Coronavirus

Først om tre uger ved vi, om restriktioner virker på B117, siger ekspert

Situationen er ikke helt så skidt, som tallene giver indtryk af. Men Danmark er stadig i problemer.

Alles øjne er lige nu rettet mod den britiske coronavariant B117 – falder eller stiger antallet af smittetilfælde?

Men i virkeligheden er det endnu slet ikke muligt at se, om de stramninger, som regeringen meldte ud 5. januar og som 28. januar er blevet forlænget, har en virkning i forhold til B117.

Det siger Viggo Andreasen, der er lektor i matematisk epidemiologi ved Roskilde Universitet, til TV 2.

Årsagen er, at det ifølge Viggo Andreasen først er fra uge 3 og 4, at effekten af stramningerne 5. januar – hvor blandt andet forsamlingsforbuddet blev sænket fra ti til fem personer – bliver tydelige i forhold til B117-smittetallene.

Men fordi det lige nu tager cirka en uge at analysere prøver for den britiske variant, er det først fra uge 5 muligt at se effekten af restriktionerne i tallene for B117. Og søndag 7. februar – som de nuværende restriktioner indtil videre gælder til – er den sidste dag i uge 5.

- Det er sindssygt spændende. Det er først i løbet af de næste to til tre uger – samme uge som restriktionerne udløber – at vi kan se, om antallet af tilfælde med B117 begynder at falde eller er stoppet med at stige, siger Viggo Andreasen.

Den mere pessimistiske udlægning er, at den kan være i kraftig vækst, men den kan faktisk også være faldende

Henrik Ullum, direktør Statens Serum Institut

Derfor vil tiden ifølge ham vise, om der i stedet for ophævelse af restriktioner i virkeligheden skal indføres strengere restriktioner med for eksempel udgangsforbud, sådan som det er tilfældet i flere lande i Sydeuropa.

- Vi er nødt til at sørge for, at B117 ikke stiger. Det er nemmest for os alle sammen, hvis vi ikke skal til at lave yderligere restriktioner, og at vi i stedet kollektivt hiver os selv i nakken, selvom det har stået på længe.

B117 vil blive dominerende fra midten eller slutningen af næste måned

Ifølge Henrik Ullum, der er direktør i Statens Serum Institut, ser situationen med B117 lige nu ”nogenlunde fornuftig ud”, men fordi der endnu er tale om små tal, er disse også behæftet med større usikkerhed.

- Vores estimat er, at B117 i samlet antal er vokset lidt. Den mere pessimistiske udlægning er, at den kan være i kraftig vækst, men den kan faktisk også være faldende, siger han.

De danske sundhedsmyndigheder har flere gange understreget, at det ikke er et spørgsmål om hvis, men hvornår den britiske variant bliver den dominerende i Danmark. Og det er fortsat vurderingen, at B117 vil blive den dominerende variant ”fra midten eller slutningen af februar”.

- Præcis hvornår det sker, har vi ikke noget nyt eller bedre bud på. Men det er vores klare overbevisning – medmindre der kommer en helt ny variation – at den vil blive den dominerende, siger Henrik Ullum.

Britisk variant fylder mere, fordi den almindelige er på retur

Tirsdag viste nye tal fra en stikprøve fra Danmarks testcentre, at smitte med den britiske variant fortsætter med at stige på trods af den danske nedlukning. Den udgjorde 12,1 procent af de positive prøver de første tre dage i uge 3 mod 7,4 procent i uge 2.

Antallet af tilfælde med B117 er uden tvivl steget, men ifølge Viggo Andreasen ser det dog ikke helt så skidt ud, som tallene umiddelbart giver indtryk af. I hvert fald for nu.

Andelen kan stadig stige eller falde i takt med, at der kommer svar på flere af de selekterede prøver – altså prøver, der bliver undersøgt for genmutationer – og derfor er der tale om foreløbige tal.

Men selvom smitten med B117 er stigende, er tallene mere et udtryk for, at smitten med den almindelige coronavirus er kraftigt faldende, forklarer Viggo Andreasen:

- Vi kan se, at B117 fra uge til uge stiger lidt, men det største bidrag til den store procentvise forskel kommer fra det store fald i den gamle coronavariant.

Eller sagt på en anden måde:

Du har et badekar fyldt med 1000 bolde – 500 er røde, og 500 er grønne, og de grønne udgør derfor 50 procent. Hvis du fjerner 400 røde bolde, er der i alt 600 bolde tilbage, men de grønne udgør nu 500 ud af de 600 – eller 86 procent af alle boldene.

B117-tilfælde stiger, og det er et problem

Men Danmark er dog langt fra på sikker grund. For selvom antallet af smittede med coronavirus igen er på det samme niveau som i september, stiger antallet af smittetilfælde med B117 altså på trods af nedlukningen.

Smittespredningen i december var dramatisk. Men B117 vil kunne slå det, vi så i december

Henrik Ullum, direktør Statens Serum Institut

Og derfor er vi ifølge Viggo Andreasen fortsat ikke gode nok til at holde styr på den britiske variant.

- Vores problem bliver, at antallet af tilfælde med B117 stadig stiger. Og B117 vokser eksponentielt, selvom det ikke er helt nemt at se i tallene endnu, siger Viggo Andreasen.

Ifølge Henrik Ullum sekventerer myndighederne flere og flere prøver, og der tegner sig efterhånden et mere præcist billede af, hvordan B117 opfører sig i Danmark.

- Vi kunne tidligt se, at andelen steg tydeligt – det behøver man ikke være uddannet epidemiolog eller statistiker for at kunne se. Ligegyldigt hvordan vi regner på det, spreder B117 sig mere end de andre varianter, siger direktøren fra Statens Serum Institut, Henrik Ullum, til TV 2.

- December var dramatisk, men B117 kan slå det, vi så

Danskerne skal faktisk ikke vende blikket længere vest end mod Storbritannien og Irland for at se, hvor galt det kan gå, hvis B117 bliver den dominerende i en periode, hvor der i forvejen er et højt smittetryk.

Ifølge Viggo Andreasen er dette netop en af forklaringerne på, at danskerne skal fortsætte med at tage restriktioner og anbefalinger alvorligt.

Også Henrik Ullum fremhæver, at tre ting lige nu taler for, at danskerne på trods af lavere smittetal skal holde fast i alt det, der indtil videre har fået antallet af smittetilfælde til generelt at falde i Danmark: B117, at vi er i en årstid med flere luftvejsinfektioner, og at antallet af indlagte i det danske sundhedsvæsen, der fortsat er for højt.

- Smittespredningen i december var dramatisk. Men B117 vil kunne slå det, vi så i december, siger han.

Tirsdag oplyste sundhedsminister Magnus Heunicke (S), at kontakttallet for B117 er beregnet til at være 1,07, hvor den i sidste uge var nede på 0,82. Det betyder, at smitten er stigende, men ministeren understreger, at der stadig er stor usikkerhed om data, og at tallet for denne uge er udregnet med en anden metode end tidligere.