Lægeforening frygter genåbning – det er "virkelig at gå til grænsen"

Ifølge indsatsgruppens beregninger vil genåbningen i april resultere i op mod 870 indlagte med coronavirus. Det skaber uro flere steder.

Flere organisationer i sundhedsvæsenet er bekymret for regeringens varslede genåbningsplan. Planen kan resultere i, at antallet af indlagte vil nå samme niveau, som vi så i begyndelsen af januar, hvor presset på de danske hospitaler var størst.

En sådan stigning i indlæggelser vil ifølge patientforeningen Danske Patienter ikke blot betyde flere coronarelaterede dødsfald, men også langsigtede sygdomsmæssige konsekvenser for patienter med alvorlige sygdomme, der ikke bliver udredt i ordentlig tid.

- Det er meget bekymrende, hvis vi ser ind i en genåbning, der vil føre til knap 900 indlagte. Også med den usikkerhed, der ligger i tallene, siger direktør i Danske Patienter, Morten Freil.

Ifølge indsatsgruppens beregninger vil genåbningen i april resultere i op mod 870 indlagte med coronavirus. Til sammenligning er der lige nu 254 indlagte.

Morten Freil slår fast, at det er "helt legitimt" at diskutere, hvornår og hvor meget samfundet skal genåbne.

- Vi havde håbet på en mindre genåbning end den, der lægges op til. Vi viste i anden bølge, at det kan lade sig gøre. Men vi advarer om, at der er store sundhedsmæssige konsekvenser ved at genåbne samfundet i dette omfang, siger han.

En kalkuleret risiko

Regeringen vil onsdag præsentere planen for en gradvis, men mærkbar genåbning af Danmark, når de nuværende restriktioner udløber søndag aften til midnat.

For eksempel ser det ud til, at de fleste butikker i detailhandlen kan åbne, og at de store elever kan komme i skole igen.

- Vi løber altså en kalkuleret risiko. Som vi i øvrigt også gjorde det sidste år, da vi genåbnede efter den første nedlukning, har statsministeren tidligere skrevet på Facebook.

Sundhedsstyrelsen vurderer, at et indlæggelsestal på flere end omkring 400 og 450 covid-19-patienter kan påvirke hospitalernes øvrige drift. Med genåbningsplanen vil antallet af indlagte til april forventeligt stige til knap 900.

Vi skal tænke os om, mener Lægeforeningen

Også i Lægeforeningen advarer man mod dele af regeringens genåbningsplan.

- Vi skal tænke os meget grundigt om. Vi skal huske på, at man i december lukkede ned, før man nåede de tal, der indgår i beregningen, siger formand for Lægeforeningen, Camilla Noelle Rathcke.

Camilla Noelle Rathcke er formand for Lægeforeningen, og hun mener, at genåbningsplanen kommer til at lægge for stort et pres på sundhedspersonalet.

Hun understreger vigtigheden af, at genåbningen bliver udført på et sundhedsfagligt grundlag og ikke en handel om mærkesager.

- 900 indlagte er virkelig at gå til grænsen set i lyset af, hvor stor puklen af patienter, der venter på behandling, er, som ikke har covid-19, siger hun.

Formanden ser ind i en potentiel tredje bølge, og det er ikke givet på forhånd, at sundhedsvæsenet kan blive ved med at stå imod for det pres, der kommer.

- Vi står ikke på det samme grundlag, som vi gjorde i hverken første eller anden bølge. Vi har at gøre med et sundhedsvæsen, som har arbejdet rigtig meget det sidste år. Så vi skal tænke os om, siger hun.

Politisk polarisering kan blive et problem

Professor i infektionssygdomme ved Rigshospitalet Jens Lundgren tror på, at det danske samfund ikke havner i en situation, som den vi så i december og januar måned.

- Modellerne er fint lavet, men jeg ser dem som et worst-case scenario. Jeg forudser en mindre tredje bølge, siger han.

Han påpeger samtidig, at det gradvist bliver yngre patienter, der er nemmere at behandle, der bliver indlagt, i takt med at vaccineplanen rulles ud.

Forventningen hos Jens Lundgren er derfor, at vi ikke ser toppen af de tal, der indgår i beregningerne. Skulle det ske, er han dog ikke i tvivl om, at det vil have en betydning og konsekvens for driften af sundhedsvæsenet.

- Jeg er fortrøstningsfuld, selvom det bliver et par lange måneder. Det handler om, at vi skal have befolkningen med i processen, og at de ikke bliver trætte og giver op. Politisk polarisering har den modsatte effekt på netop det. Derfor er forhandlingerne, som vi så dem i går og igen her til morgen, bekymrende.

Sundhedsvæsenet kan godt håndtere lille genåbning, siger overlæge

Selvom flere organisationer i sundhedsvæsenet er bekymrede for en snarlig genåbning, er det ifølge en af landet overlæger muligt at håndtere de flere indlagte, der vil komme af en mindre genåbning.

Det mener Christian Wejse, der er overlæge og professor ved Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet.

Hvis der igen kommer en periode med over 800 indlagte, vil det ifølge Christian Wejse kræve, at andre afsnit på sygehusene bliver lukket. Der skal i stedet laves særlige covid-19-afsnit.

- Det vil klart være en stor belastning for sundhedsvæsenet, hvis vi havner der igen. Men det er også en udfordring, som vi har vist, at vi kan håndtere, siger han.