Coronavirus

Ny millionpakke skal hjælpe skolebørn, der mistrives under corona

Der er afsat 600 millioner kroner til at forbedre trivslen blandt landets skolebørn. Størstedelen går til elever med afsluttende eksaminer i år.

Det seneste år har landets skolelever tilbragt ganske få timer i klasselokalerne.

Størstedelen af undervisningen er foregået virtuelt, og flere undersøgelser har vist, at mange børn og unge ikke ligefrem trives bag skærmene. De har haft svært ved tilegne sig læring, og formidlingen af det faglige stof har været vanskelig.

Et godt skridt fremad, men vi er ikke i mål

Ellen Trane Nørby, undervisningsordfører i Venstre

Derfor har et enigt folketing nu afsat 600 millioner kroner til at styrke trivslen blandt børn og unge i grundskolerne, de gymnasiale uddannelser samt erhvervsuddannelserne. Det oplyser Børne- og Undervisningsministeriet i en pressemeddelelse.

Der er afsat 600 millioner kroner til at styrke trivslen blandt børn og unge i grundskolerne, de gymnasiale uddannelser samt erhvervsuddannelserne. Det oplyser Børne- og Undervisningsministeriet.

- Jeg håber inderligt, at de initiativer, vi nu præsenterer, vil gøre en forskel for vores børn og unge og skabe lidt luft og lys i en svær tid, lyder det fra børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) i pressemeddelelsen.

Op mod to tredjedele af pengene - 390 millioner kroner - skal gå til de elever, som skal til eksaminer og afsluttende fag i det første halvår af 2021. Konkret skal pengene gå til supplerede undervisning, turboforløb og tolærerordninger, som skal ruste eleverne i den afgørende tid.

Yderligere 122 millioner kroner er øremærket erhvervsskolerne. Her har eleverne ikke haft mulighed for at gennemføre de dele af grundforløbet og deres skolepraktik, som kræver fysisk fremmøde. Skolerne får blandt andet mulighed for at forlænge grundforløbet med op til fire uger, hvis elever er i risiko for ikke at bestå.

Udendørs trivselsgrupper til særligt udfordrede elever

De sidste 88 millioner kroner skal styrke selve trivslen blandt skoleeleverne.

En undersøgelse fra Aarhus Universitet fra første nedlukning i foråret 2020 viser, at en stor del landets folkeskolebørn i 3. til 9. klasse oplevede mistrivsel. 20 procent af eleverne var særligt udfordrede og fortalte om dårlig kontakt med lærerne og manglende hjælp fra forældre. De følte samtidig, at de havde svært at følge med i undervisningen og koncentrere sig.

Puljen til at forbedre trivslen skal bruges til at understøtte børnenes fællesskaber efter genåbningen.

Det kan være sociale og faglige aktiviteter, herunder indsatser for de elever som har haft det særligt svært under nedlukningen. Frem mod en genåbning af samfundet vil de elever blandt andet have mulighed for at mødes udendørs i trivselsgrupper af fire, lyder det. Her vil Sundhedsstyrelsen hjælpe med at vurdere, hvordan gruppers fysiske møder rent praktisk kan foregå.

ECHO bryder ensomheden

TV 2 ECHO har sat sig for at gøre noget ved det høje antal af ensomme unge: Så på fredag klokken 16 kan du deltage i deres online event 'ECHO bryder ensomheden', hvor du sammen med kendte musikere og en masse andre deltagere kan være med til at bryde ensomheden. Find TV 2 ECHO på Facebook, eller tilmeld dig ved at skrive en mail til echoevent@tv2.dk.

Regeringen vil ændre nødlov

Derudover går 44 millioner kroner til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) for elever i mistrivsel eller i risiko for mistrivsel. Særligt denne del af aftalen vækker begejstring i Venstre:

- Et godt skridt fremad, men vi er ikke i mål. I Venstre glæder vi os over, at vi med aftalen styrker PPR, så de børn, der mistrives voldsomt under nedlukningen, kan få hjælp her og nu. Det er der desværre behov for, for ensomhed, angst, selvskade og manglende motivation har ulykkeligvis ramt alt for mange børn og unge, i takt med at skolelukninger og coronabegrænsninger trækker ud, siger undervisningsordfører Ellen Trane Nørby (V).

I aftalen understreges det, at det samlede beløb ikke bindes til konkrete initiativer, da de enkelte kommuner skal have mulighed for at variere indsatsen til deres elever. Det skal ifølge regeringen ske ved en ændring af den såkaldte nødlov, som frem til udgangen af 2021 skal give skolerne mulighed for at omlægge undervisningen til de konkrete elevers behov.