Samfund

Ny overenskomst på plads for 500.000 danskere

Aftalen for de kommunalt ansatte kommer en uge efter, at der blev lavet en ny overenskomst for de statsligt ansatte.

En ny overenskomst for landets cirka 500.000 kommunalt ansatte er kommet på plads.

Aftalen strækker sig over tre år, og Fagforbundet FOA skriver i en pressemeddelelse, at de generelle lønstigninger ligger på 5,02 procent.

Som en del af overenskomsten er der også indgået en aftale om en rekrutteringspulje målrettet social- og sundhedsmedarbejderne samt en lavtløns- og ligelønspuljen. Hver af puljerne er på henholdsvis 140 millioner kroner, oplyser Kommunernes Landsforening (KL).

Steen Christiansen, der er næstformand i KL's Løn- og Personaleudvalg og sammen med Høje-Taastrups borgmester Michael Ziegler har været chefforhandler for kommunerne, glæder sig over rekrutteringspuljen, der skal være med til at sikre mere arbejdskraft.

- Puljen er mindre, end vi havde ønsket, men det er vigtigt, at vi trods en stram økonomi har fundet en vej til at gøre noget ved en af de største udfordringer, vi står med i kommunerne, udtaler Steen Christiansen i en pressemeddelelse fra KL om aftalen.

Den anden af de to puljer, lavtløns- og ligelønspuljen, kaldes omvendt for "et tiltrængt skridt i retning af en mere retfærdig løndannelse" af formanden for FOA, Mona Striib.

Lyn-analyse

Den nye overenskomst er en spareoverenskomst. Danmark er i en økonomisk krise på grund af coronasituationen. Derfor er lønstigningen over de næste tre år betydeligt mere behersket end for tre år siden, hvor Danmark var i buldrende opsving.

Arbejdsgiveren kan glæde sig over en økonomisk ansvarlig overenskomst. Lønmodtagerne kan glæde sig over, at reallønnen bliver bevaret.

Parterne er derudover blevet enige om to initiativer, der skal styrke indsatsen i forhold til det psykiske arbejdsmiljø på de kommunale arbejdspladser.

Det fælles projekt Samarbejde om Psykisk Arbejdsmiljø i Kommunerne (SPARK) videreføres i perioden 202-2024, ligesom man er blevet enige om at udvikle og tilbyde en frivillig uddannelse i ledelse af psykiske arbejdsmiljø for ledere med personaleansvar.

Ifølge TV 2s oplysninger ville lønmodtagerne gerne have haft flere seniorpensionsdage, men i stedet er man nu endt med en aftale, der skal få seniorerne til at blive længere på arbejdsmarkedet.

Parterne er blevet enige om to initiativer, der skal styrke indsatsen i forhold til det psykiske arbejdsmiljø på de kommunale arbejdspladser.

Smil hele vejen rundt, mener forsker

Ifølge Nana Wesley Hansen, der er arbejdsmarkedsforsker ved Københavns Universitet, vil både KL og Forhandlingsfællesskabet, der har forhandlet for de ansatte, formentlig smile på grund af aftalen.

- Det er en stram økonomisk ramme og et stramt økonomisk forlig - det gør arbejdsgiverne glade - og samtidig må man sige, at lønmodtagerne har formået at udnytte den her ramme til at opnå mest muligt på det, der har været efter den her gang, og det har primært handlet om løn, siger Nana Wesley Hansen til TV 2.

Derudover påpeger hun, at parterne er blevet enige om at afsætte et beløb til såkaldte organisationspuljer. Det er penge, der lagt til side for at de enkelte fagforeninger selv kan forhandle sig frem til ekstra resultater ved de kommende organisationsforhandlinger.