Hoffet er nu blandet ind i Tibet-sagen

En major fra dronningens adjudantstab ville med en mail tilsyneladende sikre sig, at Kinas præsident ikke så demonstranter på Kastellets volde.

En mail mellem to gode kolleger spillede en central rolle under fredagens afhøringer i Tibetkommissionen. Tilsyneladende var hoffet mere aktiv i sagen, end det hidtil har været fremme.

I mailen skriver major Nils Nykjær fra dronning Margrethes adjudantstab til en gammel kollega fra officersskolen, Jørgen Kold, nu kommandant på Kastellet, om et officielt statsbesøg af den kinesiske præsident Hu Jintao 14 til 16. juni 2012.

Adjudanten skriver i mailen to dage før besøget til kommandanten:

- Der er fra Politiets side et ønske om, at "adgangsvejene" ved Norgesport og Kongeporten holdes ”lukket” i den periode, når præsidenten den 15. juni ved 12-tiden kører tilbage til Københavns centrum efter en kort sejlads med Kongeskibet og et visit hos Den lille Havfrue.

Samtidig beder han eksplicit Jørgen Kold om at sikre voldene:

- Endvidere ønsker man forstærket opmærksomhed fra patruljer på voldene, så eventuelle bannerførere etc. ikke kommer frem.

Hoffet har hidtil benægtet ethvert kendskab til, at der blev taget et særligt hensyn til den kinesiske præsident, så han ikke ”tabte ansigt” ved at se Tibetflag og demonstranter.

- Jeg mailer, tror jeg, efter en henvendelse til hoffet fra PET eller en samtale, som jeg bliver bedt om at give videre. Jeg kunne aldrig selv finde på at bruge ordet bannerførere, så det må være derfra, forklarede Nils Nykjær fredag.

Tibetkommissionen

Tibetkommissionen er ved at undersøge myndighedernes optræden under officielle kinesiske besøg - for anden gang.

I første beretning fra 2017 stĂĄr, at politiet begik "klart ulovlige" indgreb mod borgere, der ville demonstrere under besøget fra Kinas præsident i 2012, hvor der blandt andet blev taget Tibet-flag fra demonstranterne. Grundloven, menneskerettighederne og politiloven blev overtrĂĄdt. 

Nu ser kommissionen på besøg længere tilbage i tiden. Der er oplysninger både på skrift og mundtligt om flere indgreb.

Kilde: Ritzau

Politiet i strid med grundloven

Han kunne dog ikke huske, om det er fra PET eller andre ved hoffet, som han har fået beskeden fra. Måske fra et koordinationsmøde. Han husker det ikke. Hans chef kunne have bedt ham om at maile Jørgen Kold.

Men mailen, som Tibetkommissionen ikke kendte tidligere, tyder altsĂĄ nu pĂĄ, at hoffet selv har spillet med.

Hoffets viderebragte opfordring til at patruljere voldene passer lige ind i mistanken om, at danske myndigheder var parate til at føje kineserne, så de ikke så anti-kinesiske manifestationer og demonstranter.

Noget, der endte med, at politiet i strid med grundloven tog Tibetflag fra demonstranter på Christiansborgs Slotsplads og skærmede dem, så de ikke var synlige for præsidenten.

Kunne koste dansk eksport et milliardbeløb

For tre år siden placerede Tibetkommissionen ansvaret for grundlovsbruddene på ytrings- og demonstrationsfriheden hos to operationelle ledere i Københavns Politi.

Men under afhøringerne torsdag kom det frem, at Udenrigsministeriet tilsyneladende pressede politiet mere end hidtil kendt.

Den kinesiske præsident måtte ”helst ikke” se demonstranter. Så kunne han blive fornærmet, afbryde besøget og tage hjem.

Noget, der kunne koste dansk eksport et milliardbeløb.

Sang med pĂĄ melodi

Men hoffet sang altså tilsyneladende med på den samme melodi. Præsidenten måtte ikke se demonstranter og bannere, når han kørte gennem Kastellet.

Kastellets daværende kommandant forklarede fredag, at han var noget uforstående over for henvendelsen.

Han havde allerede svaret Københavns Politi, at han lukkede Kastellets porte for offentligheden, og at voldene ville blive screenede for uvedkommende. I forvejen var bannere bandlyst, fordi Kastellet var militært område med særlige ordensregler.

- Bannerførere er ikke et ord, vi bruger i Forsvaret. Jeg forstod ikke, hvorfor der kom en henvendelse fra adjudantstaben. Jeg mener ikke at have fået en sådan før, sagde Jørgen Kold.

En undren, han gjorde opmærksom på i sit svar til adjudanten.

- Det kan jeg godt forstå, forklarede Nils Nykjær fredag.

Hans mail til Jørgen Kold og svarmailen videresendte han til Livgarden, der står for bevogtningen i Kastellet.

Tibetkommissionen fortsætter sine afhøringer i næste uge. Her skal flere ansatte ved Hoffet afhøres, herunder daværende hofmarskal, Ove Ullerup, dengang Dronning Margrethes øverste embedsmand.