Coronavirus

OVERBLIK: Her er eksperternes anbefalinger til genåbning 1. marts

Visse butikker og udendørs aktiviteter kan genåbne, og afgangselever i Nordjylland, Vestjylland og på Bornholm kan komme tilbage i skole.

En ekspertgruppe har regnet på, hvordan smitten vil udvikle sig, hvis restriktionerne lempes fra 1. marts.

Den såkaldte indsatsgruppe, som også inkluderer sundhedsmyndighederne, er nået frem til, at visse butikker og udendørs aktiviteter kan genåbne.

Indsatsgruppens indstilling

 1. Hele landet

  Indsatsgruppen indstiller, at:

  - Udvalgsvarebutikker op til 5000 kvadratmeter genåbnes med midlertidigt skærpede kvadratmeterkrav, så der er færre kunder i butikkerne. Genåbningen gælder ikke udvalgsvarebutikker i storcentre. 

  - Eksempler på udvalgsvarebutikker kan være forretninger, der sælger tøj, sko, bøger og møbler.

  - Udendørs kulturinstitutioner genåbnes med krav om negativ test. 

  I forhold til udendørs idræts- og foreningsaktiviteter i organiseret regi indstilles det, at forsamlingsforbuddet hæves fra 5 til 20 personer.

   

 2. Vestjylland og Nordjylland

  I de to landsdele indstiller indsatsgruppen, at:

  - Alle afgangselever i grundskoler samt på ungdomsuddannelser og voksenuddannelser kommer tilbage hver anden uge. En forudsætning er, at der foretages test to gange om ugen.

  - Efterskoler genåbner med fuldt fremmøde ud fra en model med særlige smitteforebyggende foranstaltninger, som er udfærdiget af Sundhedsstyrelsen.

  Hvis smittesituationen også egner sig i andre landsdele vil de kunne foretage samme genåbning efter 14 dage (15. marts). En genåbning for de sidste landsdele forventes at kunne ske efter påskeferien 5. april, hvis smitteudviklingen på det tidspunkt skønnes tilfredsstillende.

  Vestjylland og Nordjylland dækker over disse 19  kommuner: Vesthimmerland, Aalborg, Læsø, Jammerbugt, Thisted, Herning, Ikast-Brande, Frederikshavn, Rebild, Holstebro, Lemvig, Brønderslev, Morsø, Mariagerfjord, Hjørring, Ringkøbing-Skjern, Viborg, Struer og Skive.

 3. Bornholm

  Indsatsgruppen indstiller for Bornholm, at:

  - Grundskoler (alle klassetrin, herunder efterskoler), inklusiv klubtilbud genåbnes.

  - Alle øvrige uddannelser, herunder ungdoms- og voksenuddannelser, videregående uddannelser, højskoler med videre genåbnes.

  - Liberale serviceerhverv genåbnes med krav om mundbind.

  - Forsamlingsforbuddet hæves fra 5 til 10 personer.

  Der gælder en række forudsætninger for Bornholm:

  - Alle anbefales at blive testet én gang om ugen.

  - Anbefaling om to ugentlige tests af lærere, elever og studerende på ungdoms- og voksenuddannelser.

  - Krav om fremvisning af negativ test for at kunne rejse til og fra Bornholm via færge eller fly.

  - Krav om dokumentation for negativ test eller gennemført vaccinationsforløb for kunder i de liberale erhverv.

  - Supplering med forsøg med spildevandsovervågning for covid-19, når dette er klart.

 4. Indsatsgruppens bemærkninger

  Det gælder generelt, at indsatsgruppen i perioden vil følge smitteudviklingen nøje, herunder smittetal, indlæggelsestal, forekomst af virusmutationer og så videre.

  Ifølge dokumenterne kan der også blive behov for lokale nedlukninger på kommuneniveau, hvis der for eksempel er en stor stigning i smitten lokalt.

  Indsatsgruppen vurderer i dokumenterne, at man ved at følge disse indstillinger vil ende på omtrent 870 indlagte med covid-19 i midten af april.