Nødråb fra børnehjemmet

Magtanvendelser mod anbragte børn og unge bliver ikke indberettet

Ifølge både børn og personale på nogle af landets opholdssteder får de sociale tilsyn ikke altid sandheden at vide. Meget alvorligt, mener ekspert.

På videoen kan man høre en dreng få besked på at gå indenfor.

Da han nægter, tager to mandlige ansatte fat i ham og slæber ham med.

Der er ikke nogen, der tror på dig

Silas Nielsen, tidligere anbragt på Godhavn

Mens drengen højlydt protesterer og brokker sig, fastholder de ansatte deres greb og fører drengen gennem underetagen på opholdsstedet og videre op ad trappen til overetagen.

- Det er ét minuts rendyrket magtanvendelse, fastslår Caroline Adolphsen, lektor i jura ved Aarhus Universitet, der har forsket i anbringelser af børn.

Hun er ikke i tvivl, da hun ser mobiloptagelsen, som er filmet af et andet barn på døgninstitutionen Godhavn i Tisvildeleje.

- De to mænd laver en fastholdelse og fører drengen, og det er en magtanvendelse. Det skal registreres, det skal indberettes, og han skal høres bagefter om episoden. Hele systemet skal i gang.

Magtanvendelse over for anbragte børn og unge skal ifølge loven "begrænses til det absolut nødvendige", og institutioner og opholdssteder er pålagt at registrere og indberette alle magtanvendelser.

Men den filmede episode fra Godhavn fra 2016 er aldrig blevet indberettet. Det bekræfter Socialtilsynet over for TV 2.

- Det her er ikke på grænsen. Det er en klar, utvetydig magtanvendelse, så hvis de ikke indberetter det her, så er der rigtig mange ting, de ikke indberetter, siger Caroline Adolphsen.

Skyggetal og skjulte informationer

Episoden er ikke enestående.

I dokumentaren 'Nødråb fra børnehjemmet' kan TV 2 fortælle, at magtanvendelser mod anbragte børn langt fra altid bliver indberettet til myndighederne, selvom loven kræver det.

FAKTA: KRAV OM INDBERETNING

Ifølge loven om voksenansvar for anbragte børn og unge skal døgninstitutioner og opholdssteder registrere og indberette følgende hændelser:

  • Afværgehjælp
  • Fysisk magtanvendelse
  • Tilbageførelse
  • Tilbageholdelse ved og under anbringelse
  • Tilbageholdelse på delvis lukket afdeling eller delvis lukket døgninstitution
  • Fastholdelse på delvis lukket afdeling eller delvis lukket døgninstitution
  • Isolation på sikret døgninstitution eller særlig sikret afdeling
  • Undersøgelse af person og opholdsrum, når der foreligger bestemte grunde
  • Påhør eller overvågning af telefon og internet eller afbrydelse eller forhindring af adgang til telefon og internet for unge, anbragt som led i en strafferetlig dom eller kendelse
  • Magtanvendelse i øvrigt

Kilde: Socialstyrelsen

TV 2 har fået aktindsigt i fem års kontrolrapporter fra socialtilsynene, der har til opgave at kontrollere landets godt 600 opholdssteder og institutioner.

I 76 rapporter er der givet påbud, skærpet tilsyn eller sket inddragelse af et opholdssteds godkendelse. I 20 af disse tilfælde mistænker Socialtilsynet opholdssteder for at lyve og skjule informationer.

På et opholdssted i Sønderjylland fortæller børnene for eksempel til tilsynet, at de er udsat for flere magtanvendelser, der ikke bliver indberettet.

De anbragte børn på en sjællandsk institution fortæller, at de ansatte her slet ikke indberetter magtanvendelser.

Socialtilsynet konstaterer selv, at personalet på et opholdssted i Vestsjælland ikke har indberettet alle magtanvendelser.

- Disse oplysninger indikerer, at der er "skyggetal" af ukendt omfang, hvilket Socialtilsynet finder uacceptabelt, står der i rapporten.

Bekymrende kultur

TV 2 har været i kontakt med flere socialpædagoger og socialrådgivere, som arbejder med anbragte børn.

De ønsker ikke at stå frem med navn, men siger i dokumentaren, at anbragte børn bliver udsat for magtmisbrug og svigt, og at ansatte på opholdssteder skjuler den barske virkelighed for forældrene og de sociale tilsyn.

Det tyder på en kultur, hvor man ikke sætter pædagogikken først

Caroline Adolphsen, lektor i jura ved Aarhus Universitet

For eksempel ved at bruge bestemte formuleringer som "fysisk guidning" i deres notater frem for magtanvendelse. Eller ved simpelthen ikke at indberette bestemte episoder.

- Det er meget alvorligt, fastslår juraekspert Caroline Adolphsen fra Aarhus Universitet.

Indberetningerne har til formål at sikre, at magtanvendelse mod de mest udsatte børn og unge sker i overensstemmelse med loven og den omsorgsramme, hvor det primære er at passe på børnene.

FAKTA: DET SIGER LOVEN

Magtanvendelse må aldrig erstatte omsorg og socialpædagogisk bistand. Magtanvendelse skal begrænses til det absolut nødvendige og skal i øvrigt stå i rimeligt forhold til det, der søges opnået hermed.

Fysisk magtanvendelse i form af, at barnet eller den unge fastholdes, eller føres til et andet opholdsrum er tilladt, hvis:

1) barnet eller den unge udviser en sådan adfærd, at fortsat ophold i fællesskabet er uforsvarligt, eller

2) barnet eller den unge derved forhindres i at skade sig selv eller andre.

Kilde: Retsinformation

Magtanvendelse skal med andre ord være en undtagelse, men uden indberetningerne kan man ikke kontrollere om pædagogikken er i orden, forklarer Caroline Adolphsen.

- Hvis ikke personalet er ærlige, bliver det ord mod ord, og her står de unge bevismæssigt noget svagere. Det tyder på en kultur, hvor man ikke sætter pædagogikken først og ikke har de unges bedste for øje. Det gør mig meget ked af det og bekymret, siger hun.

100 eller 31?

Institutionen Godhavn i Nordsjælland er ikke et af de steder, som har fået påbud eller skærpet tilsyn.

Men flere tidligere anbragte børn på Godhavn fortæller til TV 2, at de har været udsat for flere magtanvendelser, end der er indberettet på dem.

Ifølge Todi Godsk, der i 2013 kom på Godhavn som 12-årig, har han været udsat for "rigtig mange" magtanvendelser og i hvert fald over 100.

Der er indberettet 31 episoder til myndighederne.

- Det passer hvert fald ikke. Overhovedet ikke. Der er hvert fald ikke kun 31. Det giver ikke nogen mening, lyder hans reaktion.

Silas Nielsen er drengen, der på videoen fra Godhavn blev slæbt indenfor af to mandlige ansatte. Han blev anbragt på Godhavn som 13-årig i 2014 og siger, at der med sikkerhed har været over 30 magtanvendelser mod ham, potentielt over 50.

Myndighederne har fået fem indberetninger.

- Der er ikke nogen, der tror på dig. Dine forældre gør måske, men kommunen og sagsbehandleren gør ikke. De voksne hjælper hinanden og siger, ”nej, det skete ikke”, siger Silas Nielsen.

Godhavn indrømmer gamle episoder

Forstander på Godhavn Søren Skjødt siger til TV 2, at det er børnene, der har misforstået noget.

Alle magtanvendelser er registreret korrekt, fastslår han.

Om den filmede episode fra 2016, der ikke er indberettet, oplyser forstanderen, at der er tale om en enkeltstående fejl.

Men i en senere mail til TV 2 en måned senere, er meldingen en anden.

Her oplyser Godhavn-ledelsen nu, at man efter en gennemgang af dagbogsnotater har fundet fem tilfælde af magtanvendelse i 2016, der ikke er indberettet.

Samtidig understreger ledelsen i mailen, at det altid har været opholdsstedets hensigt "at sikre fuld indberetning af alle pligtige forhold".

- Godhavns ledelse erkender, at den tidligere administrative procedure ikke har været i stand til at sikre den pligtmæssige indberetning i disse tilfælde. Godhavn mener, at transparens og indberetning, selv i tvivlstilfælde, er den bedste sikkerhed for såvel anbragte som medarbejdere.

Godhavn indførte en ny procedure i 2019, men har "for alle tilfældes skyld" valgt også at iværksætte en undersøgelse af pligtmæssige indberetninger i tiden herefter.

Minister vil ikke tillade bøjning af regler

Socialminister Astrid Krag (S) siger til TV 2, at reglerne om magtanvendelse ikke er til at tage fejl af, og at hun forventer, at opholdsstederne og personalet følger reglerne.

Hun har ikke som minister kendskab til problemer med manglende indberetninger, eller at personale bevidst forsøger at omgå reglerne, fortæller hun.

- Det er ikke i orden. Hvis man ved, at der er foretaget en magtanvendelse, skal man jo ikke bøje reglerne for ikke at indberette den. Det er bekymrende, og jeg har svært ved at se, hvordan det kan have noget at gøre med en god pædagogisk praksis at gøre, siger Astrid Krag.

Hun har en forventning om, at Socialtilsynet følger op på de konkrete steder, hvor der ifølge tilsynets rapporter er problemer med skjulte oplysninger.

Ministeren understreger, at magtanvendelser kun skal benyttes, når det ikke kan undgås, og at det i så fald skal indberettes.

Det sikrer både, at opholdsstederne kan lære af situationerne, men også så myndighederne kan opdage, hvis der er et sted med mange magtanvendelser, da det kan være tegn på, at der er nogle generelle problemer.

Nye Borgerliges socialordfører, Mette Thiesen, oplyser torsdag til TV 2, at hun har indkaldt socialministeren til samråd om sagen og forholdene på landets opholdssteder for anbragte børn.

Du kan se 'Nødråb fra børnehjemmet' torsdag 20.40 på TV 2 eller allerede nu på TV 2 PLAY.