Coronavirus

Gruppe skal selv vurdere, om de er kvalificeret til vaccination

Det er tre kriterier, der afgør, om man er kvalificeret til vaccinen.

Hvis du selv skulle stå for at vurdere, om du var kvalificeret til en coronavaccine, hvad ville du så svare? Og ville du være helt ærlig?

I disse dage skal tusindvis af blandt andet tandlæger, psykologer, fysioterapeuter netop tage stilling til, om de skal være blandt de næste danskere, der modtager en vaccination.

For i følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer skal ledere i sundheds-, ældre- og dele af socialsektoren bestemme, hvilke af deres medarbejdere der kvalificerer sig til en vaccine som en del af vaccinekøens målgruppe fire.

Men fordi mange psykologer, fysioterapeuter og tandlæger er selvstændige, skal de træffe beslutningen på egne vegne.

Altså vurdere sig selv.

Tre afgørende faktorer

Først og fremmest kræver vaccinationen ifølge Sundhedsstyrelsen, at man ikke kan undgå tæt kontakt med patienter eller klienter.

Hvis ikke man har det, skal man ikke vaccineres lige nu, og i stedet skal de næste i rækken - ældre og personer i risiko for at alvorligt sygdomsforløb med covid-19 - foran i køen.

Det er tre parametre, der afgør, om man er berettiget til de to vaccinestik:

  • Hvor udsat en medarbejder er for smitte med ny coronavirus.
  • Konsekvenserne, hvis den ansatte smitter sin patient/klient.
  • Konsekvenser for arbejdsfunktionen, hvis den ansatte smittes og har fravær.

I alt regner Sundhedsstyrelsen med, at omkring 65.000 personer lever op til kriterierne, skriver enhedschef, Steen Dalsgård, til TV 2.

De skal komme fra forskellige faggrupper som jordmødre, speciallæger, handicaphjælpere, tandplejere og psykologer.

Langtfra sort/hvidt

I alt er der knap 2000 psykologer med selvstændig praksis i målgruppe fire. Ud af dem vurderer Eva Secher Mathiasen, formand for Dansk Psykolog Forening, at "nogle hundrede" vil kvalificere sig til en vaccination.

- De fleste af vores selvstændige medlemmer skal ikke vaccineres efter kriterierne i gruppe fire, siger hun.

Ifølge hende har man under pandemien set, at ni ud af ti praktiserende psykologer, har haft mulighed for at holde onlinesessioner med deres klienter, og at nogle af psykologerne har klinikforhold, hvor der er mulighed for god afstand til klienterne.

Begge ting kan være argumenter for, at man ikke er kvalificeret til en vaccination.

Men der er psykologer, hvis klienter har en underliggende diagnose, der gør dem sårbare, og hvor klientkontakten ikke kan flyttes online. I de tilfælde er vaccinationen på sin plads, lyder det fra Eva Secher Mathiasen.

De tre kriterier - uddybet

  • Hvor udsat en medarbejder er for smitte med ny coronavirus. Her vurderes 'høj' risiko, hvis der er tæt kontakt med patienter, der kan være smittet med covid-19, 'medium' ved tæt kontakt med visiterede patienter, 'lav', når der kan holdes afstand og 'ikke relevant', når der ikke er patientkontakt.
  • Konsekvenserne, hvis den ansatte smitter sin patient/klient. Er man i kontakt med grupper, der er i øget risiko, er vurderingen 'høj', mens den er 'lav', hvis man for eksempel kun er i kontakt med unge og raske.
  • Konsekvenser for arbejdsfunktionen, hvis den ansatte smittes og har fravær. Hvis man umiddelbart ikke kan erstattes, hvis man bliver syg, så er vurderingen 'høj.'

Kilde: Sundhedsstyrelsen

Ifølge Eva Secher Mathiasen er det, at det er op til den enkelte at vurdere sine ansatte - og sig selv - den bedste måde at lægge et vanskeligt snit på.

- Retningslinjerne er langt fra sort-hvide. Men det er virkeligheden heller ikke. Så man er nødt til at stole på, at den enkeltes afvejninger er korrekte, siger Eva Secher Mathiasen.

Umuligt at undgå tæt kontakt

Verden ser anderledes sort/hvid ud hos andre i målgruppe fire.

- Det har været forholdsvist nemt at vurdere, for stort set alt, hvad vi laver, er nær patientkontakt, siger Susanne Kleist, der er formand for Tandlægeforeningen.

I tandlægefaget er de fleste i tæt kontakt med patienter, så blandt andet receptionisterne hjælper til i pauserne og er med inde over sterilisationen. Desuden er risikoen for smitte via dråber - aerosoler - stor i et job, hvor man arbejder tæt på smittekilden i munden.

Derfor forventer Susanne Kleist, at så godt som alle af foreningens medlemmer - 8800 personer - bliver indstillet til vaccination.

Hos Danske Fysioterapeuter er meldingen stort set den samme.

- Der findes forsvindende få - om overhovedet nogen - fysioterapeuter i praksis, der ikke har tæt fysisk patientkontakt dagligt, siger formand Tina Lambrecht.

Hun regner derfor med, at næsten alle af de 4500 medlemmer i målgruppen er kvalificeret til en vaccineinvitation. Til gengæld vil der være personale på fysioterapiklinikkerne, der må vente på vaccination.

- Det er selvfølgelig træls på en klinik med fire fysioterapeuter og en sekretær, at den sidste ikke kan blive vaccineret endnu. Men sådan er det, ind til der er vacciner nok, siger hun.

Snyd foran i køen

Når det er op til den enkelte at vurdere, om man er kvalificeret til en vaccination, opstår et moralsk dilemma.

For hvordan sikrer man, at folk ikke bliver fristet til at indstille sig selv til stikkene og tager en tid fra de kommende grupper i vaccinekøen?

Sundhedsstyrelsen oplyser, at man har instrueret fagforeninger, organisationer og arbejdsgivere i, hvordan kriterierne skal fortolkes.

Desuden vil man man sammen med Statens Serum Institut løbende følge op på, hvem der indmelder til vaccination, og hvor mange det drejer sig om, skriver Steen Dalsgård.

Det har tidligere vakt forargelse, at tre hospitalsdirektører sprang foran i vaccinekøen sidste måned, ligesom ledelsen på flere psykiatriske centre i Region Hovedstaden blev vaccineret før personale, der var i tæt kontakt med patienterne.

Og så blev det kaldt "urimeligt" og "umoralsk", da en gruppe sønderjyske ortopædkirurger i januar udnyttede et hul i systemet og bookede en tid til vaccination, selv om andre faggrupper stod før dem i køen.

Et fåtal er brodne kar

Hverken Dansk Psykolog Forening, Danske Fysioterapeuter eller Tandlægeforeningen er bange for, at systemet vil blive udnyttet, ved at folk vurderer sig frem i vaccinekøen.

- Vi har jo i pressen hørt om nogle stykker, der har udnyttet en muligheden for at få vaccine, selvom de ikke var berettigede. Men der er jo langt flere, der ikke sprang foran i køen, siger Eva Secher Mathiasen og fortsætter:

- Det ligger til de fleste at lade samvittigheden og hensynet til andre veje tungt. Og der er sket tusindvis af korrekte prioriteringer, men dem hører man ikke så meget om.

I alt er der 353.500 personer i målgruppe fire. Planen er, at vaccinationerne af den mindre gruppe bestående af personale uden for kommunalt regi bliver gennemført i uge 8 og 9.