Coronavirus

Overblik: Her er de vigtigste pointer fra pressemødet om genåbning af skolerne

Genåbningen af skolerne vil både medføre en stigning i antallet af smittede og antallet af nyindlæggelser, viser en ekspertgruppes beregninger.

De yngste elever fra 0. til 4. klasse kan fra på mandag se frem til at pakke deres skærme væk og i stedet få fysisk undervisning på skolens matrikel.

Det kom frem på et pressemøde i Eigtveds Pakhus, hvor sundhedsminister Magnus Heunicke (S), børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S), Søren Brostrøm fra Sundhedsstyrelsen og Henrik Ullum fra Statens Serum Institut præsenterede de første, spæde skridt i en såkaldt "forsigtig" genåbning af Danmark.

De vigtigste pointer fra pressemødet var følgende:

  • Elever i 0. til 4. klasse kan fra mandag 8. februar vende tilbage til skolerne
  • Genåbningen af skolerne forventes at betyde en stigning i både antallet af dagligt smittede med covid-19 samt antallet af nyindlæggelser
  • Skærpede krav til brug af mundbind, når forældre og andre besøgende indendørs henter og bringer børn i dagtilbud, grundskoler og SFO​
  • Regler om nødundervisning fortsætter​ frem til sommerferien
  • Overdødelighed i Danmark på omkring 1000 personer i Danmark

Samtidig bliver der også indført krav om mundbind i engroshandlen, men på pressemødet blev det ikke nærmere uddybet, hvad det konkret betyder.

Mindste elever tilbage i skole

Det er forsvarligt at åbne grundskolen for de små elever, siger sundhedsminister Magnus Heunicke på pressemødet.

Beslutningen skyldes nye beregninger fra en ekspertgruppe, der har set nærmere på de sundhedsmæssige konsekvenser ved at lade de mindste elever komme tilbage i skole igen.

- Man har i indsatsgruppen vurderet scenarierne. Det er forsvarligt, og derfor kan børnene i 0. til 4. klasse vende tilbage i skole på mandag 8. februar, lyder det fra sundhedsministeren, der kalder det for en "kontrolleret nålestiksoperation".

Det er forsvarligt at åbne grundskolen for de små elever. Dermed kan eleverne i 0. til 4. klasse vende tilbage i skolen på mandag 8. februar, siger Magnus Heunicke.

Pernille Rosenkrantz-Theil slår fast, at de mindste elever kun må være sammen med deres egen klasse både i timerne og frikvartererne.

Der er ingen afstandskrav, og børnene må derfor gerne kramme og lege, men det er afgørende, at de ikke er sammen med eleverne fra andre klasser.

Samtidig skal lærerne kun gå til undervisning og ikke holde fysiske møder på lærerværelserne, lyder det fra børne- og undervisningsministeren.

De små klasser har været hjemsendt siden 21. december, men siden juleferien sluttede i begyndelsen af januar, har eleverne fået fjernundervisning.

Stigning i antal smittede og indlagte

Genåbningen af den fysiske skolegang kommer dog ikke uden en pris under den nuværende coronaepidemi.

For Statens Serum Institut har regnet sig frem til, at en genåbning af de små skoleklasser vil give en stigning i det daglige smittetal fra omkring 300 til omkring 600 personer - samt en stigning i antallet af daglige nye indlæggelser fra 20 til 40, siger direktør Henrik Ullum.

Statens Serum Institut har regnet sig frem til, at en genåbning af de små skoleklasser vil give en stigning i det daglige smittetal fra omkring 300 til omkring 600 i slutningen af marts, oplyser direktør Henrik Ullum.

Men ekspertgruppens prognoser afhænger i høj grad af, hvor smitsom den britiske coronamutation B117, viser sig at være, skriver SSI på sin hjemmeside.

Skærpede krav til mundbind

Med genåbningen af skolen for de mindste bliver kravene til brug af mundbind samtidig skærpet fra næste uge.

Fra mandag 8. februar skal der nu også bæres mundbind indendørs i dagtilbud, grundskoler og SFO, når elever på 0. til 4. klassetrin vender tilbage i skolen.

- Der vil være krav til forældre og andre besøgende om at bære mundbind indendørs, når man afleverer og henter børn, siger Magnus Heunicke.

Regeringen skærper kravet om mundbind. Det betyder, at forældre og andre besøgende skal bære mundbind i institutioner fra på mandag.

Ifølge børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil sker det af hensyn til en tryg genåbning.

Nødundervisning fortsætter

Et flertal i Folketinget bakker op om regeringens ønske om at forsætte reglerne for nødundervisning indtil sommerferien, siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

Det betyder, at skolerne får bedre mulighed og større frihed for at indrette undervisningen efter, hvad den enkelte klasse har brug for efter en del uger med hjemmeundervisning.

Samtidig kan den enkelte skole tilrettelægge nødundervisningen efter den enkelte elevs behov i den udstrækning, det er praktisk muligt.

Et flertal i Folketinget bakker op om regeringens ønske om at forsætte reglerne for nødundervisning indtil sommerferien, siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

Overdødelighed på 1000 personer

Ifølge SSI-direktør Henrik Ullum har der desværre vist sig at være en overdødelighed på omkring 1000 danskere denne vinter som følge af coronaepidemien.

Normalt vil der være nogen overdødelighed i Danmark om vinteren, men denne sæson har den været ekstra udbredt.

Der sker på trods af, at den typiske 'vinter-dræber' - influenzaen - i år stort set ikke har krævet nogen liv herhjemme.

- Det siger noget om, hvor alvorlig epidemien er. Vi forventer, at dødeligheden vil falde som følge af de lavere smittetal, siger Henrik Ullum.

Der er stor overdødelighed i Europa, fortæller direktør i Statens Serum Institut, Henrik Ullum.