Samfund

Sådan fungerer den norske model, som danske politikere og skoleledere er lune på

I Norge skal alle skoler som udgangspunkt holde åbent. Beslutning om nye tiltag på skoler træffes af de lokale sundhedsmyndigheder.

Mens mange danske forældre og børn sukker efter den dag, skolerne åbner helt igen, har Norge fundet en model, hvor skolerne kan holdes åbne.

En lignende løsning er et hedt ønske hos skolelederne i Danmark, som allerede i december foreslog, at Sundhedsstyrelsen lavede et system med eksempelvis tre risikoniveauer.

Det ville give skolelederne mulighed for at forberede sig og meddele forældrene, hvis skolen var på vej ind i et nyt risikoniveau, og hvilke tiltag det ville medføre, forklarer Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen.

- Det foreslog vi før jul, fordi vi syntes, det var så besværligt med de småjusteringer, vi hele tiden skulle stå op til. Det vil også kunne gøre, at man i langt højere grad vil kunne lave regionale eller lokale løsninger, siger han til TV 2.

I Norge har sundhedsstyrelsen lavet 'Trafiklysmodellen' for skolerne.

Modellen opererer med tre niveauer – rød, gul, grøn – med forskellige tiltag, som skolerne skal følge på baggrund af den lokale smittesituation.

De tre niveauer ser sådan ud:

Grønt niveau EMFA
 • Ingen syge skal møde i skole
 • God hygiejne
 • Undgå fysisk kontakt (håndtryk og kram)
 • Sædvanlig organisering af skoleklasser og skolehverdag
Gult niveau - EMFA
 • Ingen syge skal møde i skole
 • God hygiejne
 • Undgå fysisk kontakt (håndtryk og kram)
 • Hele skoleklasser regnes som en enhed
 • Ansatte kan veksle mellem enheder/klasser
 • Trinvise enheder i SFO
 • Undgå trængsel og store forsamlinger
 • Lav egne områder i skolegården til de forskellige enheder/klasser i frikvarterene

Særligt for 8.-10. klasser:

 • Hold afstand i frikvartererne
Rødt niveau - EMFA
 • Ingen syge skal møde i skole
 • God hygiejne
 • Undgå fysisk kontakt (håndtryk og kram)
 • Inddel eleverne i mindre enheder
 • Faste lærere til hver enhed, så vidt det er muligt
 • Samme enheder tilstræbes på skolen og i SFO
 • Forsøg at holde afstand mellem elever og ansatte
 • Undgå trængsel og store forsamlinger
 • Lav egne områder i skolegården til de forskellige enheder/klasser i frikvarterene for at mindske kontakt mellem forskellige enheder
 • Overvej alternative mødetidspunkter for elever

Særligt for 8.-10. klasser:

 • Enhederne bør have faste klasselokaler
 • Ansatte møder op i klasselokalet
 • Tilstræb en meters afstand mellem elever og ansatte
 • Hold afstand i frikvarterer og undgå kontakt mellem forskellige enheder

Kilde: Utdanningsdirektoratet

Lokal beslutning

Som udgangspunkt skal alle skoler i Norge holde åbent. Med det nuværende smittetryk skal alle skoler følge gult niveau, medmindre lokale sundhedsmyndigheder beslutter at hæve niveauet til rødt.

I Norge er det nemlig de kommunale sundhedsmyndigheder, der i samråd med nationale sundhedsmyndigheder afgør, hvilket niveau for tiltag skolerne skal rette sig efter.

De træffer afgørelsen ud fra flere kriterier, forklarer Margrethe Greve-Isdahl, der er overlæge ved den norske sundhedsstyrelse, Folkehelseinstituttet.

Udover det generelle smitteniveau i samfundet kigger man på smitteniveauet fordelt på aldersgrupper, før man hæver niveauet for skolerne. Desuden tager man med i overvejelserne, om kommunen har god testkapacitet samt mulighed for at lave smitteopsporing og udbrudshåndtering.

Det er dog holdningen hos Folkehelseinstituttet, at man hvis man hæver skolernes niveau til rød, skal det være som et af de sidste tiltag.

- Vi ved, at smitteniveauet i samfundet generelt er vigtigt for, hvilket niveau du har på skolerne. Så det er vigtigt at holde smitten nede i samfundet og prøve at lave tiltag der, før man eventuelt laver tiltag på skolerne, siger Margrethe Greve-Isdahl til TV 2.

Det grønne niveau har ikke været i brug, siden modellen blev indført, og Margrethe Greve-Isdahl skønner, at "næsten alle skoler" er på gult niveau lige nu.

Vil hente inspiration til Danmark

I Danmark så Skolelederforeningen gerne, at Sundhedsstyrelsen og regeringen lod sig inspirere af den norske model.

- Den kan rumme nogle forenklinger af tingene, og den kan rumme nogle lokale løsninger. Den har sikkert også nogle bagsider, vi må kigge på. Men jeg synes, det er en god ide at prøve at kigge på den, siger Claus Hjortdal.

Og det samme mener flere partier på Christiansborg. Torsdag begyndte der at tegne sig et krav fra både støttepartier og opposition til, at regeringen i samarbejde med sundhedsmyndighederne skal kigge på en model, som i store dele ligner den norske.

Regeringen har dog for nuværende ikke planer om at efterligne Norge på det punkt, siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S) i et skriftligt svar til TV 2:

- Regeringen har fuld forståelse for, at mange børn og forældre længes efter, at skolerne genåbner for alle elever. Og det kommer til at ske, når sundhedsmyndighederne og de eksperter, der rådgiver regeringen, siger, at det er forsvarligt, lyder det fra sundhedsministeren.