Samfund

Jes Dorph indberetter advokatfirma for uredelig undersøgelse hos TV 2

Både TV 2 og advokatfirmaet afviser kritikken af den undersøgelse, der endte i en afskedigelse af den tidligere tv-vært.

Undersøgelsen og afskedigelsen af Jes Dorph-Petersen får nu et formelt efterspil.

Den tidligere TV 2-vært indbringer advokatfirmaet Norrbom Vinding, der stod for undersøgelsen, for Advokatnævnet og Datatilsynet.

Det skriver Jyllands-Posten, der har set det 22 sider lange klageskrift, hvori Jes Dorph-Petersen har fire konkrete punkter, som ifølge ham er et udtryk for ”lemfældig bevisvurdering” og et brud på ”god advokatskik”.

- Jeg vil have nogle juridiske myndigheders ord for, at den proces, jeg har været igennem, ikke har været i orden. Det er det nærmeste, jeg kan komme at blive renset, siger Jes Dorph-Petersen til Jyllands-Posten.

TV 2 har tillid til processen

Det er i forbindelse med en undersøgelse af kulturen på TV 2, at han er blevet anklaget af to tidligere praktikanter for krænkelser i 2001 og 2003.

Det var på baggrund af Norrbom Vindings undersøgelse og konklusion, at TV 2 meldte ud, at Jes Dorph-Petersen ikke længere kunne være vært på kanalen.

Men ifølge den klage, Jes Dorph-Petersen har sendt, indebar undersøgelsen en uberettiget indsamling af private og følsomme oplysninger, manglende varetagelse af den anklagedes interesser, kritisabel bevisvurdering samt misvisende signaler om grundlaget og formen.

TV 2s indholdschef, Lotte LIndegaard, skriver i en mail, at advokatundersøgelsen er gennemført som planlagt, og at advokatfirmaet Norrbom Vinding har foretaget en juridisk vurdering af de oplysninger, der er kommet frem.

- Norrbom Vinding arbejder hver dag med denne type opgaver på danske arbejdspladser, og jeg har fuld tillid til, at undersøgelsesprocessen er blevet tilrettelagt på en forsvarlig måde. Vi har intet at udsætte på processen og kan ikke genkende den udlægning, som Jes Dorph-Petersen giver, skriver hun.

Advokat afviser

Over for Jyllands-Posten afviser undersøgelsesadvokat Yvonne Frederiksen fra Norrbom Vinding, at der er grundlag for kritik.

- Forløbet er gennemført i overensstemmelse med de sædvanlige principper for en personalejuridisk undersøgelse funderet i ansættelsesretten - alt med henblik på at skabe det bedst mulige grundlag for at vurdere sagen. Og Jes Dorph-Petersen har i hele forløbet været repræsenteret af sin advokat, skriver Yvonne Frederiksen.

Får Jes Dorph-Petersen medhold i ét eller flere punkter, vil han rejse et økonomisk krav mod Norrbom Vinding og TV 2, der samtidig risikerer alt fra kritik til politianmeldelse fra Advokatnævnet og Datatilsynets side.