Samfund

Heunicke lover mødre ret til to døgns ophold efter fødsel

Pres på fødselsafdelinger er et "strukturelt" problem, siger Magnus Heunicke, der lover sundhedsplan i år.

Alle nybagte mødre skal have ret til to døgns ophold på fødestedet efter fødslen.

Det siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S) i et interview med Femina efter kritiske historier i flere medier om forholdene på landets fødegange.

De seneste dage er SF og Enhedslisten kommet med fødselsudspil, hvor netop rettigheder til fødende har indgået.

Socialdemokratiet havde også selv forslaget om to døgns ophold med i et udspil fra 2018.

I 2021 bliver rettigheden del af en national sundhedsplan, lover Heunicke i interviewet.

- Man kan ikke lade det være op til den enkelte fødende eller den enkelte travle jordemoder at løse det her problem, siger Heunicke til Femina.

- Det er et samfundsproblem, som strukturelt er gået skævt, og de advarsler, der har været undervejs, har man ikke lyttet til. Derfor skal vi have nationale rettigheder.

Uvist om der skal flere penge til fødeafdelingerne

Særligt i hovedstaden er presset på fødeafdelingerne i perioder ganske voldsomt.

Ifølge DR, der har beskrevet sagen indgående, er der tale om en ond spiral, hvor manglende jordemødre giver stressende arbejdsforhold, der gør det svært at skaffe flere jordemødre.

Det fremgår ikke af interviewet, om der også skal følge flere penge med til området.

Heunicke mener dog, at der allerede er blevet handlet.

- I de økonomiaftaler, vi har lavet i vores regeringstid, har vi sat midler af til bedre rammer i sundhedsvæsenet generelt, og det er jo også fødselsområdet, siger han til Femina.

Indkalder til rundbordsmøde

Ifølge Femina vil ministeren indkalde alle relevante parter til et rundbordsmøde i marts.

Han har også planer om at sikre højere og mere ensartet kvalitet af fødselsforberedelsesforløb i hele landet.

Derudover vil man undersøge en mulig ret til at føde på det hospital, som den gravide er tilknyttet.

Også fordelingen af arbejdsopgaver mellem jordemødre og andet sundhedspersonale er noget, som ministeren vil se nærmere på.