personer med alderen 75-79 år.
 9. Personer med alderen 65-74 år.
 10. Personer med alderen under 65 år som har tilstande og sygdomme, der medfører øget risiko for alvorligt forløb ved covid-19.
 11. Personale der varetager øvrige samfundskritiske funktioner.
 12. Øvrige befolkning, udvalgt for eksempel efter alder.

Frygter, at regionernes forslag vil skade unge

Det er ikke alle, der har svært ved at få armene ned over Danske Regioners forslag. Mette Bryde Lind, der er direktør for Gigtforeningen, mener, at det blot vil skabe endnu mere kaos, hvis man ændrer i planen nu.

Hun peger på, at den foreslåede ændring også kunne betyde, at unge med kroniske sygdomme såsom gigt, der nu har været selvisoleret i op mod et år, blot vil ryge endnu længere bag i køen.

- Lige præcis her synes jeg, at man bør respektere, at der er nogle mennesker, som har mere brug for vaccinen end andre, siger hun.

Mette Bryde Lind forklarer, at mange gigtpatienter får hjertekarsygdomme og lungesygdomme, og generelt også får værre sygdomsforløb, når de bliver ramt, og derfor hører de til i risikogruppen. Derudover understreger hun, at rigtig mange gigtpatienter rent faktisk er unge mennesker.

Derfor er hun glad for, at der i den nuværende vaccineplan er gjort plads til, at unge mennesker med kroniske sygdomme kommer foran eksempelvis raske 50-årige.

Hun mener dog også, at planen kan være meget svær at forstå, og appellerer derfor til, at regionerne bliver bedre til at kommunikere ud, hvem der hører til i de forskellige grupper.

- Jeg synes, at der skal ro på nu, og derfor skal man ikke lave ordningen om. Man bør bruge en uges tid på at skrive ud til patienterne og sige, at du hører til i denne og denne gruppe, siger hun.

Ifølge Mette Bryde Lind oplever også Gigtforeningen, at mange medlemmer ringer ind i et forsøg på at danne overblik over, hvornår de skal vaccineres. Hun efterlyser, at patienterne eksempelvis kan blive visiteret af egen læge og blive klogere på, hvilken gruppe de hører til.