Coronavirus

Hver tredje dansker mener, at regeringen tilbageholder coronainformation, viser ny måling

Danskerne har fat i noget, og regeringen bør lytte til opråbet i en ny måling fra TV 2, lyder det fra David Budtz Pedersen.

Selvom størstedelen af danskerne bakker op om regeringens og politikernes håndtering af coronavirus, så mener 30 procent, at myndighederne bevidst tilbageholder vigtig information om pandemien.

I kølvandet på demonstrationer mod nedlukninger og restriktioner har TV 2 undersøgt, hvor udbredt utilfredsheden er i Danmark.

Megafonmålingen, som er foretaget for TV 2 og Politiken, viser desuden, at det er et fåtal, som direkte tror, at politikerne bruger virussen som en undskyldning for at indskrænke den generelle frihed på lang sigt.

Derudover viser målingen også, at der er relativt stor opbakning til eksempelvis mundbind. Her er 57 procent af danskerne enige eller delvist enige i, at mundbind har en god effekt mod smitte med coronavirus.

Et godt opråb til regeringen

Professor ved Institut for Kommunikation og Psykologi på Aalborg Universitet, David Budtz Pedersen, har set nærmere på undersøgelsen. Han mener, at den er udtryk for, at der generelt er høj tillid til regeringens politik og de restriktioner, som er blevet indført.

- Men det er også helt tydeligt, at befolkningen er underlagt det pres, som gælder for øjeblikket. Og som lever i en hverdag med stigende usikkerhed om fremtiden og har udfordringer med at navigere, siger han.

David Budtz Pedersen hæfter sig ved, at undersøgelsen viser, at danskerne efterspørger information og inklusion i data og evidens. At 30 procent efterspørger en større grad af gennemsigtighed og åbenhed, finder han tankevækkende.

- Det er et godt opråb til regeringen og myndighederne om, at åbenhed og transparens er vejen frem, siger han.

Afgørende for at skabe den rigtige adfærd

Professoren påpeger, at der samtidig er brug for, at myndighederne kan modtage informationer og rådgive sig selv internt uden at involvere befolkningen. Det er klart, at alt i processen ikke kan være åbent, og derfor kan danskerne aldrig regne med 100 procent gennemsigtighed.

Men 100 procent åbenhed er netop heller ikke efterspørgslen i befolkningen, som blot søger højere åbenhed, tilføjer han.

- Det er super vigtigt, og jeg synes, myndighederne skal lytte til det. Vi ved, at åbenhed og gennemsigtighed også skaber tillid og opbakning. Og det er faktisk også det, der skaber den rigtige adfærd, siger han.

- Så jo mere folk føler sig inkluderet, involveret og talt til, og jo større grad af åbenhed vi oplever i myndighedernes kommunikation, jo mere villige er vi også til at følge anbefalingerne.

Og danskerne har fat i noget, mener professoren. For myndighederne har faktisk været ganske åbne omkring, at de skjuler data for befolkningen.

Således er der dele af pandemihåndteringen, som vi ikke er informeret om. Eksempelvis, hvor smitten er størst, i hvilke faggrupper, brancher og hvor i landet.

Det kan hverken forskere, journalister eller offentligheden få fuld indsigt i.

- Dele af pandemihåndteringen er hemmeligholdt. Og det kan blive et demokratisk problem. Vi er nødt til at tage det her alvorligt og se det som et opråb om, at befolkningen har brug for at være involveret og informeret for at kunne udøve den ønskede adfærd, siger David Budtz Pedersen.

Historisk høj skepsis

12 procent i Megafons måling erklærer sig helt eller delvist enige i, at myndighederne bruger coronavirus til at indskrænke danskernes generelle frihed på lang sigt.

Og ifølge David Budtz Pedersen, ligger det resultat godt i tråd med tidligere målinger og andre undersøgelser, som også har vist, at der er et vist spektrum af skepsis eller kritik rundt omkring i landet. "Den hårde kerne af skeptikere," som han kalder dem.

- Vi danskere kan godt lide at falde tilbage på vores sunde fornuft. Og vi køber ikke altid katten i sækken. Vi vil gerne have grunde fremlagt for, hvorfor vi skal ændre adfærd og lade vores liv begrænse, siger han.

Og den gruppe er rigtig svær at komme til livs, forklarer professoren.

Der vil altid være lommer af mere eller mindre radikaliserede grupper, antivax-bevægelser, konspirationsteoretikere og mennesker som i det hele taget ikke føler sig inkluderet i samfundet af mange forskellige grunde.

Men i øjeblikket er skepsisen historisk høj i Danmark, vurderer David Budtz Petersen.

I sammenligning med andre lande, vi normalt sammenligner os med - viser TV 2s undersøgelse dog, at der fortsat er ret høj opbakning til den førte politik i landet, slutter professoren.