Samfund

Otte ud af ti kommuner når ikke i mål med affaldssortering

Mangel på nye affaldsbeholdere og skraldebiler, der kan håndtere dem, spænder ben for ny affaldssortering.

Otte ud af ti kommuner når ikke at blive klar med en omstilling af affaldssorteringen inden 1. juli.

Det skriver Kommunernes Landsforenings nyhedsbrev Momentum på baggrund af en rundspørge til landets 98 kommuner.

Regeringen og et politisk flertal på Christiansborg vedtog i juni sidste år, at danskerne fra 1. juli 2021 skal sortere deres affald i ni fraktioner senest til sommer.

Affaldet skal fremover opdeles og indsamles, så madaffald, plastik, glas, metal, pap, papir, mad- og drikkekartoner, farligt affald og restaffald sorteres særskilt.

Men kommunerne mener ikke, at der har været tid nok til at gennemføre ændringerne.

- Vi er fra kommunerne med på, at vi har et fælles mål, og det gør vi alt, hvad vi kan, for at nå så hurtigt som muligt.

- Men det handler meget om praktik. Vi skal have købt vogne, der kan håndtere det, og vi skal have lavet informationskampagner, så vi får borgerne med, siger Frederikshavns borgmester, Birgit Hansen (S), der er formand for Miljø- og Forsyningsudvalget i kommuneforeningen, til Ritzau.

- Der er nogle kommuner, der er rigtig langt, mens andre er længere fra at nå i mål. Og der beder vi bare om lidt længere snor, tilføjer hun.

Problemer med beholdere og skraldebiler

Der er især problemer med at skaffe nye beholdere og skraldebiler, der kan håndtere dem, der spænder ben for kommunerne.

Men en del kommuner peger også på, at offentlighedsreglerne om høringer og reel borgerinddragelse ikke kan nås inden deadline.

Endelig svarer 54 procent, at de er bundet af et udbud, der først udløber senere.

Næsten halvdelen af kommunerne svarer ifølge Momentum-undersøgelsen, at de tidligst regner med at kunne være klar i første halvår af 2023.

På den baggrund anbefaler Kommunernes Landsforening, at fristen bliver udskudt til udgangen af 2023.

Ifølge Dansk Affaldsforening, der repræsenterer de kommunale affaldsselskaber, er det ikke realistisk at være klar før.

- Kommunerne vil rigtig gerne og gør alt, hvad de kan. Men der er noget planlægning og nogle demokratiske processer, der simpelthen ikke kan nås i tide, siger Mikkel Brandrup, direktør for Dansk Affaldsforening.

Udmelding vækker undren

Kommunernes melding vækker undren hos miljøpolitisk chef i DI Karin Klitgaard. De har vidst i årevis, hvad der var på vej, lyder det.

Den politiske aftale fra juni 2020 bygger på et EU-direktiv fra 2018.

- Derfor undrer det os, at man vil udskyde planen i så lang tid, siger hun.

Ifølge DI er det i praksis i private virksomheder, der har fået opgaven med at indsamle affald i omkring 70 procent af kommunerne.

- Vores medlemmer siger, at de kan nå langt det meste inden for fristen. I nogle områder kan det tage lidt længere tid, men de kan nå det meste i år, hvis kommunerne ellers kommer i gang, siger Karin Klitgaard.

Miljøminister Lea Wermelin (S) siger, at hun nu vil drøfte kommunernes indsigelse med partierne bag aftalen.

- Det er både ambitiøst og en stor opgave for kommunerne, men desværre viser tallene her, at mange kommuner er bagud særligt på de nye affaldstyper, og at det samtidig kan gå ud over borgernes mulighed for at blive hørt.

- Deadline for sorteringen er en del af vores aftale, og selv om der er en dispensationsmulighed, vil jeg drøfte problemstillingen med aftalepartierne, skriver hun i en kommentar.